ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​ရောစ် ​မြိုလို့စ် ​ခမီဇာတ် ​အာ​ဆောင်​တယ် ​ဖာရာအုပ်​စု​သော့စ်​ ကျန်းမာ​ရေးဌာနခွဲ အက်​ကမ်​ လာဂီအာသပ်

Arakan Yoma ​မောက်​ဂေါဒါတ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​လို့စ် ​ဒူ​ရော်​အာဇာဒုတ် ​မြိုခမီအာ​ဆောင်​တယ် ​ဖာရာအုပ်​စုဝါးနိ​သော​ ကျေးလက်​ကျန်းမာ​ရေးဌာနခွဲ အက်​ကမ်​ လာဂီအာသပ်​။ သီဖာရာအုပ်​စု​သောစ် ​မြိုရွာ၊ဘဲငါးရာ၊ထုံးဘူး၊သရက်​ချောင်း၊မရစ်​ချောင်း​ကော်​ဂျပ်​ဖာရာ (5) ဆန့်​အာဂျိလ်​လက်​။​ သော​ဒေါ့စ်​ဖာရာအုံးတယ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ် ​ယိုးတရုတ်​-လက်​ဝဲစာတိုက်​ ဇာငင်​လောက်​ထာညင်​ဂါရိဇာငင်​ဘင်​ငှီအာသပ်​တယ်​လိုက်​ အာဇာဂူရိ​နော်​ပါရစ်​။ အာဇာ​နော်​ပါရစ်​လို့စ်​ဂေတယ် ​(2019)​ ဘော​ဆောလ်​ရောစ်​ဇီ​ ပေါ်ဝိုင်​ဗျာပိုက်​လိုက်​ ဆောလ်​ရောစ်​ဇာ​သော​ ဆေးရုံ​ နော်​လူမီဂျပ် ​ဘီရီအက်​စောင်​ မာရာက်​ဇာလိုစ်​အာ ဘီရီအက်​ ကာ​ယောကိုယ်​ဝန်​ပူရီ​ဂေယစ်​ဆန့်​ […]

 153 total views

ပြည်​မကာကျီး ကမာ​ကောင်​လုစ်​ညား​ကော်​မှီ အာယစ်​တယ်​လို​က်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ ကမာ​ကောင်​ ကင်​ဂူရိမ်​ညှာအုံး ဒုတ်​လက်​ပိုက်​ အာသပ်

Arakan Yoma ပြည်​မကာကျီး အဓိကဘရာစ်​ဂျီး အာသပ်​တယ်​ ကမာ​ကောင်​ လူစ်​ညှားအာဂယ်​ ဆာလပ်​ကော်​မှီအာယစ်​တယ်​လို​က်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ သောကမာ​ကောင်​ ကင်​ဂူရိမ်​ညာအုံး ဒုတ်​လက်​ပိုက်​အာ​ဆောင့်​။ ရောဂါအက်​ဇာတ်​၊​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ အက်​ဒူလာ ဥအာသပ်​တယ်​လိုက်​ အာဇာဂူရိ​နော်​ပါရာစ်​တယ်​ဇူးဒီတီငါနိုက် ​ဥအာသပ်​။ကမာ​ကောင်​တယ်​ပါစ်​။အာဂယ်​ဒူလာ ကီဏာဘီဂျာ​ကော်​မှီ အာယစ်​ဆန့်​ဒါ ခိုင်​အောင်​ ကူ​ဒေဂါး​လော။​ မောက်​ဂေါဒါတ် ​မာသပ်​ ကမာ​ကောင်​ရစ် ​ရမ်းဗြဲ​ဆောလ်​ အဝ​တောင်​လို့စ်​ လက်​ပံ​ဒေသ​သောအဓိကတယ် ​တောင်​ကုတ်​လို့စ်​ အမ်း​ဆောလ်​ တပ်​တောင်​ဒေသ […]

 309 total views

ပလက်​ဝ-​ကျောက်​တော်​ ကုလားတန်​ပါနိဇာငင်​လင်​ဖီရီ​ နော်​ခူလာစ်​တယ်​လိုက်​ ပလက်​ဝ​သောမာလ်​လော်​ဒေါလ်​ဥ ဥဒီအာသပ

Arakan Yoma ရခိုင့်​တပ်​တော်​အေ​အေလို့စ် ​စစ်​ကောင်​စီအုံး​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ကာလ​သော​ ဘောင်​ဂူရိထူယစ်​တယ် ​ပလက်​ဝ-​ကျောက်​တော်​ပကုလားတန်​ ပါနိဇာငင်​လင်​ဖီရီ​နော်​ခူလာစ်​တယ်​လိုက် ​ပလက်​ဝ​သောမာလ်​လော်​ဒေါလ်​ ဥဒီအာသပ်​ဘီလီ​ ဒေသံ​ဒေါ်ဝါးကူလက်​။ အီဒူလာ​ဘောင်​ဂူရိထူယစ်​တယ်​ (2) ​ဘော​ဆောလ်​ဒေရီအုလ်​။​ဂေးလ်​တယ်​ မေဆာမ်​သောခါးလ်​ဏာအုံးနိုက်​ဒူလာဥအာသပ်​တယ်​လိုက် ​ဒေသခံ​ဒေါ်ဝါး စစ်​တပ်​သောမာဂီးနင့်​ ဆောလ်​ရောစ်​ (5)​စောင်​ရာစ်​ဘာညင်​ပါနိဇာငင်​လော်​ အာဇာဂူရိပါရစ်​။​ ဒေသခံ​ဒေါ်ဝါး အာဇာဂူရိဘိုက်​သော (5) ​စောင်​တုံး​ဒေါလ်​ ဘီချီးဂျာ​ပေါ်ရစ်​တယ်​လိုက်​ ဆူမာတီလို့စ်​နယ်​လာတယ်​ တီငါအုံး​ပေါ်​ရောက်​ဘီလီ​ဆောလ်​ရောစ်​ မာနု ဦးစိုးလှ ကူ​ဒေဂါး​လော။​ ပေါ်ဆန်း​မွှေး […]

 239 total views

မူရားကာဇာ အာ​ဆောင့်​တယ်​ မျိုးနွယ်​စု ဘီရီ အုံးလက်​ပါ​ဘောတယ်​ မာမာလာ

Arakan Yoma။​ မောက်​ဂေါဒါတ်​တယ်​ ဘားမားဒါတ်​တင်​ သောဥလပ်​ဆက်​ကန့်​ဂိုရို့စ်​ဒါတ်​ အက်​ကမ်​ကော်​ဂျပ်​ဆန့်​ဗျာကုံးထာမ်​ပင်​။​ မောက်​ဂေါဒါတ်​ သောမူရား၊ဂင်​လို့စ်​အာဇာအက်​ကာ မာမာလာထာ​ဘော်​။ သီဘီဂျီးရစ် ​မူရာကာဇာအာ​ဆောင့်​တယ်​ မာနုလိုက်​ဒေသ​သော့စ်​ လူမှု​ရေး၊ကျန်းမာ​ရေး​ကော်​ကျပ်​ကဏ္ဏ​ သော​တော်​လပ်​လာမှီအာသပ်​။သီဘီဂျီရာစ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​ ဘဲငါးရာ​တောင်​ အ​နောက်​ဖက် ​မြိုခမီထာလက်​တယ်​ဖာရာ (5) ဆန်​ယောအာဂျိလ်​။ အီဖာရာအုံးတယ်​ ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​ ယိုးတရုတ်​-လက်​ဝဲစာတိုက်​ ဂါရိဇာငင်​ သောထာညင်​ဇာငင်​ခေါရက်​တယ်​လိုက်​ အာဇာ​ဂေါ်ရားဒုတ်​။အီး (5) ဖာရာ​သောမြိုဖာရာ အာသပ်​တယ် ​(29)​ […]

 204 total views

တိန်​ညို တိုက်​နယ်​ဆေးရုံ မာသပ်​နော်​ဝါ ​ဒေါက်​တာ လာဂီအာသပ်

Arakan Yoma ​မြောက်​ဦး​ဆောလ်​ တိန်​ညို တိုက်​နယ်​ဆေးရုံ မာသပ်​နော်​ဝါ​ ဒေါက်​တာ လာဂီအာသပ်​။ ​မောက်​ဂေါဒါတ်​ မြောက်​ဦး​ဆောလ်​ တိန်​ညို တိုက်​နယ်​ဆေးရုံ​သော ပူရီအာသပ်​တယ်​ ဒေါက်​တာ ဝါး​ဇာကာလူရီ​ဂေယစ်​တယ်​ အက်​မစ်​အာဒါ ဥလပ်​ယော​ နော်​ဝါ​ ဒေါက်​တာ​ နော​ဒေတယ်​လိုက်​ အ​ရေး​ပေါ်ဒါဗိုက်​ဆိုက်​ညှား​ မာနုကျုံမာမာလာ ဥအာသပ်​။ တိန်​ညို​ဆေးရုံ ရစ်​ကာသပ်​အာ​ဆောင့်​တယ်​ (၅၄) ဖာရာလိ့စ်​ သီဖာရာတုံးကမ့်​ သောအာလက်​တယ်​မာနု (3) […]

 163 total views

​ဘေ​ရာ အုံး အက်​ဒေါ့စ် ​တော်​လပ်​တုံး လူရီ​နော်​ပါရာစ်​ တယ် ​ဟိန္ဒူ ဘီရီ အိုင့်​စ်​

အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ ကူလပ် ​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက်​ ဒါထူး ရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ ဟိန္ဒူဇာတ်​တွားတယ်​ ဂါဘာသာ​ကော်​ဒါး၊ရိုးရာဓ​လေ့၊ယဉ်​ကျေးမှုအုံးလို့စ်​ အာသပ်​တယ် ​မာနုအက်​ဇာတ်​အုလ်​။ ဟိန္ဒူဇာတ်​တယ်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​သော စစ်​တွေ၊ဘူးသီး​တောင်​၊​ကျောက်​တော်​ဆောလ်​လို့စ် ​အားဥညှာ​ဆောလ်​ရင်​နီ​သော​ ယောအက်​ကာအာသပ်​။​ မောက်​ဂေါ​ဒါတ်​ ဘီဂျီးရာစ်​အာသပ်​တယ်​ ဟိန္ဒူ ဘီရီအိုင့်​စ်​အုံးလိုက် ​ဒေသ​သောကင်​နိုက်​၊ တီငါ​တော်​ဂိုက်​နော်​ပါရစ်​လိုက် ​ကျန်းမာ​ရေး၊ပညာ​ရေး၊ခါဏာဇူးဒိ မာမာလာဘီချီးအာသပ်။ ဟိန်ဒူ ဘီရီအက်​စောင်​အုလ်​တယ်​(19) ​ဘော​ဆောလ်​ မဖြူဖြူဝင်​း စငတ်​ဂူရာကာလပ်​ တူဒီဒုတ်​တယ်​လိုက်​ […]

 241 total views