အိႏၵိယ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသုံးစက္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လွဴဒါန္းေပးအပ္

Arakan Yoma |

အိႏၵိယ-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေက အိႏၵိယႏိုင္ငံအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာတိနဲ႔ လယ္ယာသုံးပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာေဖာ္ေဆာင္ထားေရ အိႏိၵယဆိပ္ကမ္းမွာ ဇြန္လ ၁၃ ရက္နိက အခမ္းအနားတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ၿပီးေက လွဴဒါန္းလိုက္ပါေရ။

ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက လိုအပ္ေတေနရာတိမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာအလုံး ၄၀၊ စပါးရိတ္သိမ္းေျခြေလွစက္ ၁၅ လုံးနဲ႔ ထြန္စက္ ၁၅ လုံး႐ို႕ကို လွဴဒါန္းခစြာျဖစ္ၿပီးေက အရင္ႏွစ္တိကေလ့ အခုပိုင္ လယ္ယာသုံးပစၥည္းတိ၊ နည္းပညာသုံးကိရိယာတိ လွဴဒါန္းမွဴတိရွိခပါေရ။

အခုပိုင္လွဴဒါန္းရစြာေရ အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ျဖစ္လာဖို႔၊ လူငယ္တိ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္တိရရွိဖို႔နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေရ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈတျိဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္စြာလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး Mr.Saurabh Kumar က အခမ္းအနားမွာ ေျပာဆိုခပါေရ။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးတိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံအမတ္ႀကီး Mr.Saurabh Kumar နဲ႔ ႏွစ္ဖက္တာဝန္ရွိသူတိ တက္ေရာက္ခကတ္စြာျဖစ္ပါေရ။

အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ဆိုၿပီးေက အရင္ကေလ့  အခုပိုင္ ပစၥည္းတိသာမက ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကနီ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝနဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံအထိ လားလာကူးသန္းႏိုင္ဖို႔ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္းအတြက္အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ သေဘၤာတိကိုေလ့ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိပါေရ။

ယင္းကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းကို ေဒဂုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာဗ်ာလ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိနီေၾကာင္းလည္း သိရပါေရ။

 406 total views,  1 views today