ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ ျမင့္တက္လာ

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္။ ။ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရဲ႕ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ အေျခအေနဟာ လစဥ္ ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ေမာင္ေတာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းက သိရပါတယ္။ ျမင့္တက္လာတဲ့ ပုိ႔ကုန္မွာ ဂ်င္းအစုိျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပြဲေတာ္ရက္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္လာတာေၾကာင့္ အခ်ဳိရည္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အဲဒီကုန္ပစၥည္းကုိ ပိုမုိ တင္သြင္းလာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးက […]