႐ုိးမေရဒီယုိ မဂၢဇင္း

ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနေသာ ကေလး၊ လူငယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးက ၾသဂုတ္လအတြင္း စတင္ကာ စာရင္း ေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ႐ွိသည္။

အဆုိပါ စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေကာက္ယူေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ကာ ယင္းေနာက္ ပညာေရးဌာန တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ ကေလးလူငယ္ေတြ အကုန္လံုး စာတတ္ေျမာက္သြားေအာင္ဆိုၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုစာရင္းေတြ ေကာက္ယူေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ပညာမတတ္ေျမာက္တဲ့ ကေလးလူငယ္ ဘယ္ေလာက္႐ွိလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနတာလဲ။ အဲဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္ၿပီးေတာ့ စာသင္ၾကားေရးကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္မွာပါ။”ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုး (ဘ႑ာေရး လက္ေထာက္ ညြန္ၾကားေရးမွဴး) ဦးစိန္လိႈင္က ေျပာသည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံခ်က္(TEIP) ကို (UNICEF) ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပညာေရး ဦးစီးဌာနတို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စာရင္းေကာက္ယူရန္အတြက္ ပညာေရးဝန္ထမ္း ၂၀၁ ဦးကို စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ငါးရက္တာ သင္တန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္ေနေသာ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္သည့္ ကေလး၊ လူငယ္မ်ား ပညာတတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး စာရင္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားေပး သြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရး စနစ္ကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လာသည္မွာ ႏွစ္ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္ မတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယင္းပညာေရးစနစ္မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေအာင္ျမင္သူ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ တစ္ေယာက္သာ ႐ွိေသးသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *