Arakan Yoma |

ရခုိင္ေဒသတြင္း ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ကာ အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိေကာ္မတီတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားမႈဝန္ႀကီးဌာန ရခိုင္ျပည္နယ္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ တစ္ျခားပုဂၢလိက က႑ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ရခိုင္ျပည္နယ္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒသတည္ၿငိမ္မႈတြင္ ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ပုိင္းထက္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေနသျဖင့္ သံတြဲ ၊ ဂြ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ကုိ ပုိမုိဦးစားေပးကာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးတက္ဖုိ႔၊ ရွိရင္းစြဲကမ္းေျခမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားႏုိ္င္ဖုိ႔တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ငပလီႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေျမာက္ဦးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယင္း၏ ေနာက္ပုိင္းမ်ားတြင္ သိသာစြာ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ လုံးဝက်ဆင္းသည့္အေနအထားတြင္ ရွိလာၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ ဧၿပီႏွင့္ ေမလတြင္ ခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈသည္ တစ္ဦးမွ မရွိေတာ့ပါ။

ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္ေရး ယခုလုိ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သတင္းဓာတ္ပုံ – ရခိုင္ျပည္နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

 557 total views,  2 views today