​မောက်​ဂေါ​ သော အီကုလ်​ ခူလီလက် ​၊ အီကုလ် ​ဥဒါ​သော

အီ​ဟော်​လေ်​ရင်​ ကူလပ်​ရ်ုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထော်​ ဒါထူး ဘာရာစ်​ဂျီးထူယစ်​ တယ်​။ ​မောက်​ဂေါ ဒါတ်​တင်​နော့စ်​ အီကုလ်​ခူလီနင်​၊ အီကုလ်​ဥဒီ​ဂျောင်း။ ဒါတ်​တင်​ ဘာရာစ်​ဥညာ​ဆေလ်​ရင်​ဏိ​ သော အီဒူလာ​ဒေဂါးနိုက်​။ စစ်​ကျွန်းပညာ​ရေး ဘီလီ အီကုလ်​နော်​ ဥဒီ​ယောရစ်​ သပိတ်​ဒေဂိုက်​ဂျောင်​။ ​မောက်​ဂေါ​ သော ရာခိုင်​နုန်း​ ဘောရာစ်​ဖင့်​ ဥဒီအာ​စောင့်​။ တပ်​မ​တော်​ အုံးအာဏာ လုစ်​ ဘာဒယ်​ဒါတ်​တင်​နော့စ်​ သပိတ် ​ဒေဂါးလက်​ယော​ […]

 45 total views,  1 views today

ဇာငင်​ လော်​ဖင်​ ဘီဂျီညှာဒီ လုပ်​မုဒ်​

အီ​ဟော်​ဘော်​ရင်​ကူလပ် ​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက် ​ဒါထူး ဘာရစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ ​ဒေသ​ ဂေါ်​ရောင်​ တယ်​ လိုက် ​မောက်​ဂေါဒါတ်​တင် ​နော့စ်​ကင်​နိုက်​ဂျပ်​ မာနု လိုက် ​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ဒူလာ ဥအာသပ်​။ အီဒူလာ မာမာလာ ဇူးဒီပါဂျပ်​ ကင်​ဂူရိ နင်​ ပါစ်​ပါလာ​ပေါ်ရစ်​။ သီဒူလာ မာမာလာ ဇူးဒီ​ ဒေသ​သော ထာဂျပ်​ကင် ​မာန့်​ဂူရိ နင်​ ကငျအုံကာဒီနငျပီဂပြျစစျတှေ​ဆောလ်​ရော […]

 52 total views,  1 views today

ဒေါစ် ​ဘော​ ဆောလ်​ ဘီ​လှောင် ​ဏာဒင်​ခါးယား​ ဒေါ်ဝါး

အီ​ဟော်​ဘောလ်​ရင်​ကူလပ် ​ရိုးမ​ရေဒီယို သတင်း​ထောက်​ ဒါထူး ဘာရာစ်​ဂျီး ထူယစ်​တယ်​။ စာ​ရေးဆရာကြီး Nooh Gordon ရဲ့ GI Medico​ ကော်​ဂျပ်​ဝတ္ထု ရစ်​ပေါ်ရင်​စူမစ်​ညင် ​The Physicion ဇာတ်​ကား​သော အဓိကဇာတ်​ကောင်​ ရောဘတ်​ကိုးလ် ​တယ်​ အင်္ဂလန်​ဒါတ်​သော ဥညင်​ ခရစ်​ယာန်​ဘာသာဝင်​ အက်​စောင်​အုလ်​ ကပ်​ရောဂါ ဇူးဒိမာဝါးမာရာစ်​ ဇာညင်​ဗာစ်​ဘုန်​အုံးလို ဒူရာစ်​ယောရစ်​ ဒါဗိုက်​ဆားဂျပ်​ အက်​စောင်​သောရုလ်​။ […]

 38 total views

18 ရာစုသော ဂူရိထူယစ်တယ် စစ်တွေဆောလ်ရော ဂျမားဗလီ

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ဟော်ဘောလ်ရင်ကူလက် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ာရာစ်ဂျီးထူယစ်တယ်။ ဘာသာဘီချီးထာညင် ဇာကာအက်ကမ်သောာစောင်တယ် မောက်ဂေါဒါတ်သော စစ်တွဆောလ်ရော ဟီစတိုရီ စူမိလ်တယ်ဖလပ်၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ကျုံ၊ ဗီသုကာလက်ရာ အုံး ကိုလိုနီခေတ် တူဒီ ဂူရိထူယစ်တယ် မာလ်လုံအီနားယောအာစောင် ဘီ လီကူလက်။ သီဗီဂျီရာစ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အုံး ဝတ်ပြု ဂေါ်ရောင်တယ် ဗလီအက်ကမ်ယော စစ်တွေ ‌ဆာလ်ဆောမူကျော့ရစ်သော […]

 85 total views

မောက်ဂေါလ်ဒါတ်လူမီနင်| တိန်ဆာလ်ယာဆိုင်ကယ်ဆော်လာစ်တယ်ဘီရီ

အီဟော်ဘောလ်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ်ဂျီထူယစ်တယ်။ ပေါလ်နော် ဥဂျပ်ဟူရော်ဂေါလ်ရောတုံး ကူရားရာဒါဝါး ဒိုက်တယ် ဒေါ်ချိုမာအေး လိုက် သဘာဝတုံး ဒီ ထူယစ်တယ်ရော် အက်ကန်ဒူလာဥအာသပ်။ အီကာလသော ဂုံမော်တုံး ဥဒီနင်ဘေရာဝါးကင် ဇာပိုက် လိုက်ဗစ်ပါဂါ ပေါ်ရစ်တပ်ကင်နော် ဇားဂျပ်ဇီပေါ်ဝိုင်းလိုက် ပါဂါဂျာပေါ်ရစ်။ သီကိစ္စအုံး ဥလပ်သပ်တာ အက်ဒိန်နာကင်အုံးဂေါ်ရစ်တယ်။ တပ်ဖာရာသော ဘီရီ အက်စောင်ယောနော် ဂေါ်ရစ်တယ် […]

 82 total views

ဘောင်ဒူလာရိုက်ကာ ဒါဂေလပ်ယောမူရား သိဒိဇိုက်နော် ပါရစ်တယ် မြို၊ ခမီ တိုင်းရင်းသားဇာတ်

အီဟော်ဘောလ်ရင်ကူလပ်ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ဒါထူး”ဘာရာစ်ဂျီးထူယစ်တယ် AA လို တပ်မတော်အုံး မောက်ဂေါဒါတ် မြောက်ပိုင်းသော ဘောင်ဒူလာ ရိုက်ကာဒါဂေးယစ်တယ် (6) မစ်အုလ်။ အီနားယော မိုင်းလို ရုလ်ယစ်တယ် ဘောင်ဒူဂူလာဖူဒီန် အန္တရာယ်တယ် အောဂျပ်ဟော်ဘောလ်ရင် စူနာဇာ အာအက်ကာ ဂျီး တပ်မတော်အုံး ဘူဂျီးဂေယစ်တယ် ဇာကာဝန်နိသောအီနားယော အာဆောင့်။ သီယာဝန်နီလိုဇာလ်ရော မူရားစူမီကင်ဂူရိခါးလ် အာစောင်တယ် မာနုကျုံဇာလ်ရောမူရား စူမီဗိုက်ဒေါ်ရင် ဂျောင်တယ်လိုက် ခါးလ်ဏာဇူဒီမာမာလာအာသပ်။ […]

 114 total views

မောက် ဂေါဒါတ်သော ခါးလ်ဏာ ဒါဏာ မာလ်လုံးဒေါလ် အူဒတ်တယ် လိုက်ပါ ဂျပ်ကင်မာန့်ဂူရိ ဂျောင်တယ် ဒေါ်ဝါး ဒုတ်လက်ပိုက် အာဂျီးဂျောင်

အီဟော်ဘော်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ် ဂျီးထူ ယစ်တယ် စစ်တွေ ဆောလ်ရော ကင်ဂူရိ အာဆောင့်တယ်ယာ အုံးနင်လီဂီ ထူယစ်တယ် ရခိုင်စီးပွားရေး ဦးဆောင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမီတက် တုံးကူ လက်တယ်မောက် ဂေါဒါတ်သောခါးလ်ဏာ ဒါဏာ မာလ်လုံး အာဂယ်ရစ်ဆားလပ် (30) ရာခိုင်နုန်းတုံး (80) ရာခိုင်နုန်း မာန့်ဒေါလ်အူဒီ အာသပ် […]

 66 total views

တော်လာစ်လာမှီ အာသပ်တယ် တာရားဇာတ်တွား ရစ်အူ ဘူရစ် တာဏီတူလော ဘီလီမရမာကြီး မာနု ကျုံမာဂီးလက်

အီဟော်ဘော်ရင်ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက်”ဒါထူး” ဘာရားဂျီးထူယစ်တယ်။ တော်လပ်လာမှီ အာသပ်တယ် တာရား ဇာတ်တွားရစ် အူဘူရစ် တာဏီတူလော ဘီလီ မရမာကြီးမာနု ကျုံ မာဂီးလက်တယ်။ အာမားမာနု ကျုံရစ်ပါရာစ်တယ်မာန့် တာဏီတူလီဂျားအာယစ်။ တာရားဂူရိဇာနောင်တယ် ပုံစံယော နိုက်ဘီလီကွာအာယစ်။ သီဒူလာဥအာသပ်။ ဘူဇောင်း ဇာနောင်တယ် ဒေါ်ဝါးတာဏီဂျာ အာယစ်တယ် ဆန့် စစ်တွေဆောလ် ဓညဝတီရပ်ကွက်သော အာသပ်တယ် (20) ဘောဆောလ် […]

 72 total views

ဖဲဇာပုံ ငေါတုံး ပါစ်ပါလာစ်ညင်ဒူနီယာ ရစ်ပလက်စတစ် အန္တရာယ် ရစ်ကောမစ်ဂျောင်တယ် မာနုကျုံ

အီဟော်ဘောလ်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာစ် ဂျီးထူယစ်တယ် ဒူနီယာသော အက်ဘောဆောလ်ရစ် ပလက်စတစ် (3) ဆောလ်လက်နယ် လာစ်ဂျောင်တယ်။ သီဘီဂျီရစ် (9) ရာခိုင်နုန်းတယ် ဖီရီ လူညင့် (12) ရာခိုင်နုန်းတယ် ဘောသောဥရီ ဆာညင် (79) ရာခိုင်နုန်းတယ် ပတ်ဝန်ကျင်သောထာဇာ။ ပလက်စတစ်တန်ချိန် (8) အာဇာလက်တယ် ဒူယာသောဇာညင့် ပါနိဗုလ်တယ် လိုက်ပါ […]

 58 total views

မောက်ဂေါ ကမ့်ညော မာနု ကျုံ ကျော့လိုက်ဂါ ဇာကာ နော်ဖီရီ ဂျောင်​တယ်

ထူး၊ ရိုးမရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း အီဟော် ဘောလ်ရင် ကူလပ် ရိုးမရေဒီယိုသတင်းထောက် “ဒါထူး” ဘာရာဂျီ ထူယစ်တယ်။ မောက်ဂေါ ဒါတ်သော ဘောင်ဒူလာရိုက် နော်အောဂျပ် (5) မစ်ဒီရီ အုလ်။ သီ ဘောင်ဒူလာရိုက် ဇူးဒီအာဂျီးတယ် လက်တုံး ဘီချီး ကမ့်ညော မာနု ကျံူတယ် ဂါဇာ ကာဖီရီ နော်ပါရီ ဂျောင့်။ အက်ကာသပ် ဖီရီနင်နော် […]

 88 total views