ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က တုိက္ဂါးပုဇြန္ သားေပါက္လုပ္ငန္း

ပန္းသီႀကိဳး(ရေသ့ေတာင္) | Arakan Yoma ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေရ နယ္နိမိတ္အားျဖင့္ ၄၃၇.၇၆ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီးေက အေနာက္ဘက္မွာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္နဲ႔ ထိစပ္ေနစြာျဖစ္ပါေရ။ ပင္လယ္လႈိင္းသံတိ တဝုန္းဝုန္းကို အၿမဲလိုလို ၾကားနီရေရ မယူေတာင္တန္း  အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ေက်းရြာ(၈)ရြာ ရွိနီပါေရ။ ယင္း ေက်းရြာတိမွာ နီထိုင္ကတ္ေတ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတိေရ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းလုပ္ငန္းကို  လုပ္ကိုင္ကတ္ေတပိုင္ ရီလုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္ကတ္ပါေရ။ ေဒေဒသမွာနီထိုင္ကတ္ေတ […]

ရခုိင္ကမ္း႐ိုးတန္းက အုန္းပင္တက္သမား

ထူး | ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း အုန္းပင္တက္နည္းေစာ္ တကယ္တမ္းၾကည့္လိုက္ေက လြယ္ေရလို႔ထင္ရေကေလ့ တကယ့္ကို ခက္ခဲနက္နည္းေရ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အုန္းပင္ကို လူတိုင္းက မတက္ေရာက္ႏိုင္ကတ္ပါ။ နယ္တိမွာေလ့ ယပိုင္ပါဗ်ာလ္။ အုန္းပင္တိရာေပါမ်ားကတ္ေက ေလ့ အုန္းပင္တက္ဖုိ႔လူက တကယ့္ကို ရွားပါးပါေရ။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာဆိုေက အုန္းပင္တိ အုန္းခင္းတိ အမ်ားႀကီးပိုင္ဆိုင္ထားကတ္ေကေလ့ အုန္ပင္တက္သမားမရွိလို႔ အုန္းသီးရည္ေသာက္ခ်င္လို႔ ေတာင္ မေသာက္ရကတ္ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိေကေလ့ ေဒပိုင္အျဖစ္ပ်က္မ်ိဳး […]

ရခုိင့္ေတာဓေလ့ ဝါကၽြတ္ပြဲ

Htoo | Arakan Yoma ဗုဒၵဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိခစိုင္က တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ  ၃ လတိုင္တိုင္သီတင္းသုံးခေရ ဝါတြင္းကာလ ေနာက္ဆုံးလ ျဖစ္ေတ ဝါကၽြတ္လက ဗုဒၵဘာသာဝင္တိအတြက္ အထြဋ္အျမတ္လတိထဲကတစ္လ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းနိေရ အဘိဓမၼာအခါေတာ္နိ ေလ့ ျဖစ္ပါေရ။ ေဒပိုင္ရက္ႀကီးနိႀကီးမွာေတာ့ ဗုဒၵဘာသာဝင္တိုင္းက ကုသိုလ္ယူလိရွိကတ္ပါေရ။ ကုသိုလ္ယူေရအခ်ိန္မွာလည္း ေနရာေဒသအလိုက္ ၿမိဳ႕၊ ရြာအလိုက္ ကြဲျပားေလ့ရွိပါေရ။ […]

ပန္းရံဆရာမ ေဒၚခင္ခင္ဝင္း

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ပန္းရံအတတ္ပညာကုိ အမ်ိဳးသားတိကရာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ၿပီးေက လုပ္ငန္းခြင္တိမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိကတ္ၿပီးေက အမ်ိဳးသမီးတိကေတာ့ ေနာက္လိုက္အနီနဲ႔ သဲေျပာင္း၊ အုပ္ထမ္း၊ မဆလာေျပာင္းစတဲ့ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္တိကိုရာ လုပ္ကိုင္ကတ္ ပါေရ။ ယေကေလ့ ယင္းပိုင္ေအာက္ျခီသိမ္းအလုပ္တိ မဟုတ္ဘဲ ပန္းရံအတတ္ပညာကို ကိုယ္တိုင္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားပနာ ယင္းပညာနဲ႔ ဗ်ာလ္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳနီၿပီးေက အမ်ိဳးသားတိနဲ႔ တန္းတူ ဦးစီးလုပ္ကိုင္နီေရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ရွိနီပါေရ။ သူ႔အေၾကာင္းကို […]

အာေထာက္ပုိက္နန္႔ ဘဝကုိ ရီဆန္တက္နီသူ႐ုိ႕

ထူး | ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ေဒတစ္ပတ္မွာေတာ့ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမွာ နီထိုင္သူတိအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါမရြီး၊ ဥတုရာသီမေရြးလုပ္ကိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိကတေတ ရီလုပ္ငန္းေခ်တစ္ခုအေၾကာင္းကို ေျပာျပပီးခ်င္ပါေရ။ ေဒလုပ္ငန္းကိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ျမစ္၊ ေခ်ာင္းတိမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႔ျမင္ကတ္ရဖို႔ ျဖစ္ပါေရ။ ျမစ္လယ္၊ ေခ်ာင္းလယ္တိမွာ ဝါး ၂ လုံးေထာင္ၿပီးေက ပါးစပ္ႀကီးသဖြယ္က်ယ္ကားနီေရ ပုံစံျမင္းကြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသမွာေတာ့ အာေထာက္ပိုက္၊ က်ားပိုက္၊ ပိုက္ႀကီးစသျဖင့္ ေခၚေဝၚကတ္ပါေရ။ ေဒပိုက္ကို […]

လူနာေဖ့သာနန္႔ မခ်မ္းသာခ်င္သူ | ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ဆုရွင္ ဆရာဝန္

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက ေဆးဝါးကုသဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေရလူတိကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ လားေရာက္ၿပီးေက အခမဲ့ဆီးကုသပီးနီေရပိုင္ တစ္ ဖက္မွာေလ့ ဒုကၡတြိနီေရလူတိ၊ ပညာသင္ဖို႔ အခက္ခဲရွိနီေရ အေခ်တိကို အကူအညီပီးနီေရ ပရဟိတဆရာဝန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပပီးခ်င္ပါေရ။ သူကေတာ့ ရန္ကုန္မွာမီြး၊ ရန္ကုန္မွာပဲႀကီးျပင္းခေရ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး ေဒါက္တာေဒၚေက်ာ့သာစိန္ျဖစ္ပါေရ။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ဆရာဝန္ ဘြဲ႔ရရွိခၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး အၿငိမ္းစားတစ္ဦးျဖစ္ေတပိုင္ လက္ရွိမွာ […]

စစ္ေတြတရား႐ုံး လက္ႏွိပ္စက္စာေရး | ဦးစစ္သာေအာင္

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ဂနိ႔ ပုံႏွိပ္အကၡရာေခတ္မွာ နန္းက်ဘုရင္လုိ႔ေတာင္ တင္စားရေလာက္ေတ လက္ႏွိပ္စက္ေစာ္ ၁၇ ရာစု အကုန္ပုိင္းနဲ႔ ၂၀ ရာစု အလယ္ပုိင္းထိ လူ႔သမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ အေရးပါအရာေရာက္ခေစာ္ ျငင္းႏုိင္ကတ္ဖို႔ မထင္ပါ။ ယင္းအခ်ိန္က လက္ႏွိပ္စာ႐ုိက္နည္းကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေရလူတိေစာ္ ႐ုံးနဲ႔ အလုပ္တုိက္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ သက္မီြးဝမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္ အသက္မီြးႏုိင္ခကတ္ေကေလ့ ေဒဘက္ေခတ္မွာေတာ့ေက မလြယ္ကူလိုက္ပါယာ။ ယေကေလ့ အသက္မီြးနီသူတစ္ခ်ဳိ႕ေလ့ ရွိနီပါသိေရ။ […]

ၿမဳိ႕ျပင္က ဘဝမ်ား

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း စစ္ေတြၿမဳိ႕က ေရခ်မ္းျပင္နဲ႔ ပါဒလိတ္ လမ္းခြဲဆုံရာ ဗႏၵဳလခြဆုံ အနီးတဝုိက္မွာ ကယ္ရီသမားတိအျပင္ မုန္႔ပဲသေရစာတိနဲ႔ ရာသီေပၚသီးႏွံ႔တစ္ခ်ိဳ႕ လာေရာက္ေရာင္းခ်သူတ၏ ျမင္ကြင္းတိကို ေဒသတြင္းခရီးသြားတိ၊ ဧည့္သည္တိအေနနဲ႔ကေတာ့ ခါတိုင္းပိုင္ ျမင္တြ႔ိမိကတ္ပါဖို႔။ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းရာသီတိမွာ ေရာင္းခ်ကတ္စြာျဖစ္ၿပီးေက အခုပိုင္ ဆိုးဝါးလွေရ မိုးရာသီမွာေတာ့ေက လာေရာက္ေရာင္းခ်သူ မရွိသေလာက္ ရွားပါေရ။ ယေကေလ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ မျဖစ္မနီ လာေရာက္ေရာင္းခ်ကတ္ရပါေရ။ […]

ဝါးတဲပုံျပင္

ထူး၊ ႐ိုးမေရဒီယိုမဂၢဇင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကနီ ရခ်မ္းျပင္ကားလမ္းမအတိုင္း မိနစ္ ၂၀ ေလာက္လားေက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို မေရာက္ခင္ ေအာင္ မဂၤလာရပ္ကြက္လမ္းထိပ္မွာ “ဝါးတဲ” ဆိုေရအကင္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွိပါေရ။ ယင္းဆိုင္ေခ်စြာ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ နာမည္ရလာခၿပီးေက စစ္ေတြၿမိဳ႕ထက္မွာ နီထုိင္လူတိအဖို႔ အပန္းေျဖရာ စိတ္ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္လာခပါေရ။  “ခုံ ၄ ခုံနဲ႔ စခစြာ။ အစတည္းကပင္ ကားရီဆီးခုံလုပ္ေတအခါက်ေက တဲကရွိၿပီးသား။ တဲရွိၿပီးသားဆိုခါ စစခ်င္းမွာဗ်ာလ္ […]

ကံေကာ္ေတာဘုရား | ေကာတုံကရဇ္တုိင္းျပည္မွသည္ ေက်ာက္ျဖဴသုိ႔

ထူး | ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ေပၚေတာ္မူကံ့ေကာ္ေတာ ဘုရားေရ ရွိက်ၿပီးေက တန္ခိုးႀကီးေရ သမိုင္းဝင္ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ တည္ရွိစြာပါ။ ေဒတစ္ပတ္မွာေတာ့ေက ယင္းဘုရားေပၚေပါက္လာပုံ၊ တန္ခိုးႀကီးမားပုံနဲ႔ ဘုရားေပၚေပါက္လာခါကပင္ ရွိလာခေရ ဓေလ့ထုံးတမ္းတိ အေၾကာင္းကို ေဂါပကအဖြဲ႔ဝင္တိနဲ႔ မီးျမန္းတင္ဆက္ပီးလားဖို႔ ျဖစ္ပါေရ။ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားစြာ လြန္ခေရႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ေကာတုံကရဇ္ဆိုေရတိုင္းျပည္မွာ ကိုးကြယ္ခံခရေရ တန္ခိုးႀကီး ဘုရားျဖစ္ပါေရ။ ယင္းတိုင္းျပည္ကို […]