႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ႏြီရာသီေရာက္တိုင္း ရီရွားပါးမႈတိ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက လက္လွမ္းမီေရ ေက်းရြာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသတိကို ရီလိုက္လံလွဴဒါန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါေရ။

ဧၿပီလ ၄ ရက္နိက စတင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ရီရွားပါးမႈ မျဖစ္ေပၚသိေရ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္တစ္ခုကအပ က်န္ခ႐ိုင္ ၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ေက်းရြာတိကို ရီဂါလံစုစုေပါင္း ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါေရ။

ရခိုုင္ျပည္နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာ္ဒါက “က်ေနာ္႐ို႕က တစ္ပတ္တစ္ခါလွဴစြာကို ေသာၾကာနိက်ေက ၁၉ ရက္နိ အထိက စစ္ေတြခ႐ိုင္မွာ ၂၇၅၀၀ ဂါလံ၊ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္မွာ ဂါလံ ၆၀၀၀၊ ေမာင္ေတာ ခ႐ိုင္မွာ ဂါလံ ၅၆၀၀၊ သံတြဲခ႐ိုင္မွာ ၃၆၀၀ စုစုေပါင္း ၄၂၄၀၀ ဂါလံ ၄ ရက္နိကနီ ၁၉ ရက္နိအထိ လွဴထားစြာ။ ေဒနိလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္လွဴနီပါေရ။ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြ႐ို႕ ေသာၾကာေန႔ ေရာက္တိုင္း တစ္ပတ္တစ္ခါ စာရင္းခ်ဳပ္ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ကို ပို႔ပီးပါေရ။ အစိုးရအဖဲ႔ြလည္းပို႔ေရ။”လို႔ ေျပာပါေရ။

မီးသတ္ဦးစီးဌာန အနီနဲ႔ လက္ရွိလွဴဒါန္းနျီခင္းစြာ မီးသတ္ကားနဲ႔ လားေရာက္လို႔ အဆင္ေျပေရ ေဒသတိကိုရာ လားေရာက္နီစြာျဖစ္ၿပီးေက သူ႐ို႕အနီနဲ႔ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေရ ေဒသတိကို ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူထားေၾကာင္း ဆိုပါေရ။

ယင္းအျပင္ ေဒသခံျပည္သူတိ နီထိုင္ေရ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာတိအတြင္း ရီရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚေကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတိကတဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ေရပိုင္ သက္ဆိုင္ရာ မီးသတ္ ဦးစီးဌာနကိုလည္း ဆက္သြယ္ တိုင္တန္းႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေသာ္ဒါက ဆက္ေျပာပါေရ။

“ရပါေရ။ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတိဘားက တစ္ဆင့္အေၾကာင္းၾကားကတ္စြာပါ က်ေနာ္႐ို႕ဘားကို။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတိကလည္း ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတိကို ေျပာေရ။ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတိကလည္း က်ေနာ္႐ို႕ဘားကို လွမ္းေျပာေရ။ က်ေနာ္႐ို႕ဘားကို တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းၾကားလည္းရပါေရ။ ကားလားလို႔ရေရ ေနရာတိကိုက လွဴလို႔ရပါေရ။”

မီးသတ္ဦးစီးဌာနအနီနဲ႔ ယင္းပိုင္ လွဴဒါန္းကူညီမႈတိ လုပ္ေဆာင္ေရခါ အဓိကအားျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္သာေရးနဲ႔ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန႐ို႔နဲ႔လည္း လိုအပ္ေက လိုအပ္ေတပိုင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရပါေရ။

 441 total views,  1 views today