႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ ရခိုင္ႏွင့္ မူဆလင္အမ်ိဳးသမီး အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခုက ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ႏွစ္ရက္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳခဲ့ၾကသည္။

မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္ ေမာင္ေတာေဒသကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပုံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာက္ေရွာက္မႈ စသည့္ က႑မ်ားကို ႏွစ္ဖက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးကြန္ယက္ဥကၠဌ ေဒၚညိဳေအးက “ေဆြးေႏြးတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့ စီးပြားေရး၊ အခု မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနတဲ့ Public Area ေတြကို ၿငိမ္သြားေအာင္ သူတို႔ဖက္က ဘာလုပ္ၾကမယ္။ သူတို႔မွာ မိန္းမအခ်င္းခ်င္း ေျပာၾကတာ။ ၿပီးေတာ့ မိခင္နဲ႔ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းလာတဲ့အခါ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ ႀကံဳရမယ့္ ကိစၥေတြ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြလို႔ ဆိုရမယ္။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးၾကတာ။”ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒသမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား႐ွိေနသည့္ အသိုက္အဝန္းႏွစ္ခုၾကားမွ မတူကြဲျပားသည့္ ႏွစ္ဖက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးအခ်င္းခ်င္း လြတ္လပ္စြာေတြ႔ဆုံ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ပူးေပါင္း တိုင္ပင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္  လူမူသဟဇာတျဖစ္မႈကို ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရခိုင္ႏွင့္ မူဆလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕က ရခိုင္နဲ႔ မူဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုစလုံး၏ အေျခ အေနမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ Mr.Roelof Meyer ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ႏွင့္ မူဆလင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကား မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ႐ွိလာခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုလို ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *