႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြအေနျဖင့္ အနည္းဆုံး သုံးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လက္ေတြမွာ ပါဝင္မႈ အားနည္းေနၿပီး မူဝါဒကုိ အေျခခံတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ဥပေဒေတြ ျပန္ၿပီးခ်မွတ္ဖုိ႔ လုိေနတယ္လုိ႔ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံး ဒုဥကၠဌ ေဒၚေစာစံၿငိမ္းသူက ေျပာပါတယ္။

“မူဝါဒတစ္ရပ္အေနနဲ႕ လက္ခံတဲ့သေဘာ႐ွိမယ့္ အဲဒီမူဝါဒေတြက စာ႐ြက္မွာပဲ႐ွိတယ္။ အေရးႀကီးတာက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒကို လက္ေတြ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါကိုေဖာ္ေဆာင္တဲ့အခါ NCA မွာကတည္းက အမ်ဳိးသမီး သံုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ညြန္းသြားတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ပံ့ပိုးေပးမယ့္ CSO အဖဲြဲ႔စည္းေတြ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒီအုပ္စုတစ္ခုခ်င္းစီမွာ မူဝါဒကိုအေျခခံတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမး္ေတြ၊ ဥပေဒေတြ ျပန္ၿပီးခ်မွတ္ လက္ေတြ႔ပါဝင္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမွ သံုးဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းမူဝါဒေဖာ္ေဆာင္ရန္ မူဝါဒက အထေျမာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။”

စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ ခုိင္သဇင္ခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေစာစံၿငိမ္းသူက အဲဒီလုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္႐ွိမွာ အစိုးရအပါဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေပမယ့္လည္း အရည္အခ်င္း႐ွိၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကမ္းလွမ္းမႈက အားနည္းေနေသးေၾကာင္း ေဒၚေစာစံၿငိမ္းသူက ေျပာပါတယ္။

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီအခမ္းအနားကုိေတာ့ ႏိုင္ငံစနစ္ကို တုိးတက္ေျပာင္းလဲေစမယ့္ ဥပေဒ၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ စနစ္တစ္ခုေပၚထြန္းလာေရးကို သတိမူေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ မိခင္အဖြဲ႔အစည္း ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ုံးက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

အခမ္းအနားကို ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ုံး RWU တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအပါဝင္ ခမီတိုင္ရင္းသား စုစုေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးေလာက္က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာႏိုင္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖယ္ခ်န္မထားဘဲ အားလံုး တန္းတူညီမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္တြဲျမင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာတဲ့ မဝါဝါစုိးက ေျပာပါတယ္။

“အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းကျပဳလုပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတရေအာင္ လာတက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပြဲေတြက ဗဟုသုတရတယ္ေလ။ ေနာက္ၿပီးေျပာရရင္ ဒီေခတ္မွာဆို မိန္းကေလးေတြဟာ အၾကမ္းဖက္ ခံရတာေတြကို ၾကားေနရတယ္ေပါ့။ ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာလဲ အမ်ဳိးသမီးေတြကို လက္တြဲျမင့္တင္ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။”

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ကို ကမၻာကုလသမၼဂက ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထိမ္း အမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကိုေတာ့ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေလာက္ကေန စၿပီး က်င္းပလာၾကတာပါ။

 555 total views,  3 views today