ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း

ပန္းရံအတတ္ပညာကုိ အမ်ိဳးသားတိကရာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီးေက လုပ္ငန္းခြင္တိမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိကတ္ၿပီးေက အမ်ိဳးသမီးတိကေတာ့ ေနာက္လိုက္အနီနဲ႔ သဲေျပာင္း၊ အုပ္ထမ္း၊ မဆလာေျပာင္းစတဲ့ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္တိကိုရာ လုပ္ကိုင္ကတ္ ပါေရ။

ယေကေလ့ ယင္းပိုင္ေအာက္ျခီသိမ္းအလုပ္တိ မဟုတ္ဘဲ ပန္းရံအတတ္ပညာကို ကိုယ္တိုင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားပနာ ယင္းပညာနဲ႔ ဗ်ာလ္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳနီၿပီးေက အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ တန္းတူ ဦးစီးလုပ္ကိုင္နီေရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ရွိနီပါေရ။ သူ႔အေၾကာင္းကို ေဒတစ္ပါတ္မွာ တင္ျပပီးခ်င္ပါေရ။

သူကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေတ စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းပါ။

“ကိုယ့္လက္ေအာက္မွာဆိုေက ပန္းရံဆရာအငယ္ေခ်တိရွိေရ။ ဒုတိယအဆင့္ေပါ့။ ပထမအဆင့္လည္း မဟုတ္သိ။ ေနာက္လွည့္ၾကည့္ပိုက္ေပ့ါ။ ဆရာက ေဒပုိင္ေဒပိုင္လုပ္ဆိုေက အားလုံးကို ကုိယ္တိုင္လုပ္လို႔ရေရ။ ပန္းရံဆရာအမ်ားနဲ႔ဆိုေက ကုိယ္ ဦးေဆာင္ရေရ။ ေဒခ်င့္ကို မင္းေဒပိုင္လုပ္။ ေဒခ်င့္ကို မင္းေဒပိုင္လုပ္။ ဆရာကို ညႊန္ျပလိုက္တယ္။ ဆရာႀကီး ေဒတစ္ခုကို ဇာပိုင္လုပ္ရဖို႔ လဲလို႔ ဖုန္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လွမ္းမီးေက ေဒပိုင္လုပ္လိုက္ပါဆိုေက အလုပ္သမားတိကို ကိုယ္ကေျပာရေရေပါ့။ ခိုင္းရေရ။ ပထမအဆင့္ဆိုေက ေျပာစရာက မလိုယာ။ ကုိယ့္စြာကိုယ္ ဆြဲလို႔ႏိုင္ေရဆိုေက ပထမအဆင့္ေခၚေရ။ အကြ်န္ကေတာ့ ဒုတိယအဆင့္ေပါ့။ ဆရာေျပာစြာကို အားလုံး လုပ္ႏိုင္ေရ။”

ပန္းရံဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ေစာ္က သူ႔ရည္မွန္းခ်က္မဟုတ္ေတပိုင္ သူဝါသနာပါလို႔ လုပ္ခစြာလည္း မဟုတ္ပါ။ အဖျဖစ္သူဆုံး လားၿပီးေနာက္ပိုင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ မိသားစုစားဝတ္နီေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ က်ရာအလုပ္ဝင္လုပ္ရာကနီ ပန္းရံလုပ္ ငန္းခြင္ထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့စြာလို႔ ဆိုပါေရ။

“အိမ္မွာ စားဝတ္နီေရး အခက္ခဲေၾကာင့္နဲ႔ေပါ့။ အိမ္မွာ ေမေမကေလ့ နယ္ကိုလားလို႔။ ယင္းခါက အလုပ္ကလည္း ရွားေရ။ မိသားစု အတိုင္းအတာမွာ မမေခ်တိအတြက္ ေဒအလုပ္တစ္ခုရာ အလြယ္ေခ်နဲ႔ရေရအလုပ္။ ကိုယ္မွာလည္း ပညာအရည္ အခ်င္းမရွိလို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ အလုပ္ကုိ မရွာလိုက္ဗ်ာလ္။ အလြယ္တကူရေရ အလုပ္ကိုဘဲ လိုက္လို႔ လုပ္လိုက္စြာပါ။ အခက္ခဲဆိုစြာက ဟိုမွာ လုပ္ဖို႔ဆိုေကေလ့ ဟိုေထာက္ခံခ်က္၊ ေဒေထာက္ခံခ်က္၊ အသိတိေလ့လိုေရ။ ယင္းပိုင္က႑တိရွိေရ။ ေဒအလုပ္ဆိုေက ဟို အခက္ခဲ၊ ေဒအခက္ခဲ မရွိ။ ကိုယ့္မွာ သူငယ္ခ်င္းတိလုပ္နီကတ္ေက ငါေလ့ တစ္ေယာက္လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေက ေရာက္လားစြာ။”

ဝါသနာအေလ်ာက္လုပ္ကိုင္ခစြာ မဟုတ္ဆိုေကေလ့ သူကေတာ့ ျဖစ္ေတဘဝမွာ အေကာင္းဆုံးျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေက အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခေရလို႔ ဆိုပါေရ။

ယင္းအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ သူ႔အနီနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဘဲ သူလုပ္ေတ လုပ္ငန္းခြင္မွာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းေအာင္ရာ ႀကိဳးစားခစြာ ဆုိပါေရ။ ယင္းအျပင္ ငယ္ရြယ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္စြာေၾကာင့္လည္း ရည္မွန္းခ်က္အမ်ားအျပားရွိဖုိ႔ အသင့္ရွိ မနီခဘဲ လက္ရွိအလုပ္ကုိရာ ဦးစားပီးလုပ္ကုိင္ရမယ္ဆုိေရ အသိတစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္ကုိင္ရင္း သိတတ္နားလည္လာခေရလို႔ ဆုိပါေရ။

ယင္းအခ်ိန္က သူႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ပုံကိုေလ့ “ေယာက္်ားတနဲ႔ တြဲလို႔လုပ္ရေရ။ ေယာက္်ားတိက ဟိုခ်င့္လုပ္။  ေဒ ခ်င့္လုပ္။ ဇာလို႔ဆို ကိုယ္ပညာတစ္ခုလိုလို႔ အားလုံးသူပါးမွာ ေအာက္က်ိဳ႕ခံရစြာေလ။ ကိုယ္ၿမိဳ႕ထဲမွာ ထမင္းစားၿပီးေက သူမ်ားထက္ အရင္လာေရ။ ေယာက္်ားပန္းရံဆရာလုပ္စြာတိကို ဝိုင္းလုပ္ပီးေရ။ ဆိုေတာ့ ပန္းရံဆရာကလည္း သေဘာက်ေရ။ ေနာက္လိုက္သေဘာ အၿမဲတမ္း ဒြန္တဲြလို႔ ယူလားေရ။ အၿမဲတမ္း ဒြန္တဲြလို႔ ယူေရခါ ကိုယ္ကေလ့ သူ႐ိုု႕လုပ္ေတအတိုင္းအတာတိကို ၾကည့္ေရ။ ၾကည့္ၿပီးေက အားလုံးကို အဖက္ဖက္က ဝင္လုပ္ပီးေရ။” လို႔ ေျပာျပပါေရ။

သူ အလုပ္စဝင္ခါက အမ်ိဳးသားတိက ေငြ ၄၀ ေလာက္ရကတ္ေကေလ့ အမ်ိဳးသမီးတိကေတာ့ ၂၀ ေလာက္ရာရကတ္ပါေရ။ ယင္းေၾကာင့္ေလ့ သူက အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ တန္းတူ ဝင္ေငြရေအာင္ နိမအိပ္၊ ညမနားလုပ္ကိုင္ခေရလို႔ ဆိုပါေရ။ ယင္းပိုင္လုပ္ကိုင္ခလို႔ေလ့ သူမရဲ႕ ပညာသင္ဖို႔ အခ်ိန္တိကို မိသားစုတိကို လုပ္ေကြ်းရင္းနဲ႔ စေတးခဲ့ရပါေရ။

“ေနာက္ပိုင္းမွာဆိုေက ဥကၠဌကေလ့ ေအာ္ သူျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ေရ။ ဆုိၿပီးေက ေနာက္လွည့္ ပိုက္ပုံစံမ်ိဳးေပါ့။ ပန္းရံ ဆရာတိနဲ႔ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ေခ်ာ။ ကိုယ့္စြာကိုယ္လုပ္။ အုပ္စီလို႔ ကြ်မ္းက်င္ေက ပန္းရံတစ္ေယာက္ကို ၄၀ ဆယ္။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ေနာက္လိုက္ မမတစ္ေယာက္ဆိုေက ၂၀ ေလာက္ပဲရေရ။ ၄၀ ရေက ယင္းအခ်ိန္က စားရစြာက ဖူလုံေရ။ ညဥ့္လုပ္ရေရ လုပ္ကြက္တိရွိ ေရ။ ရက္မွာ တစ္ရက္။ ညဥ့္မွာ တစ္ရက္။ ယင္းပိုင္ ႀကိဳးစားရေရ။ ဇာလို႔ဆို ကိုယ္က ဖဲသာလိုခ်င္လို႔ လုပ္စြာျဖစ္လို႔ နိမရီြး။ ညမရီြး။ အ လုပ္လုပ္ရေရ။ ဖဲသာလိုခ်င္လို႔လုပ္လို႔ အပိုရလာေက ပိုစုေဆာင္းမိေရေပါ့။ ကိုယ့္မွာက ေက်ာင္းသားတိေလ့ရွိေရ။ အစ္မအႀကီးျဖစ္ေတ အတြက္ စာသင္ဖုိ႔လည္း မရလိုက္ဗ်ာလ္။ အစ္မႀကီးေလ့ မသင္လိုက္။ ကိုယ္ေလ့ မသင္လိုက္။ အမိေလ့ နီမေကာင္းခါ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံလည္း ျဖစ္ေတေပါ့။ ယင္းပိုင္ ႀကိဳးစားလို႔ ျဖစ္လာစြာယာေလ။”

ယင္းပိုင္ စေတးခ႐ုံမကလို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တိထဲမွာ အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေက အလုပ္လုပ္ရေရခါ အထင္ေသး၊ ႏွာေခါင္း ႐ႈိ႕မႈတိေလ့ အမ်ားႀကီးခံခရရွာပါေရ။ အားလုံးသိကတ္ေတအတိုင္း ပန္းရံလုပ္ငန္းဆိုစြာက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တိထဲမွာလုပ္ကိုင္ ရစြာေၾကာင့္ေလ့ တစ္ခါတစ္လီမွာ အျမင့္တက္ရစြာတိေလ့ ရွိပါေရ။ ယေကေလ့ ယင္းအခက္ခဲတိကိုလည္း မညည္းမညဴေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ ပါေရ။

“ႏွိမ္ကတ္ေတ။ မမျဖစ္ၿပီးေက ဇာလုပ္ႏိုင္ဖို႔လဲ ေဒမမ။ ယပိုင္ေလ။ ေနာက္ကဆိုေက ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို လူသိလားေရခါ မႏွိမ္ကတ္ယာ။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္နဲ႔ Level လုပ္ႏိုင္ေရ။ ေဒမမက နည္းေရအဆင့္ မဟုတ္ဆိုၿပီးေက ခ်ီးမြမ္းေလ့ ခံရပါေရ။ အခု ေလ့ ခ်ီးမြမ္းခံရေရ။ ဇာလို႔ဆိုေက မမပန္းရံဆရာ မရွိေရအတြက္နဲ႔ ဟုတ္တယ္။ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္ေရ။ အျမင့္ႀကီးဆိုေကေလ့ တက္ ႏိုင္ေရ။ ေတာ္ေရ။ ဟုတ္တယ္ဆိုၿပီးေက ခ်ီးမြမ္းစကားတိလည္း ရွိေရ။”

သူက ေဒပိုင္ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်အထင္ေသးခံရမႈတိ၊ အခက္ခဲတိကို သူမရဲ႕ႀကိဳးစားမႈတိနဲ႔ လဲခလို႔  ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ အပင္ပန္းခံခရၿပီးခ်ိန္ မွာေတာ့ အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေရ ပန္းရံဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခၿပီးေက အခု အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္မွာ ပန္းရံဆရာမ သက္တမ္းက ၁၀ စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ရွိနီပါဗ်ာလ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ သူက ဒုတိယအဆင့္ ပန္းရံဆရာမ ျဖစ္နီဗ်ာလ္ ျဖစ္ေတပိုင္ သူ႔လက္ ေအာက္မွာေလ့ လုပ္သား ၄၀ ေလာက္ရွိေရလို႔ ဆိုပါေရ။

“ပန္းရံဆရာမျဖစ္လာေရ သက္တမ္းက ၂၃ ႏွစ္ေလာက္ရွိနီယာ။ ၁၈ ႏွစ္သမီးကနီလုပ္စြာ။ အလုပ္ၾကမ္းကေကာင္း မလုပ္ခရ။ ၂ ႏွစ္ေလာက္ရာ လုပ္ခရေရ။ အလုပ္ၾကမ္း ၂ ႏွစ္က ပညာေရးမွဴး႐ုံးက စေရ။ ၿပီးေက ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္။ အလုပ္ၾကမ္း ဘဝနဲ႔ေပါ့။ ယင္းခ်င့္ၿပီးစြာနဲ႔ စ်ီးသစ္မွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးေလာက္ အုပ္ေျပာင္း၊ သဲေျပာင္းလုပ္ၿပီးမွ ကိုယ့္ကို မသိခင္ေတာ့ မခိုင္းကတ္။ သိ လာၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပန္းရံေလာကမွာ အုပ္စီ၊ အေခ်ာသတ္ ယင္းပိုင္လုပ္ရေရ။ ယင္းအခ်ိန္ကေတာ့ အခက္ခဲ နည္းနည္းရွိပါတယ္။”

အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး လုပ္ကိုင္နီရေရ သူမဘဝမွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈတိကေတာ့ အၿမဲတမ္းရွိနီစၿမဲပါ။

“ဇာလို႔ဆို ကိုယ့္စီနီယာနဲ႔ ကိုယ္ျဖစ္လို႔ေလ။ အရင္ကေတာ့ ရွိေရ။ အၿပိဳင္အဆိုင္ေတာ့ လုပ္ရစြာဗ်ာလ္။ ေယာက္်ားတိနဲ႔။ ေယာက္်ား တစ္ကြင္ဆို၊ ကိုယ္လည္း တစ္ကြင္ေခ်ာရေရ။ ေယာက္်ား ၂ ကြင္ဆို ကိုယ္လည္း ၂ ကြင္ေခ်ာရေရ။ ယင္းပိုင္ေတာ့ ရွိေပါ့။ အ ခုကေတာ့ ကိုယ့္စီနီယာနဲ႔ ကိုယ္။ ဆရာႀကီးမွာက ကိုယ့္အတိုင္းအတာနဲ႔ ကိုယ္ထားပါေရ။”

သူ႔ပိုင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ိဳးသမီးတိကိုေလ့ အမ်ိဳးသားတိရာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရ ေဒအလုပ္ကို အမ်ိဳးသမီးတိက လုပ္ႏိုင္ေရဆိုစြာ လြယ္ကူေရကိစၥ မဟုတ္ေတအတြက္ သူ႔ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားကတ္ဖို႔ေလ့ ေဒၚခင္ခင္ဝင္းက အခုပိုင္ ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔  အားပီးစကား ပါးလိုက္ပါေရ။

“ေဒလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေရ အမ်ိဳးသမီးတိကိုေလ့ ပန္းရံဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါလို႔ တိုက္တြန္း ခ်င္ပါ ေရ။ ဇာလို႔ဆိုေက ေဒအလုပ္က ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္လားေရ အတိုင္းအတာဆိုေက ဖဲသာလည္း ပိုလို႔ရပါေရ။ ေယာက္်ားနဲ႔ ရင္ေပါင္ တန္းလို႔ လုပ္ရေရအတြက္ေလ့ ခ်ီးမြမ္းဖို႔ေကာင္းပါေရ။ ကုိယ္က ေယာက္်ားတိနဲ႔ တန္းတူလုပ္ေတအတြက္ ပန္းရံဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္ ေအာင္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါေရ။”