အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ကူလပ် ​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက်​ ဒါထူး ဘာရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။

စာ​ရေးဆရာကြီး Nooh Gordon ရဲ့ GI Medico​ ကော်​ဂျပ်​ဝတ္ထု ရစ်​ပေါ်ရင်​စူမစ်​ညင် ​The Physicion ဇာတ်​ကား​သော အဓိကဇာတ်​ကောင်​ ရောဘတ်​ကိုးလ် ​တယ်​ အင်္ဂလန်​ဒါတ်​သော ဥညင်​ ခရစ်​ယာန်​ဘာသာဝင်​ အက်​စောင်​အုလ်​ ကပ်​ရောဂါ ဇူးဒိမာဝါးမာရာစ်​ ဇာညင်​ဗာစ်​ဘုန်​အုံးလို ဒူရာစ်​ယောရစ်​ ဒါဗိုက်​ဆားဂျပ်​ အက်​စောင်​သောရုလ်​။


အက်​ဒိန်​တယ်​ တာရစ်​ ပူဇီး​လော်​တယ်​ ဆရာ ဝါးဆုတ်​ကုံမာလာ ဇာညင်​ ဂျူးဇာတ်​သော ဇာဒါဗိုက်​ဆား​လော။ ဒါဗိုက်​ဆားပိုက်​ကူလပ်​ဇီး ဇာကာဥ​ဂျော့သပ်​ ဆီငှီးပါရစ်​ဆန့်​ ထာမ်​ပါ​လော။ဘာသာ​ရေး လို ဆားပိုက်​ကူလပ်​ သီဇာကာကူလပ် ​ခရစ်​ယာန်​ဘာသာဝင်​ အုံး ရစ်​ဏာဒီထူယစ်​။ဇာတ်​တွားရစ်​ ထာမ်​ပါလပ်​ မာရာစ်​ဇာစ်​ပါရစ်​။ သီကင်​မာန့်​ရစ် ​ဆီငှီးအာသပ်​တယ် ​လိုက်​ရော်​ဘတ်​ကိုးလ်​တယ် ​ဂျူးဇာတ်​ ဥ​ယောရစ်​ရုလ်​။ အာမားသီဒီ​ယော (11) ရာစုရစ်​ လူ​ယောရစ်​ရောဘတ်​ ကိုးလ်​ ဒူလာရူလက်​တယ်​ ကမန်းဇာတ်​ ယောအာသပ်​။ ကမန်​တိုင်းရင်းသား အုံး​ ယောဘာသာ​ရေး ရစ်​ဆား​ယော ရစ်​ ထိလွယ်​ရှလွယ် ​ဇာတ်​ဒီ ဇာတ်​ဘီ ဂျီရစ်​ ပဋီပက္ခ​သော ဗာဒင်​ခေါ်လှာ​သော နုန်​ဆူမီလက် ​ဒူလာဥ​ယောင်​။


ကူလပ်​မာဂတ်​သီ ဇာတ်​ကား ဒူလာဒါတ်​ ဘီချီးဇာညင့်​ နော့စ်​အာမား ဇာကာ​သော​ ယောအာဇာဂူရိပိုက် ​ဇူဒီးဂါဇာတ်​တွားရစ် ​ဥညာ မာနုဇာတ် ​တုံး ထာမ်​ပါလပ် ​မာမာလာ​အော်​ ဘီလီ​ကော်​။ ကီဒူလာ ကူလပ်​ ကမန်​နပ်​ မွတ်​ဆလင်​နပ်​ ဘီလီမူဆား​ယော ရစ်​ ဖူဇာလ်​လော်​ဂျပ်​ယော လက်​ပါ​ယောင်​ဆန့်​ ကမန်​ဇာတ် ​ဦးထွန်းခင်​ကူ​လော။ (2012)​ ဘော​ဆောလ်​ရော ဥ​လော်​တယ် ​မာမာလာဇူးဒိ ​မောက်​လို မွတ်​ဆလင် ​ဒီဇာတ်​ ဘီဂျီးရစ် ​ကိစ္စဥညင်​ ကမန်​ လို ကီချူး​နော​အော့။ သီကာလသော အာဏာရ အစိုးရ တယျအစ်စလာမ်​ဘာသာ ကိုးကွယ်​ ဂေါ်​ရောင်​ တယ် ​တိုင်​တာလ်​သောဗာဇီး​ဂေလက်​တယ်​။ မာနု​ ကောင်​ ကမန်​ဇာတ်​ တုံး တယ်​ အစ္စလာမ်​ဘာသာ ကိုးကွယ်​ ဂူလပ်​ယောအာရုပ်​၊​ ကော်​ဒါ၊ ယဉ်​ကျေးမှုဓ​လေ့စုံးတမ်း ဗျာကုံ​ မောက်​လို အက်​ဒူလာ။


ဗမား ဒါတ်​တင်​နော့စ်​ တိုင်းရင်းသား (135) ဇာတ်​သော ကမန်​ယော အာ​လောဒူလာ ရခိုင်​မျိုးနွယ်​စု​သော​ ယောအာဂျီးလက်​။​ မောက်​ဂေါ ဒါတ်​တင်​နော့စ် ​ရခိုင်​၊ မြို ၊ သက် ​၊ ဒိုင်းနက်​(သက္ကမာ)မာနုဇာတ်​ လို​ ဘော​ဆောလ်​ ဘီချီး မီလီးအာလပ်​ယော (2012)​ ဘော​ဆောလ် ​ပီဂျပ်​တယ်​ တာရားရစ်​ဏာဒီ ထူယစ်​တယ်​။


သီယာဝန်​တယ်​ ဂူရာ​ပေါ်ဝိုင် ​အက်​စောင်​ လိုက်​ အား​ဘောတယ် ​ဘော​ဆောလ် ဥလပ် ​(10)​ ဘော​ဆောလ် ​ဘူရီ​ဘော်​ အာဘဲ။ (10) ​ဘော​ဆောလ် ​ဇေ​အောလ်​ ပူရီ​ ဘော်​တယ်​ မာနု ဥလပ်​လွှတ်​ငြိမ်းချမ်းသာခွှင့် ​လို ဖီရီနယ်​လီ အာလပ်​ဥလပ်​ယော တာရားတယ်​ အစိုးရ တိန်​ဗာလ် ​ဥလပ်​ယော​ဂေါင်​ဥဗိုက်​နိုက်​။ လယ်​ကင်​လို သပ်​ပါစ်​ပါလာလပ်​ ယောမာလ် ​ဘီဂျာကီနာဇိုက်​ နော်​ပါရစ်​။


ဒါဗိုက်​ဂိုက်​တီဇာ ပျိုကျကူလ ပျယောကောတော ဖာရာ တုံး ဖူဇာလ် ​လူလပ်​ မောက်​ဖာရာအက်​ကမ်​ရစ် ​ကူ​ယောရစ်​ဇာ​ပေါ်ရစ်​။ ဥပမာ​ ဘေ​ဒေါ်ဝါး လို ကာသပ်​ ကန့်​ဂေါ်ကျွန်း​ နောလပ်​ကြက်​ကိုင်းတန်​ ကူညင် ​ဒါဗိုက် ​တီဇာ​ပေါ်ရစ်​။​ ဘေ​ဒေါ်ဝါး ဖာရာ တယ်​ သက္ကယ်​ပြင်​ရွာမ ဘီလီ ကူလပ်​ကမန်​ဇာတ်​ ဘီလီထာမ်​ဖင် ​ဘီချီးလက်​ပါလမ့်​။​ ဘေဗာစ်​အက်​စောင်​ရစ်​ သက္ကယ်​ပြင်​ရွာမ ဘီလီထာမ်​ပါ​ယောင်​။ ဖာရာ​သော မာရာမူရီ အမှုတယ်​လိုက် ​ပုလိပ်​ အာဂျီး​ယောရစ်​ ဖာရာ နင်​ဖူဇာလ်​လွှာ​သော ဘူလာစ်​ယောနစ် ​နော်​ပါရစ်​။


ကူ​ယောရစ်​ မူဆလင်​ အုံးရစ်​ထူ​ယောင်​တယ်​ ခူလီ​သော ထူ​ယောင်​ ဘီလီ ကမန်​ ဘီရီ မခင်​ခင်​သိန်းကူ​လော။ ပညာ​ရေး​သော ဥ လပ်​ယော​ဒေါ့စ်​ ရာစု အက်​ကမ်​ ဒူလာကာဒါ​ဂေးလ်​။ ဖာရာ ​သော အီကုလ်​ထာလပ်​ယောအစိုးရ တုံး မာ​ကြော်​ နော်​ဒေတယ်​ လိုက် ​ဇာနပ်​တဲ့ ဖာရာ မာနု ကျုံ​ ဒေဂိုက်​ဂျောင် ​ဘီလီ ကမန်​ ဒင်​ဂွမာနု ကျုံကူ​ဒေဂါး​လက်​။


ကမန်​ တိန်​ဖာရာ ဥဒီ ပိုက်​လိုက်​ Volunteer အီကုလ်​အက်​ကမ်​ ဗာဏိ​ဂျောင်​ သီအီငုလ်​လော်​ ဥဒီ​ဂျောင်​တယ်​။ အလက်​တယ် ​volumteer မာ​ကြော်​ရုံ ​ယော အီကုလ်​ပေါ်ဝိုင် ​အုံးစပ်​တုံး ဇီနှိပ်​နော်​ပိုက်​။ ကင်​ယော​ ကောင်​နော့စ်​ဂျပ်​လိုက် ​ဇနှိပ်​ဇာနှိပ်​ညား မာနု အက်​ဒိန်​ရစ်​ဆားလပ် ​အက်​ဒိန်​ မာနုဖာရာ​ သော မာနု​ကေ် ​မီအာဂျီး​ဂျောင်း ဘီလီ ဦး​အောင်​သိန်း ငတ်​ကုစ်​ဒေဂါး​လော။ စစ်​တွေဆောလျ သက်ကယျပွငျရှာမ၊ သငျ်ဂနက်​လို သာယာကုန်း​ ကော်​ဂျပ်​ ကမန်​ဖာရာ တိန် ​နင်​သော မူလွန်​လို အလယ်​တန်း အီကုလ်​ တိန်​နင် ​ထားညင် ​(9)​ ကေလက် ​၊ (10) ​ကေလက် ​ရစ်​ တွဲဖက်​ လုစ်​ထူယစ်​။

အာဂယ်​ ဥလပ်​ကာစပ် ​ဖာရာ အီကုလ်​လော်​ မောက်​ ပေါ်ဝိုင်းလို​ ဒေါ်လာဥညင်​ ဥဒီလပ်​ယော အီ​ဘော​ ဆောလ်​ရောစ့် ​တယ် ​ဖာရာ တုံး သီငှား ဂျိန်ှ လို စာ​မေးပွဲ အက်​ကမ်​သပ်​ကာသပ် ​ဖာရာ​ သောာ ပါရစ်​တယ်​။ သက္ကယ်​ပြင်​ရွာမ ဖာရာ တုံး​ ဒေါ့စ်​ ကေလက်​ ဥဒတ်​တယ်​ ဘီရီ မာအက်​စောင်​ ဒေါ်မခင်​သွယ် ​တယ် ​တာဇီဝါး​ ဒေါစ် ​ကေလက်​ပုစ်​ယစ်​တယ်​ အစိုးရ တုံး မာ​ကြော်​နော်​ဒီ​ဂျောင်​လိုက်​ ဖာရာ မာနု ကျုံသီငှစ် ​ဂျီ​ဂျောင်​လိုက်​ အီဒူလာအုလ်​တယ်​။ ဖာရာကူလက်​အက်​ကာအာဂျီး​လောင်​တယ် ​အခွှင့်​အ​ရေး ပါအာယသ်​တယ်​။


ဒါဗိုက်​ဂိုက်​ တီ​သော သာယာကုန်း ဖာရာ​ သော ဇီနှိပ်​ပူရားအာယစ် တယ်​။ ဖာရာ​ယော​ ဒေါ်​လော့စ်​စူမီပါစ်​ဖင့်​ကျူရင် ​(40000)၊ (50000) ဂျာ​ပေါ်ရစ်​တယ်​ အက်​ဒူလာ။ မာ​ကြော်​ဂေါင်​နော့စ် ​ဂျပ်​လိုက် ​အက်​ဒူလာ​ မော်​နော်​ဒုတ်​။ (10)​ ကေ လက်​ရစ် ​Volunteer လိုသီငှီးနင်​ပါရီပိုက်​နပ်​။ သင်​တန်း ဥဒီလက်​တယ် ​မာ​ကြော်​ လို ဥဒီနင် ​ကာမာစ်​ဖာစ်​နော် ​ဥ​ဂျောင်​။ပဝဋီပက္ခဥညင်​ (10) ​ကေလက်​ဖစ်​ ဥ​ယောင်​ဒေါ်ဝါး၊ ဒီဂရီ ဖစ်​ဥ​ယောင်​တယ်​ ဒေါ်ဝါးကင်​နော်​ပိုက်​ဂျပ်​ လိုက်​ ဖာရာ​သော​ ပါဂျပ်​ကင်​ မာန့်​မာ ဗမာ ကင်​ အုံး စူမီ​ပေါ်ရား​ပေါ်ရစ်​။


ကျန်းမာ​ရေးကဏ္ဏာ​သော​ ယော အက်​ဒူလာ။ ဂါ​ကောင်​နိုက် ​ဂျပ်​လိုက် ​ဆောလ်​ရော ဒါဗိုက်​ဂိုက်​တီ​ဂေလာစ်​ နင်​လို မာနုဇာတ်​ရစ်​နော်​ကူဂျပ်​ဆမ်​တီ ဥလပ်​ယောကွာဝန်​လိူ ​ဘေငါစ်​ဘီလီ ကမန်​ လူမှု​ရေး ကင်​ဂေါ်ရစ်​တယ် ​ဦးထွန်းခင်​ ငတ်​ကူ​လော​။ ပြည်​သူ့​ဆေးရုံး​ သော တပ်​လိုက်​ လောတယ်​။တာရားကမနျ ကှာဝနျ လျို့စျဘငျ်ဂလီအာစောင့်​တယ်​ ခူလီ​သော ဘာရာစ်​ဂျောင်​တယ်​။ ဂါဂါခူလီ​သောနီဂျင့်​တယ်​။ ကမန်​ကလပ် ​ယဉ်​ကျေးမှုး​ယော၊ ကာရိုက်​တာ​ယော၊ မာနုဇာတ်​ယော အက်​ဒုလာ​နော့စ်​အာမိတယ်​ တိုင်းရင်​သားအက်​ဇာတ်​ ဥ​လောင်​တယ်​။တာရားရစ် ​လို အက်​ကမ့်​နော့စ်​နော်ာ​ဆာ​စ်​ယော။ အာမိလာမှီအာ​လောင။ ဂါဖာရာ​ဆော့စ်​သပ် ​ပါရာစ်​တယ် ​မာန့်​ဒါဗိုက်​ဆ ဒါဗိုက်ဆာစ်ညင့်နော်ပါစ်လပ် မာရာစ်ဇာယောအာသပ်။ ပညာရေးကိစ္စ လို ဆားလပ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မာနု လို လက်ပါညင်ကုစ် ဒေဂါးလပ် ယောကီချူး ဥနော်ယစ် ဘီလီ ကမန်ဒင်ဂွမာနုကျုံကူလက်။


အီနားဥလက်အာဇာ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဏာသော အက်ကာပိုက် အာလပ်ယော အစိုးရ ဘူဒူလာသော အီဘောဆောလ် ယောအီဒူလာ ဥဘော်နက် မာကြော်ဒီ ဘောနပ် ဘီလီ ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးဦးတင်သိန်း ရစ် ဗာလ်ဘီ ခြီးကူလကျ ယောအကျကမျယောဖီ ရီနောျကော့စျ။

The physician ဇာတျကား သော ရောဘတျကိုး လျဒူလာတာရားရစ်အင်တာဗျူးလူလပ်ကော်ဒါးအက်ကမ်သပ် အာသပ်တယ် ဥညာတိုင်းရင်းသား ဒူလအာဇာဂေါင် အော့စ်ဖင့်ပေါ်ရင်နစ်ကော့စ်တယ်။ ဗမားဒါတ်တင် နော့စ်အာသပ်တယ် တိုင်းရင်းသား ဂူရာ အက်ဇာတ် ဥလက်ယော မောက်ဂေါဒါတ်တင်နော့စ် ရခိုငျတိုငျးရငျးသားအုံး လျိုစျအက်ဒူလာပညာရေးယော၊ ကျန်းမာရေးယော ဆားဂျားအာယစ် ဘီလီမာမူတယ်ပ် တုံးသပ်ကွာ အာယစ် ဘီလီ ဦးထွန်းခင်တယ်ကူညင်ရာဂါလော။

 39 total views,  1 views today