႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း

ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္။ ကၽြဲႏွင့္ ႏြားမ်ားကို တစ္ဖက္ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရက တရားဝင္ေၾကညာခဲ့ၿပီး၊ ယင္းေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စၿပီးတင္ပို႔ရာ လက္႐ွိ အခ်ိန္ထိ ၂၅၅ ေကာင္တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ကၽြဲႏွင့္ ႏြားတစ္ေကာင္စီလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀ စီ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ အေကာင္ေရ ၁၀၀ စီႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၅၅ ေကာင္ စုစုေပါင္း အေကာင္ေရ ၂၅၅ ေကာင္ တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္ႏွစ္ေတြကေတာ့ မပို႔ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ အခု ေျခာက္လပိုင္းမွာ စၿပီး ပို႔တာေပါ့ေနာ္။ အားလုံးေပါင္း သုံးႀကိမ္ပဲပို႔ရေသးတယ္။ အခြန္ ဘ႑ာေငြ ရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ တရားဝင္ တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခုက စမ္းသပ္ကာလျဖစ္ေနလို႔ေပါ့။ တရားဝင္သတ္မွတ္တာက အမိန္႔ေၾကညာတာ ႐ွိတယ္ေလ။ အခု ေအာက္တိုဘာလဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီေပါ့။”ဟု ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္ ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မ်ိဳးမပြားႏိုင္ေတာ့သည့္ သင္းခြဲၿပီးသား အထီးမ်ားကိုသာ သီးသန္႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မ်ိဳး႐ိုးထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ အမမ်ားကို တင္ပို႔မႈ မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ပို႔လွ်င္ အေကာင္ေရ ၁၀၀ ႏွင့္ အထက္ တင္ပို႔ရန္ ခြင့္ျပဳမထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကုမၸဏီႏွစ္ခုက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ပို႔မည္ဆိုလွ်င္ လည္း ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ ႐ွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *