႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွေရ  ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ခရီးရွည္ၾကီးမွာ လူအမ်ားက ေလးစားအားထားရသူ၊ ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳေရ အခ်ိန္တိကို ပီးဆပ္ရင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႕ ၾကိဳးစားေနေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း တင္ဆက္ပီးလားပါမယ္။ သူကေတာ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရုံး ဒုဥကၠဌ ေဒၚေစာစံျငိမ္းသူျဖစ္ပါေရ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ နယ္စပ္မွာ အေျခစိုက္ေရ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုးကုိ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္၀င္ေရာက္ခသူလည္းျဖစ္ပါေရ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာနုိင္ငံကပီးေရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆရာျဖစ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခရာကေန အစျပဳပနာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးထဲ ပါ၀င္ခစြာပါ။

“ပထမဆံုးအေနနဲ႔ အကၽြန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာသင္ပီးဖုိ႔ဆိုရင္ အကၽြန္အေနနဲ႔က အယံု အၾကည္ မရွိဘူးေပါ့။ အမွန္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပညာပီးသင္တန္းကို တက္ၿပီးေရေနာက္မွာ ေဒခ်င့္က ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ဆိုေရ အႏွစ္သာရကို ပုိပနာ နားလည္လာခေရဆိုေတာ့ ေန႔အတူတူက မၿငိမ္းခ်မ္းမူတိနဲ႔ ခံစားေနရေရ ၾကားထဲ ကေန လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အၿမဲတမ္း တည္ေဆာက္ေနဖို႔ လိုေရ ဆိုေရအပိုင္းကို နားလည္လာခေရ။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရေပါ့ေနာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ တန္ဖိုး ဆိုစြာကို ပိုၿပီးေတာ့ သိျမင္လာခေရ။ “

ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရုံးကဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ၊ အီးယူႏုိင္ငံနဲ႔ အာဆီယံ ႏုိင္ငံတိကို လားေရာက္ၿပီး နိုင္ငံတြင္းနဲ႕ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလ်ွာက္ ဒုကၡမ်ိဳးစုံခံစားေနတာတိကို တင္ျပခေရပုိင္ နယ္စပ္ေဒသက ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးတိကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနန္႔ ပတ္သက္ျပီး ပညာပီးလုပ္ငန္းတိ လုပ္ေဆာင္ပီးခပါေရ။

“အကၽြန္႐ုိ႕ျပည္သူတိအေနနဲ႔ တစ္ခါတစ္ခါက်လို႔ရွိရင္ ကိုယ္႐ုိ႕က မၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ဇာေၾကာင့္ မၿငိမ္းခ်မ္း ရလဲ ဆိုေရဟာမ်ိဳးကို စဥ္းစားခ်က္က အားနည္းလာေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘ၀ကံ အေၾကာင္း တရား မေကာင္းခလို႔ မၿငိမ္းခ်မ္းရတာေပါ့ေနာ္။ ဇာေၾကာင့္မၿငိမ္းခ်မ္းမႈတိ ျပည္သူလူထုတိ ခံစားေနရစြာလဲ ဆိုေရဟာကို သိႏိုင္စီဖုိ႔အတြက္ကို အကၽြန္႐ုိ႕က စည္းရံုးမဲဆြယ္ေရးကေန တစ္ဆင့္ ျပည္သူတိက အမွန္တကယ္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မူတိနဲ႔အတူ မၿငိမ္းခ်မ္း တိရွိေနေရ ဆိုစြာကို ျပည္သူတိ ကိုယ္တိုင္ နားလည္သိျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အသိပညာပီးေရ စည္းရံုး လႈံေဆာ္မူတိကို တစ္ပတ္က ျပည္တြင္းျပည္ပမွာလုပ္ေရ။”

ေဒၚေစာစံျငိမ္းသူစြာ ပင္ကိုဗီဇအရ ေအးေအးေဆးေဆးေနတတ္သူျဖစ္ေပမဲ့  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တိရဲ႕ ေရယာဥ္ေၾကာမွာ ေျမာပါပီးေရေနာက္ေတာ့ နုိင္ငံအတြက္ ျပည္သူ႕အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္တိ ျပင္းထန္ခသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာပါေရ။ လူထုတိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီတိ၊  တျခား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲတိနဲ႕ ေပါင္းစည္းထားေရ နိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစုတိမွာလဲ ကိုယ္စားလွယ္ အေနနဲ႕ပါ၀င္ျပီး   ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သူ တတ္စြမ္းသမွ် ၾကိဳးစားခသူပါ။ ေယေကေလ့ သူ႔ အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္မႈေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က သဘာရင့္သူတိ၏ မယုံၾကည္မႈတိ တိုက္ခိုက္မႈတိကိုလဲ ခံခရသူျဖစ္ပါေရ။

“စၿပီးေက ဆရာျဖစ္သင္တန္းဆင္း၊ ဆင့္ပြားသင္တန္းပီးဖုိ႔ဆိုၿပီးခါမွ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္႕ေဒသမွာ အကၽြန္က နီးစပ္ရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းထဲက ကိုယ္စားလွယ္တိကိုဖိတ္ေရ။ အဲ့တုန္းကဆိုေက အကၽြန္က အရမ္းငယ္ေတာ့ေလ ေစာစံၿငိမ္းသူက ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ေပါ့ ဆင့္ပြားသင္တန္းကိုပီးဖုိ႔ ဇာ သင္စရာလိုလဲေပါ့။ ဖိတ္ၾကားေရအခ်ိန္မွာ ယင္းပုိင္ ျပန္တုန္႕ျပန္စြာရွိေရ။ မလုိဘူးေပါ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အရာရာျပည့္စံုၿပီ။ ကိုယ္လိုေရအရာျပည့္စံုယာ ဆိုလို႔ရွိေက ဒါၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သင္တန္းတက္ေနစရာမလိုဘူးေပါ့ေနာ္။ ယင္းမွာ ယင္းမ်ိဳးတုန္႔ျပန္မူတိကို ႀကံဳတိ႕ခရေရ။ ေနာက္ တစ္ပတ္မွာလဲ အကၽြန္႐ုိ႕ နယ္စပ္ေဒသမွာ ရွိေရ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုတိက အကၽြန္ကို ဇာေျပာလဲဆိုေတာ့ ေစာစံၿငိမ္းသူ ဆိုတာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ေရသူျဖစ္ေရ။ ယင္းေၾကာင့္မို႔သူကို မေထာက္ခံပါနဲ႔ေပါ့ သူပီးေရသင္တန္းတိကိုလဲ မတက္ပါနဲ႔ေပါ့ သူစကားကိုလဲနားမေထာင္ပါနဲ႔ ဆိုေရ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းက တစ္ခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္တိ တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုလည္းခံခရပါေရ။ “

ျပည္ပနုိင္ငံမွာ နွစ္အေတာ္ၾကာ ျဖတ္သန္းပနာ ျပည္တြင္းကို ျပန္၀င္လာေရအခ်ိန္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက  ျမိဳ႕နယ္ ၁၈ ခုမွာ  ျငိမ္းခ်မ္းေရးပညာပီးလုပ္ငန္းတိ လုပ္ကိုင္ခပါေရ။ လုပ္တာနဲ႔ ပက္သက္ပနာလည္း အသက္အႏၱရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္စြာတိနဲ႔ပါ  ရင္ဆို္င္ခရပါေရ။

“အကၽြန္မွာ ၀င္လာေရ အခ်ိန္မွာဆိုလုိ႔ရွိရင္ျပည္သူလူထုတိက အၾကမ္းဖက္မူတိကို အၾကမ္းဖက္မူနဲ႔ပါ တုန္႔ျပန္ရဖုိ႔လို႔ နားလည္ထားေရ။ ဆိုေက အကၽြန္႐ုိ႕အၿမဲတမ္းပဲ သူတစ္လွည့္ကိုယ္တစ္လွည့္ အဲ့လိုမ်ိဳး အၾကမ္းဖက္ေနဖုိ႔ဆိုလို႔ရွိရင္ အၾကမ္းဖက္မႈ သံသရာက ဇာခါေလ့သင့္ ၿပီးဆံုးဖို႔ မဟုတ္။ ယင္းတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး ျပည္တြင္းေရးကို စ၀င္လာေရ အခ်ိန္မွာ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပညာပီးတိကို စၿပီးေတာ့လုပ္ေရ။ စၿပီးေတာ့လုပ္ေရအခ်ိန္မွာ အကၽြန္ကို သတ္ဖုိ႔ဆိုေရ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုပါ ခံခရေရ။ အခုပဲလာသတ္ဖုိ႔ဆိုေရဟာတိကိုလဲ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံရေရ။ ေယေလ့သင့္ လာခပါ အရင္ဆံုးအကၽြန္နဲ႔ပဲ အရင္ စကားေျပာၾကည့္ပါေပါ့။ အဲ့လိုမ်ိဳးစကားနဲ႔ပဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလားခရေရ အႀကိမ္ေပါင္းလဲ မနည္းပါဘူး။ “

သူက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းတိအေပၚ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ နွစ္ျပီး လုပ္ကိုင္ေနစြာေၾကာင့္ မိသားစုနဲ႕လဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ေဝးျပီး ေနထိုင္ခရသူျဖစ္ပါေရ။ ေမြးခ်င္းရွစ္ေယာက္ရွိေရ အထဲမွာ အငယ္ဆုံးလဲ ျဖစ္ေတပုိင္  မိခင္ျဖစ္သူကလဲသူ႔အသက္ ၁၁ နွစ္ေလာက္ကထဲက ဆုံးပါးလားခပါေရ။ မိသားစုရဲ႕အေ၀းမွာ အမ်ားဆံုး ေနရတဲ႔အတြက္ အားငယ္မႈေခ်တိကလဲ ရိွလို႔ေနပါေရ။

“အကၽြန္ ၂၁ ကေန စၿပီးေတာ့ အိမ္ျပန္လာေရ ၂၀၁၃ အခ်ိန္ထိ မိသားစုနဲ႔ ေ၀းကြာေနခေရ။ ျပီးေတာ့ ဆက္စပ္ ဆက္သြယ္မႈ ဆိုစြာလဲမရွိဘူး လုပ္လို႔ရေရ အေနထားမွာလည္းမရွိဘူး မိသားစုနဲ႔ အဆက္သြယ္ မရွိခဘူး။ ၂၀၀၂ မွာ ဆိုင္ကယ္ အက္ဆီဒန္႔ ျဖစ္ေရေပါ့။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ။ ေဆးရံုေရာက္လားေရ ေဆးရံုေရာက္လားေတာ့ အဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေဆးရံုမွာကေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ကိုယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အေပါင္း အေဖာ္တိက လာၿပီး စားစရာတိ လာပီးလာခ် ထားခလိုက္ ၿပီးေက ျပန္လားလိုက္။ ယင္းပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ဆို ကိုယ့္အနားမွာ တစ္ေယာက္မွမရွိ။ ရံုးျပန္ၾကေရဆိုေတာ့ေလ ညအိပ္ခ်ိန္မွ ျပန္လာေရဆိုေတာ့ ေဆးရုံမွာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ အဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးသတိရခေရ အပိုင္းေတာ့ရွိခပါေရ။ “

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္တိပါဝင္ေရ ေလာခီးလာထိပ္သီးညီလာခံကိုေတာ့ သူ ေမ့ႏုိင္ဖုိ႔ မဟုတ္ပါ။ ညီလာခံက်င္းပေနခ်ိန္နဲ႔ တၿပိဳင္တည္းမွာ ဖခင္ျဖစ္သူလည္းမ က်န္းမမာ ျဖစ္ေနခပါေရ။ ေယေကေလ့သင့္ အလုပ္တာဝန္တိကို ဦးစားပီးရဖုိ႔ ဆိုေရ ဖခင္ျဖစ္သူ စကားအတိုင္း မက်န္းမမာျဖစ္ေနေရ ဖခင္ကိုထားခၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တာ၀န္ထမ္းရြက္ခသူ တစ္ေယာက္ပါ။

“ေနာင္တလို႔ဆိုရွိေကလဲ မွားဖုိ႔မထင္ပါဘူး။ အေဖအသက္ကို ၃ မိနစ္ပဲမွီေရ။ အဲ့ဒီ ၃ မိနစ္မွီလိုက္ေရ အခ်ိန္မွာ ဟုိ အေဖတစ္ခု ေျပာခတာရွိေရ။ ေယေလ့သင့္အကၽြန္ မသိယာ။ စကားတစ္ခြန္းမွ မပီေတာ့ အေဖ ေနာက္ဆံုး ေျပာခေရစကားကုိ အကၽြန္ မရခလုိက္။ ယင္းကိစၥမွာ အေဖ ဇာတိ့မွာခလုိဆိုေရ ဟာကို ၿပီးေတာ့မွ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတာတိလည္းရွိပါေရ။ အဓိကက လူမူအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု ကမၻာႀကီးတစ္ခု ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆုိေရဟာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွာ အေျခခံေရဆိုစြာကို ေဒကမၻာေပၚမွာရွိေနၾကေရ လူသားတစ္ေယာက္ျခင္းဆီက လက္ခံဖို႔လုိေရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရထိကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရ ႏွလံုးသား အဲ့ဒီဟာတိကို အၿမဲတမ္းရွိေနဖို႔လိုေရ။ ေဒခ်င့္တိ့ရွိေနမွ ဒီလူမူအသိုင္းအ၀ုိင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းမွာျဖစ္ေရ။ လူတစ္ေယာက္မွာ က်င့္ႀကံရမယ့္ ၀တၱရားေပါ့။ လူတစ္ေယာက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ က်င့္ႀကံရဖုိ႔ ၀တၱရားတိကို ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်က်င့္ႀကံေနမွ ေနစဥ္နဲ႔အမွ်လုပ္ေနမွ ေအလိုမ်ိဳး ၿငိမ္းခ်မ္းေရလူမႈကမၻာကို အကၽြန္႐ုိ႕ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ေရ။”

သူကိုယ္သူထက္ လူအမ်ားကို ခ်စ္သူ မိသားစုအဖုိ႔ထက္  ျငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ကိုဦးစားပီးသူ ဇာတိ ပင္ပန္းခက္ခဲေနပါစီ။ နိုင္ငံ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးတိအတြက္ဆို  ေရွ႕ဆံုးကရွိလားဖုိ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါ။

 550 total views,  2 views today