ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံမူဝါဒတိ့ကုိ အစုိးရ၊ ပါတီတိ့နန္႔ လူ႔အဖြဲ႔စည္းသုံးခု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ၾကဳိးပမ္း

ရုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ရခုိင္ျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ညီလာခံက ခ်မွတ္ႏုိင္ခေရ မူဝါဒတိ့ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းတိ့နန္႔ ပူးေပါင္းပနာ ေဆာင္ရြက္လားဖုိ႔ လူငယ္တိ့က ႀကဳိးပမ္းနီကတ္ပါေရ။ ရခုိင္လူငယ္ညီလာခံက တာဝန္ရွိလူတိ့စြာ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္နိ႔က စစ္ေတြၿမဳိ႕ အာရီယန္ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ၿပီးခေရ ေမလက လုပ္ခကတ္ေတ ယင္း ညီလာခံဆုိင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနန္႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းပီးအပ္ပြဲတစ္ခု လုပ္ခပနာ ယင္းပုိင္ […]

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေတ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ သတင္းစာရွင္းလင္း

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ေတ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သံအမတ္ႀကီး မစၥ႐ိုဆာရီယိုမယ္နာလို ဦးေဆာင္ေရ အဖြဲ႔စြာ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ညဇာက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခပါေရ။ ယင္း ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္နိ႔မွာ ဖြဲ႔စည္းခစြာ ျဖစ္ပနာ […]

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကုိ လားေရာက္ၾကည့္ရႈ

ေဒးလီးစတား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး AH Mahmood Ali ဦးေဆာင္ေရ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕စြာ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္နိ႔က ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနေတြကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် လားေရာက္ ၾကည့္ရႈ ခကတ္ပါေရ။ ဒုကၡသည္တိ့ကုိ မူလနီရပ္ ျပန္ပနာ နီရာခ်ထားဖုိ႔အတြက္ ျမန္မာအစုိးရက ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္နီမႈတိ့ကုိ မ်က္ျမင္တြီ႔ရွိဖုိ႔ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ အနီးအနား ေက်းရြာတိ့ကုိ လားေရာက္ ေလ့လာခပါေရ။ […]

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ျမင့္တက္လာ

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္။ ။ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းနန္႔ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ အေျခအေနစြာ လစဥ္ ျမင့္တက္လာနိေရလုိ႔ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက သိရပါေရ။ ျမင့္တက္လာေရ ပုိ႔ကုန္မွာ ဂ်င္းအစုိျဖစ္ပနာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ပြဲေတာ္ရက္တိ့နန္႔ နီးစပ္လာေရအတြက္တာနန္႔ အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေတ ယင္းကုန္ပစၥည္းကုိ ပုိပနာ တင္သြင္းလာကတ္စြာပါ။ ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္နန္႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးက ေရခ်ဳိငါးတိ့ […]

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ျမင့္တက္လာ

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္။ ။ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရဲ႕ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ အေျခအေနဟာ လစဥ္ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက သိရပါတယ္။ ျမင့္တက္လာတဲ့ ပုိ႔ကုန္မွာ ဂ်င္းအစုိျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္လာတာေၾကာင့္ အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အဲဒီကုန္ပစၥည္းကုိ ပိုမုိ တင္သြင္းလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးက […]

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ေဒးလီးစတား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး AH Mahmood Ali ဦးေဆာင္တဲ့ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းက အေျခအေနေတြကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကုိ မူလေနရပ္ ျပန္လည္္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈေတြကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိဖို႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အနီးအနားေက်း႐ြာေတြကို  သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ေနရပ္ျပန္လာမယ့္သူေတြအတြက္ ေနရာခ်ထားေပးမယ့္ အေဆာက္အအံုေနရာစီစဥ္မႈ အပိုင္းမွာ ေတာ့ တိုးတက္မႈေတြက သိပ္မျဖစ္စေလာက္သာရွိေသးေၾကာင္း […]

ေက်ာင္းျပင္ပေရာက္နိလူငယ္တိ့ကုိ ရခုိင္ပညာေရးဌာနက စာရင္းေကာက္ယူ

႐ုိးမေရဒီယုိ မဂၢဇင္း ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ပညာမသင္ၾကားႏုိင္ဘဲ အျပင္ကုိ ေရာက္နီေရ အေခ်လူငယ္တိ့ကုိ ၿမဳိ႕နယ္ပညာေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ စီမံခ်က္တစ္ရပ္အေနနန္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးက ၾသဂုတ္လအတြင္း စပနာ ေကာက္ယူမႈတိ့လုပ္နီပါေရ။ ယင္းစာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ ျပည္နယ္အတြင္းက ၿမဳိ႕နယ္အားလုံးမွာ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္နိ႔ကစပနာ ေကာက္ယူနီစြာပါ။ လာဖုိ႔ စက္တင္ဘာလနန္႔ ေအာက္တုိဘာလမွာ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္လားဖုိ႔ […]

ယူေကအစုိးရ ခ်ီးဗနင္းပညာသင္ဆု ၾသဂုတ္ ၆ ရက္နိ႔က စပနာ ေလွ်ာက္လုိ႔ရဗ်ာလ္

႐ုိးမေရဒီယုိ မဂၢဇင္း ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္။ ။ ယူေကမွာ ရွိေရ တကၠသုိလ္တိ့မွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိဖုိ႔ ခ်ီဗနင္းပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာတိ့ကုိ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္နိ႔ကစပနာ လက္ခံနိဗ်ာလ္လုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ပါေရ။ ေလွ်ာက္လႊာတိ့ကုိ www.chevening.org/apply ကနိ ရယူႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပနာ ႏုိဝင္ဘာ ၆ ရက္နိ႔ကနိ ေနာက္ဆုံးထား ပီးပုိ႔ရဖုိ႔လုိ႔ […]

ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ ငါးမန္းနန္႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္တိ့ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ မူေဘာင္ေရးဆြဲ

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္။ ။ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္တိ့ျဖစ္ေတ ငါးမန္းန္႔ ငါးလိပ္ေက်ာက္တိ့ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ငါးဖမ္းလူတိ့အေနနန္႔ ပုိက္တိ့မွာ ဖမ္းမိေရဆုိေက ျပန္ပနာ လႊတ္ပီးဖုိ႔၊ မဖမ္းဆီးကတ္ဖုိ႔ မူေဘာင္တစ္ခုကုိ စပနာ ရီးဆြဲနီယာလုိ႔ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက သိရပါေရ။ မူေဘာင္ရီးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္နိ႔ကနိ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္နိ႔အထိ ငါးမန္းငါးလိပ္ေက်ာက္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္း […]

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈတိ့အတြက္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျပန္ပနာ သင့္ျမတ္လာစီေရး၊ တည္ၿငိမ္အီးခ်မ္းေရးနန္႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးတိ့ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားအစီစဥ္ တစ္ရပ္အေနနန္႔ လြတ္လပ္ေတ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေတလုိ႔ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္နိ႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခပါေရ။ ယင္း လြတ္လပ္ေတ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနနန္႔ အာဆာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈတိ့ ျဖစ္ပြားလားၿပီးေရေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း […]