ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက ဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဘုန္းႀကီး

ထူး | Arakan Yoma ေဒတစ္ပတ္မွာေတာ့ အိႏိၵယမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ျဖန္႔ႀကဲနီထိုင္လွ်က္ရွိေရ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္တိထဲက ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေၾကာင္းကို တင္ျပခ်င္ပါေရ။ သူစြာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတိုင္းအတာမွာဆိုေက ၾသဇာအရွိဆုံးဟိႏၵဴဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးေလ့ ျဖစ္ပါေရ။ ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီ နီထိုင္ကတ္ေကေလ့သူတို႔ဘာသာဝင္တ၏ိ ထုံးတမ္းအရ ဘုန္းႀကီးလုပ္ေတ အေရအတြက္စြာ လက္ခ်ိဳးရီလို႔ရေရ အေရအတြက္ရာ ရွိႏိုင္ပါေရ။ ယင္းအထဲ သူေလ့ပါဝင္နီပါေရ။ […]

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

Arakan Yoma | လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္တံု႔ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယၫိွႏိႈင္းေရးမႉး မစၥအာရ္ဆူလာမူလာႏွင့္အဖြဲ႔စြာ ေမလ ၁၂ ရက္နိက ရခိုင္ျပည္နယ္ကို လာေရာက္ေလ့လာခပါေရ။ ေရာက္ရိွလာေရနိမွာပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ဘာဆာရာေက်းရြာကို လားေရာက္ပနာ ေဒသခံ မူဆလင္တိနဲ႔ တြိဆံုခပါေရ။ ယင္းနည္းတူ ေမလ ၁၃ ရက္နိ နံနက္ပိုင္းမွာေလ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တြိဆံုခေရပိုင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ […]

ျမစ္မဟီရာနဒီက ငါးအေပါင္း႐ို႕ က်က္စားခ်ိန္

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ဖက္အစြန္ဆုံးက ထူထပ္လွေရေတာတြင္းတစ္နီရာမွာ ေသဠာေဂရိနဲ႔ ႀတိေသဠလို႔ အမည္တြင္ေရ ေက်ာက္ေဆာင္႐ို႕ တည္ရွိပါေရ။ ယင္းေက်ာက္ေဆာင္တစ္ခုစီ၏ အထက္မွာ ဗုဒၵဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခစဥ္က ရခိုင္ကို ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူေရအခါ လက္ဝဲ၊ လက္ယာ ၿခီေတာ္ရာတစ္စုံကို ခ်န္ထားခပါေရ။ ယင္းၿခီေတာ္ရာ တစ္စုံ၏ၾကားမွာ မဟီရာနဒီလို႔ေခၚေရ မအီေခ်ာင္းဆိုစြာ တည္ရွိပါေရ။ ယင္းေဒသစြာ ေတာေတာင္ထူထပ္စြာေၾကာင့္ သားရဲ တိရစာၦန္႐ို႕ […]

ရခိုင္စစ္ေရွာင္တိ့ကုိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔တိ့ ကူညီခြင့္ပီးဖုိ႔ ျပည္နယ္အစိုးကို တိုက္တြန္း

Arakan Yoma ရခိုင့္တပ္ေတာ္ ေအေအနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္႐ို႕၏ ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နီရပ္စြန္႔ခြာနီကတ္ရေရ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္တိကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔တိအပါအဝင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔တိကို ကူညီခြင့္ပီးဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတစ္ရပ္ကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေရ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းခပါေရ။ လက္ရွိအေျခအေနထိ တိုက္ပြဲတိရပ္တန္႔ႏိုင္ေျခ မရွိသိေရအတြက္ စစ္ေရွာင္ဦးေရမွာေလ့ ထပ္မံတိုးလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔တိ၏ ကူညီမႈပါကာမွရာ […]

သႏၱာေျမက ႏြားကာရီသမားမ်ား

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ကာရီ (ဗမာအေခၚအေဝၚ လွည္း) ဆိုစြာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဟိုးလြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက လားလာရလြယ္ကူေအာင္ ႏြားနဲ႔ျဖစ္စီ၊ ျမင္းနဲ႔ျဖစ္စီ ျပဳလုပ္ၿပီးေက အသုံးျပဳခကတ္ေတ ကုန္းလမ္းလား အေႏွးယာဥ္တစ္မ်ိဳးလို႔ ဆိုရပါဖို႔။ ႏြားကို အသုံးျပဳထားေက ႏြားကာရီ၊ ျမင္းကိုအသုံးျပဳထားေက ျမင္းကာရီစသျဖင့္ ေခၚဆိုကတ္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္တိက ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ အသုံးျပဳခကတ္ေကေလ့ ေခတ္တိ တစ္ေခတ္ထက္တစ္ေခတ္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္မွာေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တိက […]

ရီရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေရ ေဒသတိကို မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ရီလိုက္လံလွဴဒါန္း

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ႏြီရာသီေရာက္တိုင္း ရီရွားပါးမႈတိ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက လက္လွမ္းမီေရ ေက်းရြာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚေဒသတိကို ရီလိုက္လံလွဴဒါန္းလွ်က္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔က ေျပာပါေရ။ ဧၿပီလ ၄ ရက္နိက စတင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လွဴဒါန္းလွ်က္ရွိရာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ရီရွားပါးမႈ မျဖစ္ေပၚသိေရ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္တစ္ခုကအပ က်န္ခ႐ိုင္ ၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕ေပၚနဲ႔ ေက်းရြာတိကို ရီဂါလံစုစုေပါင္း ၄၂၀၀၀ ေက်ာ္ […]

ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ ရခိုင္႐ိုးရာ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ စစ္ေတြမွာက်င္းပ

Arakan Yoma ႏွစ္စိုင္ က်င္းပနီက်ျဖစ္ေတ ရခိုင္႐ိုးရာသက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ဦးဥတၱမခန္းမမွာ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္နိ မိုးထပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခပါေရ။ အဆိုပါပြဲကို စစ္ေတြၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီးေက ပူဇာစ ပူဇ​ေနယ်ာနံ ပူ​ေဇာ္​ထိုက္​သူကို ပူ​ေဇာ္​ျခင္​းဆိုေရ မဂၤလာတရား​ေတာ္​နဲ႔အညီ ျမန္မာ့ႏွစ္​ဆန္​းတစ္​ရက္​နိမွာ သက္​ႀကီးဘိုးဘြားတိကို ပူ​ေဇာ္​ျခင္​း​ေၾကာင္​့ ကုသိုလ္​ဒါနပြားမ်ားႏိုင္​​စီဖို႔ ရည္​ရြယ္​ဗ်ာလ္ က်င္းပျခင္းေလ့ ျဖစ္ပါေရ။ […]