႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားအစီစဥ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

အဆုိပါအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠဌ ရာထူးကို ဖီလစ္ဖိုင္ႏိုင္ငံ ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ႐ိုဆာရီယို မယ္နာလိုအား ေပးအပ္ ထားၿပီး အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး ဥကၠဌေဟာင္း ဦးျမသိန္း၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ကင္ဇိုအို႐ွီးမားႏွင့္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

အဆိုပါ ေကာ္မ႐ွင္ကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတာကာမွ ဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *