မောက်​ဂေါဒါတ်​ ဖာရာဝါးနိ​သော့စ်​ ဒါဗိုက် ​ဂိုက်​တီနိုက်​၊​ ဒေါက်​တာ နိုက်​ဂျပ်​လိုက် ​ပေါ်ရင်​နော်​အန္တရာယ်​ လွှာလီယာလို့စ်​ လက်​ပိုက်​အာ​ဆောင့်

အီ​ဟော​ဘောလ်​ရင် ​ကူလပ် ​Arakan Yoma သတင်း​ထောက် ​”ဒါထူး” ဘာရာစ်​ဂျီ ထူယစ်​။​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ ဖာရာဝါးနိ​သော့စ် ​ဒါဗိုက် ​ဂိုက်​တီနိုက်​၊​ဒေါက်​တာ နိုက်​ပေါ်ရင်​နော် ​အန္တရာယ်​လွှာလီယာလို့စ်​ လက်​ပိုက်​အာ​ဆောင့် ​Arakan Yoma ရစ်​ကုစ်​အာဂျိလ်​တယ် ​သော့စ်​အာဇာဒုတ်​မူရား​ဒေသတယ်​ လိုက် ​ဒါဗိုက် ​ဂိုက်​တီနိုက်​၊​ အစိုးရ အ​သေးစား တိုက်​နယ်​ဆေးရုံအုံး ဒါဗိုက် ​ဒေတယ်​ဂိုက်​တီ ဗာဏိဂျီးထူလပ် ​ယော​ဒေါက်​တာနိုက်​လို့စ်​ ပူရိအာသပ်​တယ်​ […]

 889 total views,  2 views today

မောင်​တောခရိုင်​ တုံး မွတ်​ဆလင် ​အုံး သီအာ​ဆောင့်​တယ့်​ အီကုလ်​လော်​ဒုတ်​

​ ​Arakan Yoma မောက်​ဂေါဒါတ်​သော Developent Crisis,Hun an Rights Crisis, လို့စ် ​Security Crisis ဥအာသပ်​တယ်​ဆန့်​ ရခိုင့်​ကော်​မရှင်​တုံး ကူထူယစ်​။ (2010)​ ဘော​ဆောလ်​ရောစ် ​မြန်​မာ့ ဒီမိုက​ရေစီအသွင်​ကူး​ပြောင်းမှု ဥဘာဒယ်​ မောက်​ဂေါ​သော(2012)​ဘော​ဆောလ်​ဥ​လောတယ် ​ပဋိပက္ခ ဘီချီးဥယစ်​။ အီပဋိပက္ခပီဂျပ်​တယ်​ မောက်​ဂေါ​သော အစ္စလာမ်​ဘာသာဝင် ​မူဆလင်​အုံးတယ်​ တက္ကသိုလ် ​ဥဒီ​နော်​ပိုက်​ဒူလာ။ အီဘီဂျီရစ်​ဒါတ်​တော်​ […]

 321 total views,  2 views today

အာဂယ်​ အစဉ်​အလာရစ်​ ဖေလီပါရစ်​ဖင့်​ ဂူရိ​ဂျောင်းတယ်​ မာနုဇာတ်​ဒေါ်ဘီရီ အိုင်းအုံး

အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ ယော အာရကန်​ရိုးမ တုံး ကူထူယစ်​တယ်​။ Arakan Yoma ခွားပူရီအာသပ်​တယ်​ ဘိန်​ညာ​စော​ဂေါရစ်​ဆာလုံ အက်​ဒူလာ ဥရီနင် ​ဘီရီအက်​ကာ လက်​ကမ်းစာ​စောင်​ဘက်​ ဂူရိ​ဆောင့်​။ ဒါတ်​တင်​နော့စ် ​အ​နောက်​ဖက်​ သော​မောင်​တော​ဆောလ်​ တော်​ကာရီ၊​ အေရာမာစ်​ဘာဇာလ်​ရော်​ဘာသာ​ပေါင်းစုံ တုံး ဘီရီအက်​ကာတယ်​ အမျိုးသမီးများအပါအဝင်​ အကြမ်းဖက်​မှုပ​ပျောက်​ရေး​အောဖင့်​ ဂူရိလက်​။ တာရားတယ် ​Women’s Network Rakhine State အဖွဲ့တုံး​ […]

 383 total views,  1 views today

မသန်​စွမ်းဘဝလို့စ် ​ကင်​ဂူရိခါးလ်​အာသပ်​တယ်​ ဦးစိန်​မောင်

. အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​တယ်​ ဆောင်းဇာခြည် ဒီ​လောတယ်​။ Arakan Yoma အက်​စောင်​ဒူလာ​ အော်​ဇောလ်​နော့စ်​ဂျပ်​ ဂေါလ်​ရောစ်​ ဥဘူးရာစ် ​စွပ်​ကျယ်​လို့စ်​ ပူရင်​ဒူဒီပီနိနင်​အော်​ဇောလ်​ ဂူရိပီဒါစ်​ညင် ​(60) ​ဘော​ဆောလ်​ ဘေရာအက်​စောင် ​ဒီ​ဒေါစ်​ဂေါ်​ရောင် ​(1)​ ဂေါင်​ဒါ​သောဂင်​ဖူဒါးပူရိဒူ​ဒေါစ်​လောက် ​ဆာလာဒူဘုလ်​အက်​ကွင်္ဘီဂျီရာစ်​ဗူး​ အော့​ဆော​ဂေါလာ​ဘောရာစ်​အာသပ်​။ တပ်​တယ် ​ဆိုက္ကားလိုစ် ​ပါနိဗူး​ဆော​ဂေါလာ၊​ဘော​တောလ်​ကူရာစ်​ဂျပ် ​ဦးစိန်​မောင်​ ဘီလီဗုလ်​မာနုထာမ်​ပင်​တယ် ​စစ်​တွေ​ဆောလ်​ မြောက်​စံပြရပ်​ကွက်​ သောထာဂျပ်​ဘေရာ အက်​စောင်​အုလ်​။ဦးစိန်​မောင်​တယ်​ […]

 327 total views,  1 views today

ပြည်​မကာကျီး ကမာ​ကောင်​လုစ်​ညား​ကော်​မှီ အာယစ်​တယ်​လို​က်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ ကမာ​ကောင်​ ကင်​ဂူရိမ်​ညှာအုံး ဒုတ်​လက်​ပိုက်​ အာသပ်

Arakan Yoma ပြည်​မကာကျီး အဓိကဘရာစ်​ဂျီး အာသပ်​တယ်​ ကမာ​ကောင်​ လူစ်​ညှားအာဂယ်​ ဆာလပ်​ကော်​မှီအာယစ်​တယ်​လို​က်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ သောကမာ​ကောင်​ ကင်​ဂူရိမ်​ညာအုံး ဒုတ်​လက်​ပိုက်​အာ​ဆောင့်​။ ရောဂါအက်​ဇာတ်​၊​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ အက်​ဒူလာ ဥအာသပ်​တယ်​လိုက်​ အာဇာဂူရိ​နော်​ပါရာစ်​တယ်​ဇူးဒီတီငါနိုက် ​ဥအာသပ်​။ကမာ​ကောင်​တယ်​ပါစ်​။အာဂယ်​ဒူလာ ကီဏာဘီဂျာ​ကော်​မှီ အာယစ်​ဆန့်​ဒါ ခိုင်​အောင်​ ကူ​ဒေဂါး​လော။​ မောက်​ဂေါဒါတ် ​မာသပ်​ ကမာ​ကောင်​ရစ် ​ရမ်းဗြဲ​ဆောလ်​ အဝ​တောင်​လို့စ်​ လက်​ပံ​ဒေသ​သောအဓိကတယ် ​တောင်​ကုတ်​လို့စ်​ အမ်း​ဆောလ်​ တပ်​တောင်​ဒေသ […]

 436 total views,  1 views today

မူရားကာဇာ အာ​ဆောင့်​တယ်​ မျိုးနွယ်​စု ဘီရီ အုံးလက်​ပါ​ဘောတယ်​ မာမာလာ

Arakan Yoma။​ မောက်​ဂေါဒါတ်​တယ်​ ဘားမားဒါတ်​တင်​ သောဥလပ်​ဆက်​ကန့်​ဂိုရို့စ်​ဒါတ်​ အက်​ကမ်​ကော်​ဂျပ်​ဆန့်​ဗျာကုံးထာမ်​ပင်​။​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ သောမူရား၊ဂင်​လို့စ်​အာဇာအက်​ကာ မာမာလာထာ​ဘော်​။ သီဘီဂျီးရစ် ​မူရာကာဇာအာ​ဆောင့်​တယ်​ မာနုလိုက်​ဒေသ​သော့စ်​ လူမှု​ရေး၊ကျန်းမာ​ရေး​ကော်​ကျပ်​ကဏ္ဏ​ သော​တော်​လပ်​လာမှီအာသပ်​။သီဘီဂျီရာစ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​ ဘဲငါးရာ​တောင်​ အ​နောက်​ဖက် ​မြိုခမီထာလက်​တယ်​ဖာရာ (5) ဆန်​ယောအာဂျိလ်​။ အီဖာရာအုံးတယ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​ ယိုးတရုတ်​-လက်​ဝဲစာတိုက်​ ဂါရိဇာငင်​ သောထာညင်​ဇာငင်​ခေါရက်​တယ်​လိုက်​ အာဇာ​ဂေါ်ရားဒုတ်​။အီး (5) ဖာရာ​သောမြိုဖာရာ အာသပ်​တယ် ​(29)​ […]

 322 total views,  2 views today

​ဘေ​ရာ အုံး အက်​ဒေါ့စ် ​တော်​လပ်​တုံး လူရီ​နော်​ပါရာစ်​ တယ် ​ဟိန္ဒူ ဘီရီ အိုင့်​စ်​

အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ ကူလပ် ​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက်​ ဒါထူး ရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ ဟိန္ဒူဇာတ်​တွားတယ်​ ဂါဘာသာ​ကော်​ဒါး၊ရိုးရာဓ​လေ့၊ယဉ်​ကျေးမှုအုံးလို့စ်​ အာသပ်​တယ် ​မာနုအက်​ဇာတ်​အုလ်​။ ဟိန္ဒူဇာတ်​တယ်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​သော စစ်​တွေ၊ဘူးသီး​တောင်​၊​ကျောက်​တော်​ဆောလ်​လို့စ် ​အားဥညှာ​ဆောလ်​ရင်​နီ​သော​ ယောအက်​ကာအာသပ်​။​ မောက်​ဂေါ​ဒါတ်​ ဘီဂျီးရာစ်​အာသပ်​တယ်​ ဟိန္ဒူ ဘီရီအိုင့်​စ်​အုံးလိုက် ​ဒေသ​သောကင်​နိုက်​၊ တီငါ​တော်​ဂိုက်​နော်​ပါရစ်​လိုက် ​ကျန်းမာ​ရေး၊ပညာ​ရေး၊ခါဏာဇူးဒိ မာမာလာဘီချီးအာသပ်။ ဟိန်ဒူ ဘီရီအက်​စောင်​အုလ်​တယ်​(19) ​ဘော​ဆောလ်​ မဖြူဖြူဝင်​း စငတ်​ဂူရာကာလပ်​ တူဒီဒုတ်​တယ်​လိုက်​ […]

 357 total views,  1 views today

မောက်​ဂေါ ဒါတ်​ဆောအာရီ ဗာရီ မာနု

​ အီ​ဟော​ဘောလ်​ရင်​ ကူလပ်​ ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက် ​”ဒါထူး” ဘာရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ တပ်​ဆော အာရီဗာရီ လူမိလ်​တယ် (3) ဗာလ်​အုလ်​။ ဘီဇူးအက်​ဗာလ်​၊ သီတင်​ကျွတ်​အက်​ဗာလ်​ လို့စ်​ စတိုရီ​ ဂျော်​ရားအင်​တာဗျူး အက်​ဗာလ်​အုလ်​။ တပ်​ဆော အာရီဗာလ်​ရီ​ သောလူမား​လောက်​ကပ်​တာ ဖက်​ကွ​ဂေါလ်​ရော​ ဒေါ်ဝါး ကူ​ဒေဂါးညင်​ စတိုရီဂူ​လောတယ်​။ အာဂယ်​ဗာလ်​ရွာတယ်​ဆော အာရီနယ်​လာစ်​တယ်​ ရာသီ​ နော့စ်​ဂျပ်​လိုပ်​ […]

 366 total views,  1 views today

မောက်​ဂေါဒါတ်​ မြောက်​ပိုင်း​ မောက်​ လို့စ် ​မွတ်​ဆလင် ​ဒေါ်ဝါး စာသင်​ဝိုင်း

အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ကူလပ် ရိုးမ​ရေဒီယိုသတင်း​ထောက်​”ဒါထူး”ဘာရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ မာမာဥအာသပ်​တယ်​ မာနုဒီဇာတ်​ဘီဂျီရာစ်​ဖီရီ သဟဇာတ ပူရီပိုက်​ပေါ်ရင်​န်​ကူညင်​ဒီ​ ဒေါ်ဝါးယာ​ဒေါ်လာဥဘာဒယ် ​ငြိမ်းချမ်း​ရေးစာသင်​ဝိုင်း အက်​ကမ်​နယ်​လီအာယစ်​။ယင်​တယ်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​မြောက်​ပိုင်း​ဆောလ်​တုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ထာဥအက်​ပါး ဂူရိအာသပ်​တယ်​ စစ်​ဘေး​ရှောင်​စခန်း​ ညော်​အီကုလ်​ဇီ​ပေါ်ဝိုင်​အုံးရစ်​ အစ္စလာမ်​ဘာသာ စာ​ရေးဆရာအက်​စောင်​ အာစ်​ယောရစ်​ အခမဲ့ပညာဒါနဂူရိအာသပ်​။ အီယာဝန်​ရစ် ​ဂူရိအာသပ်​တယ်​ မွတ်​ဆလင်​စာ​ရေးဆရာတယ်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​သော ဗျာ​ယောရစ်​ဒင်​ဂွ ဥညင်​ ရန်​ကုန်​ဆောလ်​ ကမ့်​ညောထာညင်​ ဘာသာပြန်​စာ​ရေးဆရာဦး​အောင်​ခင်​ အုလ်​ဗုဒ္ဓဘာသာ […]

 351 total views,  1 views today

စစ်​တွေ အ​ခြေစိုက်​ Triple E Management Institute​ ဘော်​ဇား​လှော်​တယ်​ ဘီရီ အိုင် ​ဂူရာကာလပ်​ ကီဒူလာအာလ်​

အီ​ဟော်​ ဘောလ်​ရင်​ ကူလပ်​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက် ​”ဒါထူး” ဘာရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ တပ်​တယ်​ ဂူရာ ကာလပ် ​တူဒီ တူဝမ်​မာဗစ်​တုံး ဗျာ​လှော်​တယ်​ နော့စ်​။ဗာစ်​ဗုလ်​ ဘီချီးအာသပ်​။​ဂေးလ်​တယ် (30) ​ဘော​ဆော​လ်​ရောစ်​ အက်​စောင်​လို့စ်​ အက်​စောင် ​ဒီ​ဘော​ဆောလ်​ဒူရာ ဒူရီဇီ​ ပေါ်ဝိုင်​ (8) ခါဗာ​လှော်​တယ်​ မာဗစ်​အုံးတယ် ​စီးပွား​ရေး ဘီချီးအာသပ်​တယ်​ နော့စ်​။​ ဒေါ်သန်းသန်း​ရွှေ (ဒါဂယ်​တယ်​) […]

 339 total views,  2 views today