မတူညီေရ လူမ်ိဳးစုတိနဲ႔ ဘာသာဝင္တိၾကား ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ရခိုင္လူငယ္တိ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ပဋိပကၡတိျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကေရ မတူညီေရ လူမ်ိဳးစုတိနဲ႔ ဘာသာတိဝင္အၾကား ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာစြာတိ၊ သံသယတိနဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျမင္မတူမႈတိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တိကို စုစည္းပနာ ၂ ရက္တာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးခပါေရ။ ေဆြးေႏြးမႈကို မဇၩိမေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ ရခိုင္အမ်ိဳးမ်ားသမီးကြန္ယက္နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး႐ုိ႕က ပူးေပါင္းပနာ ရခိုင္ျပည္နယ္ […]

 595 total views,  1 views today

ကမန္တုိင္းရင္းသား႐ုိ႕၏ မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲ

ကုိေအာင္ ၊ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ေဒတပတ္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ကမန္ တိုင္းရင္းသား႐ုိ႕ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲဓေလ့ထံုးစံတိ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးလားဖုိ႔ပါ။ ကမန္႐ုိ႕စြာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲနဲ႔ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္တိထဲမွာ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားပါေရ။ တပ္မေတာ္သား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ကုန္သည္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကသူတိလဲရွိပါေရ။ ရခိုင္စကားကို ေျပာဆိုၾကၿပီး ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူမႈ ဆက္ဆံေရး […]

 640 total views,  2 views today

ကမန္တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ မဂၤလာ လက္ထပ္ပြဲ

ကုိေအာင္ ၊ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ဒီတပတ္မွာေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ကမန္ တိုင္းရင္းသားတုိ႔ရဲ့ မဂၤလာလက္ထပ္ပြဲဓေလ့ထံုးစံေတြ အေၾကာင္းကို တင္ဆက္ေပးမွာပါ။ ကမန္တို႔ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲနဲ႔ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကၿပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားပါတယ္။ တပ္မေတာ္သား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ကုန္သည္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကသူေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ရခိုင္စကားကို ေျပာဆိုၾကၿပီး ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ […]

 1,069 total views,  1 views today

မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ဘာသာဝင္ေတြၾကား ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ရခိုင္လူငယ္ေတြ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကတဲ့ မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔ ဘာသာေတြဝင္အၾကား ယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလာတာေတြ၊ သံသယေတြနဲ႔ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျမင္မတူမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတြကို စုစည္းၿပီးေတာ့ ၂ ရက္တာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈကို မဇၩိမေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔အတူ ရခိုင္အမ်ိဳးမ်ားသမီးကြန္ယက္နဲ႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံးတို႔က ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့ […]

 596 total views,  1 views today

ရခိုင္မွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး အႀကိဳေဆြးေႏြး

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းတိနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္တိ စုစည္းပနာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳတစ္ခုကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ ခိုင္သဇင္ခန္းမမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ကေန ၂၁ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္ တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေရ။ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတိ ျပဳလုပ္လာေရအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက လူထုတိ၏ သေဘာဆႏၵတိနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရ႐ွိထားေရ အခ်က္ […]

 508 total views,  1 views today