အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ ကူလပ်​ ရိုးမ​ရေဒီယိုသတင်း​ထောက် ​”ဒါထူး” ဘာရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။​

မောက်​ဂေါဒါတ်​မြောက်​ပိုင်း​ ငေါ့စစ်​ပြီးကာလ မာသပ်​ရုစ်​ဂေယစ်​တယ် ​ဘောင်​ဒူဂူလာ​နော့စ်​ မာဒီမူဂူဇာယာ ​နော်​ဝါးမိုင်းပါဒီ ထူ​ယောင်​နပ် ​မိုင်းဖူဒီနင်​ ဖာရာမာနုကျုံ သံသယစူမိလ်​အာသပ်​။​


AA လို့စ် ​စစ်​ကောင်​စီ​ ဒေါ်ဝါး​ ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ နော်​အောဂျပ် (9) မစ်​ဒေရီဥညင်​ ကျောက်​တော်​ဆောလ်​ ဦးစွန်း​တောင်​ဖာရာ​သော သြဂုတ် (17) ဒိန်​နာ မာဒီမူဂူဇာယာ မိုင်းဖူဒီ​ဂေးလ်​။


အီယာဝန်းကူလပ်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​မြောက်​ပိုင်း​သော့စ်​ ပီဂျပ်​ဥ​ဂေယ်​တယ်​။ ဖာရာမာနု တိနျစောငျဖာရာလျို့စျဒီမိုငျ အာနိထာ​ဘော်​တယ်​ မူရားကာဇာ ဂူရူ​ဆော ရာဇာဂျပ်​မာဒီ မူဂူဇာယာမိုင်းဥရီနင် ​(35) ​ဘော​ဆောလ် ​ဦး​အောင်​သိန်းဆန်း ထာန်​အက်​ကမ်​ ကာဒါပုလ်​ယစ်​ယာဝန်​ ဒေသခံ ဘီရီအက်​စောင် ​Arakan Yoma ရစ်​ကူ​ဒေဂါး​လော။


ဂူရူ​ဆော ရာဇာဂျပ်​ ဥယစ်​တယ်​။ (35)​ ဘော​ဆောလ်​အုလ်​။ အီနား စစ်​တွေ ဒါဗိုက်​ဂိုက်​တီ​သော။ဘင်​ငတ်​တီထာန်​ငင်​ရစ်​ ကာဒါပုလ်​ကူ​လော။ တာရား စစ်​တွေဒါဗိုက်​ဂိုက်​တီ​သော ဒါဗိုက်​ဆာစ်​အာသပ်​။ဖာရာမာနုကျုံတယ်​ အဓိကမာဒီမူဂူဇာယာ မိုင်း​နော်​ဝါနပ်​ဆန်း သံသယစူမီအာလ်​ အက်​ဒိန်​မာချူ အာဇာ​ဂေါ်ရားပူရီ​ဘော်​။


အီကိစ္စဝါးနီလို့စ် ဦး​စွန်း​တောင်​ဖာရာ ဒင်​ဂွမာနုအက်​စောင်​ အီဒူလာကူ​လော။တပ်​သီဇာကာ ဝန်း​နော့စ်​ဂူရူ​ဆောရာစ်​တယ်​ ဒိန်​ဒေရီအုလ်​အက်​မစ်​၊ဒီမစ်​အုလ်​။ စစ်​တပ်​တုံးကူလက်​တယ်​ တပိ​တော်​AA လို့စ် ​စစ်​ကောင်​စီ လို့စ် ​ဝါ​လောက်​ကပ် ​ရုစ်​ဂေယစ်​တယ် ​မိုင်းကူ​လော။


အားအက်​ ဒေါ်ဝါကူလက်​တယ်​ နော်​ဝါးပါဒီထူယစ်​တယ် ​မိုင်းဒူလာ။ တပ်​ဂေါ်ဒါ​နော့စ်​ ဂူရူ​ဆောရာက်​တယ်​။ ဂါဒုတ်​ပါ​လောတယ် ဦး​အောင်​သိန်းဆန်း ဥလပ်​သီဇာကာဝန်း​ နောစ်​အက်​ဒိန်​မာချူ ဖာရာမာနုကျုံ​ ယောအက်​ဒိန်​မာချူ အာဇာဂူရိအာ​ဆောင်​တယ် ​ဇာကာအက်​ကမ်​အုလ်​ ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ ကာဒါကာလဥလပ်​ယော အာဖီရီပါဒီ​ဂျောင်​နပ်​ ဘီင်္လီ ဖာရာမာနုကျုံ ဘာဘီ​ဂျောင်​။

​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ ဥအာသပ်​တယ်​ ကာလလို့စ်​ ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ကာဒါ​ဂေယစ်​တယ်​ ကာလ ဘီဂျီရစ်​ကျောက်​တော်​ဆောလ် ​ယော​မောက်​ဂေါဒါတ်​မြောက်​ပိုင်း​သော မာဒီမူဂူဇာယာ မိုင်းလို့စ်​ ရုစ်​ဂေယစ်​တယ်​မိုင်း အန္တရာယ်​လိုက် ​မာရာက်​ဂေလက်​တယ် ​မာနု (54) ​စောင် ​လို့စ် ​ဂါဒုတ်​ပါလက်​တယ်​(83)​ စောင်​ ဘီလီ ရခိုင်​တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်​များအစည်းအရုံး REC တုံး စာရင်းဇယား ဆား​ယောရစ်​ ထာမ်​ပါလာမ့်​။


မို​င်း​တော်​ဂိုက်​ဂျပ်​ ဇီနှိပ်​ဒီအာသပ်​တယ်​ ရခိုင်​အရပ်​ဖက်​အဖွဲ့အစည်း​ ဒေါ်ဝါး​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ကာဒါ​ဂေယစ်​တယ် ​ကာလ​သော​ နော်​ဝါးမိုင်းပါဒီလက်​တယ် ​နပ်​ကာသပ်​ တပ်​စခန်း ထာညင်​နပ် ​(​နော်​လပ်​) ဥညာ အ​ကြောင်းအရာ ထာညင်​နပ်​ ဆန်း​တော်​ဂါပူရီ​ ဘော်​ကူထူယစ်​။


ဝံလက်​ဖောင်​ဒေးရှင်းဒါရိုက်​တာ ဦး​ခိုင်​ကောင်းစံတယ်​ နော်​ဝါးပါဒီလပ်​သီ ဇာကာဝန်း​နော့စ် ​မိုင်းပါဒီညာလက်​ပါ ပူရီ​ဘော်​။ ​ကောင်​ကာကျီး။ ကီဇူးဒီသီ ဇာကာဝန်း​ နော့စ်​မိုင်​ပါဒတ်​တယ်​။ ကီအာသပ်​တယ်​။ စခန်း အာသပ်​တယ်​နပ်​။ သီဒူလာအာသပ်​ကူလက်​။​
မောက်​ဂေါဒါတ်​တင်​သော အုလ်​ဂေတယ် ​ပေါက်​ကွဲမှု ဘီဂျီးရစ်​ရုစ်​ဂေယစ်​တယ် ​ဗုံးဂူလာရစ်​လက်​နက်​ကြီး ဘီလီဒါဂယ်​တယ် ​RPG အ​မြောက်​၊ မာဒီမူဂူဇာယာမိုင်းအုံး ဥရီနင်​ယာအုံး​ယော အာလက်​။ ပီဂျပ်​ဥ​ဂေယစ်​တယ် ယာဝန်းတယ် ​မာဒီမူဂူဇာယာမိုင်း ဥ​ဘော်​တယ်​။


ဦးစွန်း​တောင်​ဖာရာတယ်​ မြို့ လို့စ် ​ခမီ တိုင်းရင်းသားအာသပ်​တယ် ​မူရားကင်​ဂေါ်​ရောင်းတယ်​။ရခိုင်​မြောက်​ပိုင်း သောစ်​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ ဥအာဂျီးနင်​ပီဂျပ်​တယ်​ သီဖာရာကာဇာစ်​မူရား​ သော့စ်​လာရိုက်​အက်​ဗာလ်​ ဥယစ်​ ဘီလီထာမ်​ပါလာမ့်​။ ဦးစွန်း​တောင် ​မူရာ​သော တပ်​ ဘောဇာစ်​ထူယစ်​။ဥဒိန်းနာမိုင်း ဖူဒီနင်​ဖာရာ​ ဒေါ်ဝါးရစ်​ကူ​လောတယ် ​သီမူရာကာဇာစ် ​ဂူရူ​နော်​ဆောရာစ်​ပိုက်​။ စစ်​ကောင်​စီ​ဒေါ်ဝါး ဖာရာကာဇာမူရား ​သော့စ်​စခန်း​ ဘောဇိုက်​ထူယစ် ​ဒူလာဖာရာ​ဒေါ်ဝါးရစ်​ ယောဥဇာကာ အီဇာကာ​ နော်​ဇာပိုက်​ကုစ်​ထူယစ်​ဆန့်​ ဖာရာမာနုကျုံ ကူလက်​။


ဖာရာမာနုကျုံတယ် ​မူရား​သောစခန်း​ ဘောဇိုက်​ထွာလို့စ်​ ရုစ်​ဂေယစ်​တယ်​ မိုင်​အန္တရာယ်​ရစ်​ဒေါ်ရာစ်​ညင်​နော်​ဇာ​ယောရစ်​ ခါးလ်​ဏာလိုက်​ဒုတ်​ အာသပ်​တယ် ​ဇူးဒီမိုင်းအုံး​တော်​ဂိုက်​ဂျော်​ ဘီလီအာဂယ်​တူဒီ​ယော Arakan Yoma ရစ်​ကူယာအာသပ်​။


ရခိုင်​တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်​များအစည်းအရုံး REC အတွင်း​ရေးမှူး “ဒါ​ဇော်​ဇော်​ထွန်း”တယ်​ အာမိမိုင်း​နော်​ဝါးပူရင်​ ကူလပ်​ကာလလို့စ်​ ကွာပူရီ​ဘော်​။ မိုင်း​သော အာ​ဘောတယ်​ ယာဝန်းရစ်​ဆားညင်​နော်​ဝါ ပူရင်​ကုစ်​နော်​ပါရီ။ ဖာရာမာနုကျုံ​ ကော်​ဒါးအုံးဆားညင်​ အာ​ဂေဥလပ်​ အာဇာဂူရိပါရစ်​ အီနားစခန်း​ ဘောဇိုက်​ညင် ​အီဇာကာ​ပေါက်​ကွဲမှု ဥညင်​ နော်​ဝါပါဒီလက်​တယ်​နပ်​။​ နော်​ဝါပူရင်​အာမိကုစ်​ နော်​ပါရီ။ ဇီဇီ ယစ်​မိုင်းအုံးတယ်​ ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ဝါတူဒီပါဒီ လက်​ယောအာသပ်​။ ပီဂျပ်​လာရိုက်​သော ပါဒီလက်​တယ်​ ယော​ထာ​ဘော်​။ ဇီဇီယစ်​ဥလပ်​လာရိုက်​ နော်​ဥလပ်​ယော တပ်​စခန်းကာဇာ၊ တပ်​စခန်းလုံခြုံ​ရေး ဇူးဒီ​ပါဒီ​လော​ယော အာသပ်​ကူလက်​။

အီနားနင်​နော်​ပိုက်​ဂျပ် ​မိုင်းဇူးဒီအဓိကပီရာပါလက်​တယ်​ ဦး​အောင်​သိန်းဆန်း ဒူလာဂိုရို့စ်​ မာနုကျုံ ဥအာသပ်​တယ်​ ကုလသမဂ္ဂက​လေးများရန်ုပုံ​ငွေအဖွဲ့မြန်​မာတုံး မာဒီမူဂူဇာယား မိုင်းလို့စ်​ ရုစ်​ဂေယစ်​တယ် ​မိုင်း​ညော်​လိုက်​မာရာက် ​ဂါဒုတ်​ပါလက်​တယ်​ တိန်​ဘက်​အက်​ဘက်​တယ်​ မောက်​ဂေါဒါတ်​တော်​ တုံးအုလ်​ကူ​လော။အီစစ်​တမ်းလို့စ် ​ဆားလပ် ​မောက်​ဂေါဒါတ်​တင်​သော ဂါဒုတ်​ပါလက်​တယ်​ မာရာက်​ဂေလက်​တယ်​(47) ရာခိုင်​နုန်းတယ်​ ဂူရာ​ပေါ်ဝိုင်​လို့စ် ​ဧပြီဆာမ်​ နော်​ဝါ​သောနယ်​လာ​စ်​ ထွာ​သော​ ဒေဂိုက်​ထူယစ်​။

သီဒူလာ မာရာက်​ဂေယစ်​တယ်​ အ​ကြောင်းအရင်း ရစ် ​ဆားလပ်​ ဗဟုသုတ နိုက်​ဂျပ်​ယာအုံး ရစ်​ပုဏ္ဏားကျွန်း​ဆောလ်​ ဘျှင်​တော်​ဂိုက်​ညာ အက်​ဒေါ်ဝါးဗုံး ဂူလာရစ်​အာနိနင်​ ဂေါလ်​ရော ဖူဒီ​လော်​တယ်​ယာ၊မင်းပြား​ဆောလ်​ စပါးထားဖာရာ​သော ဥယစ်​တယ်​ ဂူရာ​ပေါ်ဝိုင်းအုံး ဂါဒုတ်​ပါ မာရာက်​ဂေလက်​တယ်​ယာ၊ ရ​သေ့​တောင်​ဆောလ်​ရော​ ဆောန်​ဖုလ်​ကူရာ​သော ဗုံးဂူလာရစ်ပဘိုက်ဂျပ် ဆားညင် ဂူရပေါ်ဝိုင်အုံး ဂါဒုတ်ပါညား မာရာက်ဇာညာ ယောအာသပ်။

ဖာရာမာနုကျုံ အီဒူလာသံသယ စူမိလ်တယ် အကြောင်းအရင်းသော ဘောင်ဒူလာရိုက်ကာဒါ ဂေးလပ်ယော မောက်ဂေါဒါတ်သော စစ်ကောင်စီတုံး ကုန်လမ်းရေလမ်း ဒီယင်သော လုံခြုံရေးစစ်ဆေး ဂေါ်ရာစ်တယ် ယာဝန်းရစ် စစ်အင်အား ဂေါ်ရစ်တယ်နပ်AA ကာကျီးယော ဒါတ်တင်နော့စ် အုပ်ချုပ်ရေးလို့စ်တရားစီရင်ရေးရာကဏ္ဏ အုံးဂေါ်ရစ်တယ် ဒါတ်တော်မာနုကျုံ ဘောလ်ဒီဂျောင်တယ်လိုက် ဘောင်ဒူလာရိုက် ဖီရီဥဘောနပ်မော်သောဒုတ် ဆားမီအာသပ်ဆန့် ယောအာလ်။.

 166 total views,  5 views today