Arakan Yoma|

အီနားဒူနီယာသော အုလ်အာသပ်တဲ့ကိုဗစ်(19)ဇူဒီး ဒုတ်ပါစ်အာသပ်တဲ့သတင်းသမားရဲ့ ဘော်ဒီဘော်ဘီလီ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတုံးမစ်ဆေ့နယ်လာလော်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာဒေါ်ဝါးသတင်းသမားရဲ့အက်ကာကျီဘော်ပါဖင့်ကိုဗစ် လိုက်ဒေါ်လာဂူရိထူယစ်တဲ့တီငါ(100) လက်ဒီ ထူးယစ်အီနားဘော်ဟော် လူအာ သပ်တဲ့ သတင်းသမားအုံးကိုဗစ်(19) ရောဂါဥလပ် Quarantine ဥအာလပ်အက်စောင်နော်ရဲ့ တီငါ(2) လက်ဘော်ဒီ နင်ကင်ဇီရာယစ်တဲ့သတင်းထောက် ကာနိရဲ့ခါဏာ ဒါဏာမာလ်ယောဒီဘော် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင်စီတုံး အီနားကူဂေတယ်ဇောဒါဝါး သတင်းသမားရဲ့နင်လီဂီယောရဲ့ သတင်းထောက်ကုံ၊ သတင်းဌာနအုံး ကင်ဂူရိနော်ပါလပ်တာရား သီဒိမစ်ဆေ့ဘာရားဂျောဘီ လီကူထူယစ်ကိုဗစ်(19) ကာလသောမောက်ဂေါဒါ့တ်သောသတင်းဌာနအက်ကမ့်ရဲ့အေအေလိုကင်ဂူရိအာသပ်ဘီလီတူလီထူယစ်သီသတင်းဌာနသောကင်ဂူရိအာသပ်တဲ့သတင်းထောက်အက်ဒေါ်ဘားရဲ့ကင်ကာဒီထူယစ်အီနားမြန်မာနိုင်ငံသောကိုဗစ်(19)ရောဂါဥအာသပ်တဲ့မာနု(177)စောင်သောမာရာဂေယစ်တဲ့မာနု(6)စောင်ဥညင်ဖီရီကောင်ဥအာယစ်တဲ့မာနု(50)စောင်အာနိအုလ်

 100 total views,  1 views today