သတင်းလော်ဂျပ်မာနုကျုံကင်ဇီရစ်ခါပိုက်၊လစာကောင်မာစ်အာလပ်မီဒီယာကောင်စီသောဟော်ဘော်တူလီပါရစ်

Arakan Yoma| အီနားဥအာသပ်တဲ့ကိုဗစ်ကာလသောမီဒီယာမာနုကျုံကင်ဇီရာပူရီဘော်၊ကင်အုံးဂူရိနော် ပါဘော်ကူလပ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ကူပါရစ်ဘီလီဟော်ဘော်နယ် လာစ်ထူယစ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအုံးဘော်ဥဒတ်ပေါ်ရားစီမံကိန်းတာနီနင်ဂူရိအာသပ်တယ်ကော်မတီရဲ့ဇူလိုင်ဆာမ်(12)ဒိန်နဲ့ဂရုအက်ကမ်ဂူရိထူယစ်ကူလက်သီကော်မတီဒေါ်ဝါးတယ်ဒါ့တ်တော်ဥဗူရစ်ဒင်ဂွမာနုကျောသောယော၊အာသပတယ်ဝန်ကြီးဌာနသောယောမီဒီယာဒေါ်ဝါးလက်ပါစ်အာစောင့်တယ်ဒုတ်ကန်နီရဲ့တူလီပါရစ်ဖင့်ဂူရိအာသပ်မာမာလာလက်ပစ်အာသပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဌာနအုံးယောသတင်းကော်ဂျပ်မာနု ကျုံယောဂါဂါဥကျော့သပ်သတင်းမီဒီယာကင်သောဂူရိအာစောင့်တဲ့ဒေါ်ဝါးယောကာဘောလ်လီဂီနင်ဇွန်ဆာမ့်(29)ဒိန်ရဲ့ပီဂျပ်ထူညင်တူလီပါရစ်ဆမ့်ကူထူယစ့်……………..  31 total views,  1 views today

 31 total views,  1 views today

ဂွဆောလ်သောလယ်ဇာကာလိုဂေါလ်ရော်ဘီရာကာဒါဂေယစ်တဲ့မာနုရဲ့တီငါဂူဏားဒီဘော်

Arakan Yoma| မောက်ဂေါဒါ့တ်ဂွဆောလ်ရောလယ်ဇာကာ၊ဂေါလ်ရော်ဘီရာကာဒါဂေယစ်တဲ့မာနုကျုံရဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တုံးတီငါဒီဘော်ဘီလီပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်တော်တုံးဇွန်မစ်(20)ဒိန်သောနယ်လာစ်ထူယစ်ဂွ- မဒေးငူရေဂါဂေါ်ရားသောဘာဇီးဂေလက်တယ်လယ်ဇာကာဦးပိုင်(11)ဝန်လိုလယ်ဇာကာ ဘာဇီးဂေယစ်တဲ့ မာနု(26) စောင်လိုဂေါလ်ရော်ဘီရာဂေယစ်တယ်(9)စောင်ရဲ့တီငါဗာယ် ဒီဘော်ဆမ့်လီဂီ အာသပ်ဘီလီအာလ်လပ် ယောတီငါပမာဏဟောတုံးဒီဘော်ယာဝန်းဒေဂိုစ်နော်ထောစ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုတယ်အီရေဂါဝါးဂေါ်ရစ်တယ်ဆမ်ဂွဆောလ်ရော်မာနုကျော့လိုက်ဂေါ်ဒါနော့ဒေသသောအာသပ်တဲ့မာနုလိုက်၊မောက် ဂေါဒါ့တ်တော်လိုက်ယောဂေါင်ဥဘော်တယ်စီမံကိန်းဥညင်ဂူဏားဂေယစ်တဲ့ဒေါ်ဝါးရဲ့ဥပေဒဥဗူရစ်တိဂေါ်ရစ်တယ်နော်ဘီလီသီဒိန်နားလက်ပါးလုပ်ပီးဥလက်တယ်သောကူဂေလက်ဝန်ကြီးချုပ် ကွသောဂွမဲဆန္ဒနယ်တုံးပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးလိုမြို့နယ်၊ခရိုင်စီမံခန်းခွဲရေးကော်မတီမာနုဒေါ်ဝါးလိုစ်ဂွမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသောဒေသမာနုကျုံလိုလက်ပါလုပ်ပီးဥလက် နယ်လာစ်ထူယစ်တယ်ဆာမ့်နော့သီပို့လ်သောအာလက်တယ်ဒေါ်ဝါးလိုလယ်ဇာကာအာသပ်တဲ့မာနုကျုံရဲ့ဘိတ်ဘီဂျီယော၊မြေသြဇာယောဒီလောဘီလီအာလ်……………  22 total views,  1 views today

 22 total views,  1 views today

ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအုံးစီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဂူရိဗိုက်လိုက်ANPဗဟိုဒေါ်ဝါးဆောလ်ရင်နိရဲ့ကူလက်……

ArakanYoma| ဘီလောင်နော်ဥဘော်တယ်မစ်က်ြသောဂူရိဗိုက်တယ်အထြေထြေရြေးကောက်ပြဲသောကိုယ်စားလှယ်လောင်စီစစ် ရွေးချယ်ရေးကော်မတီဂူရိဗိုက်လိုက်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဗဟို ဒေါ်ဝါးကူလက်ဆောလ်ရင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်စီစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်ဥဗိုက်ကူလက်ပါတီဝင်(5)စောင်လိုဂူရိနင်လီဂီထူယစ်တဲ့ကာဘောလ်ရင်ရဲ့ဇွန်မစ်(25)ဒိန်နပ်ပီဂျပ်ထာညင်ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးခိုင်ပြည်စိုးဆိုင်မာရီနင်ဇွန်မစ်(12)ဒိန်နပ်နယ်လစ်ထူယစ်အီဒါ့တ်တင်သောဂူရိဘောတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ဖွဲ့ရဲ့(2020)ဘောဆောနိုဝင်ဘာဆမ့်နော်ဂူရိ ဘော်ဘီလီဟော်ဘောလ်နယ်လာစ်ထူလစ်ယောမောက်ဂေါဒါ့တ်၊ဝဒေသသောဥဘော်၊နော်ဥဘော်ဆမ့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ့ကော်မရှင်တုံးနယ်လာစ်နော်ထောစ်မောက်ဂေါဒါ့တ်သောအီနာအာဏာပိုက်ထာစ်ယစ်တဲ့ပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLDပါတီဥယစ်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုလိုစည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်ဝါးယောဖီရီရွေးကောက်ခံဂူရိဘိုက်ထာမ်ပါလာမ့်ရခိုင်အ မျိုးသားပါတီALPတုံးဂူရိထူလာစ်ယောအာယာတယ်နော်ထာALPယော(2015)ဘောဆောပီဓျပ်တိဂူရိထူယစ်တယ်ရခိုင်ပါတီဥယောင်တယ်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ALPလိုရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီAFPဒေါ်ဝါးယောဥဘော်၊နော်ဥဘော်ကောဂျပ်ယာဝန်ထာမ်နော်ပိုက်ဘီလီမိုက်ပါလာမ့်……………………  22 total views,  1 views today

 22 total views,  1 views today

Green Network Sittwe ဒေါ်ဝါးကမ့်သောအာဆောင့်တယ်မာနု(20)စောင်လိုက်အက်မစ်မာသပ့်ကင်ဒီဘော်

Arakan Yoma| မောက်ဒေါဂါ့တ်စစ်တွေဆောလ်ရောအာသပ်တဲ့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအက်ကမ်Green Network Sittwe တုန့်ကမ့်သောအာစောင့်တဲ့မာနု(20)စောင်လိုက်အက်မစ်သောကင်အက်ကမ်ပါဖင့်ဂူရိဂျီ လော်Covid-19ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကာဒါဇာမ်းဖင့်မာနုဘီချီဇာကာဒါဘိုက်ဒါလစ်ဒီဂျောင်ဇာကာသောအီမာနုလိုဆာလပ်ကမ့်သောအာစောင့်တဲ့မာနုရဲ့ကင်ဒီလောဥဖာရာ၊ဒအီဖာရာတုန်းအာလက်တယ်ကမ့်သောမာနုလိုက်ခါနာဇူဒီမာမာလာအာသပ်တယ်ယာဝန်းကာဒါဇာဖင့်ဂူရိအာသပ်တဲ့Green Network Sittwe အဖွဲ့တုန်းကိုထူးထူးကူလောစစ်တွေဆောလ်ရောဗုဒ္ဓမော်၊ဒေက္ခာင်း၊ဘုရားမျှားသိမ်လိုဥဿလင်းကော်ကျစ်ထာဥရော်ကျောင်း ဂေါလ်ကမ့်အက်ကမ်တုံးကမ့်မာနု(5)ရစ်ကင်ဒီလောင်ကမ်ညောမာနုလိုက်အက်ဒိန်နပ်တီငါ(7000)ပါကမ့်သောမာနုကျုံအာဥညာကင်ဂူရိပါရစ်ဖင့်အက်ဒိန်နပ်(3)ဂေါင်ဒါဂူရိပါဘိုက်တယ်ကျောက်တော်ဆောလ်ပြိုင်းတိုင်းဖာရာတုန်းအာလက်တယ်ကမ့်မာနုဦးကျော်မြသောင်းတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရစ်ရောဂါရဲ့ကာဒါဇာဖင့်ကမ့်သောအာစောင့်တယ်မာနုကျုံယောဂူရိအာစောင်ယာဝန်းလိုအာမာနုကျုံယောဂေါ်ရောဘီလီကူလော့ မောက်ဂေါဒါ့တ်သောဆောလ်(9)ဝန်းလိုရှမ်းပြည်နယ်ပလက်ဝဆောလ်သောကမ့်မာနု(1)လက်တုန်းဘီချီဇူးဒီလာဂတ်တယ်ယာဘီချီးအာသပ့်…………  13 total views

 13 total views

ကမ့်ညောအာစောင်တဲ့အီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအီကုလ်ဥဒီပါရစ်ဖင့်ကင်ဂူရိအာသပ်ဘီလီပညာရေးဌာနတုံးကူလက်

ArakanYoma| အီကုလ်ဥဒတ်တယ်ရာသီလိုက်ကမ့်သောအာစောင့်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်တော်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအီကုလ်ဥဒီပါရစ်ဖင့်ကင်ဂူရိအာသပ့်ဘီလီပြည်နယ်ပညာရေးဌာနတုံးမာနုကျုံကူလက်ကမ့်သော အာစောင်တဲ့ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးစာရင်းဇယားကီချုနော်ထားလပ်ယောကမ့်ယောကာဇာအီကုလ်သောဥဒီပါရစ်ကမ့်သောယောအီကုလ်ပူရစ်တယ်ဇာကာထားလပ်ပူရိပါရစ်ကမ့်သောအီကုလ်ပူရိပါရစ်ဖင့်ယောကင်ဂူရိအာသပ့်အာဂယ်ဘောဆောဒူလာဂေါ်ရစ်ကမ့်မာသပ်အီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းဟောတုံးအာသပ်ထာမ့်နော်ပါလပ်ယောအီဘောဆောရောယောနင်လီဂီယောရဲ့အာသပ်ဘီလီရသေ့တောင်ဆောလ်အစီးစတမ်းပညာရေးမှူးကူဒေဂါးလော့မောက်ဂေါ ဒါတ်မာသပ်ဘောင်ဒူလာရိုက်ဇူးဒီဂေါလ်ဖီလီယောရဲ့ဒါ့စ်အာစောင့်တယ်မာနု(1)လက်တုံးဘီချီးအာသပ်တဲ့ဖာရာဖီလီယောရစ်ဒါယောတယ်သောအီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းဒေါလ်အာဇာလောက်အာသပ့်အီဘောင်ဒူလာရိုက်ကာလသောအီကုလ်ဥဒီထာယောရဲ့ဒါအီကုလ်ပူရိဂျပ်မာရာမူရီရော်စူနာဇာညင်ဒါယောင်တဲ့အီကုလ်ဇီပေါ်ဝိုင်းအုံးအီကုလ်ပူရိနော်ပါညာဘီချီအာသပ်……  16 total views

 16 total views

မောက်ဂေါသောနံသာကျွန်းလိုမေယုမြစ်ဝဒေသရဲ့ဒူနီယာသောထာမ့်ပိုက်အာဂျီဂျောင်းတဲ့ရေဝပ်ဒေသအုလ်

ArakanYoma| မောက်ဂေါဒါ့တ်မြောက်ပိုင်းသောအာသပ်တဲ့နံသာကျွန်းလိုမေယုမြစ်ဝဧရိယာသော (3608) ဟက်တာရဲ့ရမ်ဆာရေဝပ်ဒေသဘီလီဘော်ဇားလက်စစ်တွေလိုရသေ့တောင်ဆောလ်နယ်နီမိတ်သောပူရိအာသပ်တဲ့သီဇာကာဝန် ရဲ့ဒူနိယာသောလူဗိုက်ဇာက်တယ်မာလ်အာသပ်ဘီလီရမ်ဆာကွန်ဗေးရှင်းအတွင်းရေးမှူးရုံးတုံးဘော်ဇာလက် Myanmar Biodiversity Information Platform တုံးနယ်လာလက်တယ်သီဇာကာဝန်ရဲ့မာလ်လုံလူဗိုက်ဆာတဲ့ဒိန်းဂျားရစ်ဥအာသပ်တဲ့ရေလုံနှတ်ဝိုင်းငှက်ကမ္ဘာ့ကောင်ရေသော(5)ရာခိုင်နုန်းလိုက်ဆက်ကန့်လာဂတ်တယ်ဆောင်းခိုဇာကာလို Great knot လို Nordmann Greenshank ညောပစ်ကျော့လိုက်လာဂတ်တယ်ဇာကာအက်ကမ့် ယောအုလ်အာဥလပ်ပြင်သာလိပ်၊လိပ်စောင်းလျား၊လိပ်လှောင်လိုက်ခါးလ်၊ဆောဖူဒါကျက်ဇာကာအက်ကမ့်ယောသီယာလိုက်သီဇာကာဝန်ရဲ့ရမ်ဆာရေဝပ်ဒေသဘီလီနင်ဒီပိုက်လိုက်သစ်တောဦးစီးဌာနတုံးရမ်ဆာကွန်ဗေးရှင်းအတွင်းရေးမှူးရုံးသောတူလာလက်တယ်သောမေဆာမ်(22)ဒိန်နပ်ဘော်ဇာလက်တယ်အီနားအာသပ်တဲ့စစ်တွေလိုရသေ့တောင်ဆောလ်ရောပူရိအာသပ်တဲ့နံသာကျွန်းလိုမေယုမြစ်ဝှမ်းကူလပ်ဒူနီယာဝန်းနောထာမ် ပါလက်တယ်(6)ဇာကာရေဝပ်ဒေသဥညင်ဧရိယာအရကူလပ်ဒါ့တ်တင်နောရေဝပ်ဒေသဧရိယာတိုတာလ်(278699)ဟက်တာအာသပ့်…………  16 total views

 16 total views

ချိုင်းနားကုမ္ပဏီတုံးကျောက်ဖြူဆောလ်ရောကိုရိုနာကာဒါဇာဖင့်ဂေါ်ရစ်တဲ့မာလ်ဒီလော့

Arakan Yoma| ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဂူရိအာသပ်တဲ့မောက်ဂေါဒါ့တ်ကျောက်ဖြူဆောလ်ရောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါကာဒါဇာဖင့်ဂေါ်ရစ်တယ်သောလာဂတ်တယ်မာလ်ရဲ့ချိုင်းနားကုမ္ပဏီအက် ကမ့်တုံးဒီလော CITIC Group ဘီလီဒါဂယ်တဲ့ချိုင်းနားကုမ္ပဏီတုံး ဒီလောတယ်ဘီဂျီရစ်ဥယစ်တဲ့PPE(350)ဝါး၊နက်ဂေါ့ဒေ တယ်ယာဖို ဆိုအာဇာလ်၊မူအောဒေတယ်ယာ(560)ဝန်းဒီလက်အီနားချိုင်းနား ကုမ္ပဏီတုံးဒီလက်တယ်ယာ ဝန်းဆက်ကန့်ဗာလ်အာဂယ်မေနော်ဝါးဆာမ့်သောယောအက်ဗာလ်ဒီလော်တယ်မာလ်ကူလပ်ဆိုးလ်တန်ချိန်(30)တန်၊ဒါဗိုက်ဗူး(10)ဗူးအာလ်သီကုမ္ပဏီဒေါ်ဝါးလိုအက်ဂေနာအောဖင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံမှူးရဲ့ မော်ထားညင်ဒီလောဘီလီချိုင်းနားသံရုံး၏စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာသံအရာရှိတန်ရုဖူကူလောဆမ့်ဆင်ပွားသတင်းသောနယ်လာလော်………………  18 total views

 18 total views

ကိုဗစ်ကာလဇူးဒီဒုတ်တယ်လိုက်သတင်းသမားဒေါ်ဝါးရဲ့မီဒီယာကာင်စီဘော်ဒီဘော်

Arakan Yoma| အီနားဒူနီယာသော အုလ်အာသပ်တဲ့ကိုဗစ်(19)ဇူဒီး ဒုတ်ပါစ်အာသပ်တဲ့သတင်းသမားရဲ့ ဘော်ဒီဘော်ဘီလီ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတုံးမစ်ဆေ့နယ်လာလော်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာဒေါ်ဝါးသတင်းသမားရဲ့အက်ကာကျီဘော်ပါဖင့်ကိုဗစ် လိုက်ဒေါ်လာဂူရိထူယစ်တဲ့တီငါ(100) လက်ဒီ ထူးယစ်အီနားဘော်ဟော် လူအာ သပ်တဲ့ သတင်းသမားအုံးကိုဗစ်(19) ရောဂါဥလပ် Quarantine ဥအာလပ်အက်စောင်နော်ရဲ့ တီငါ(2) လက်ဘော်ဒီ နင်ကင်ဇီရာယစ်တဲ့သတင်းထောက် ကာနိရဲ့ခါဏာ ဒါဏာမာလ်ယောဒီဘော် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင်စီတုံး အီနားကူဂေတယ်ဇောဒါဝါး သတင်းသမားရဲ့နင်လီဂီယောရဲ့ သတင်းထောက်ကုံ၊ သတင်းဌာနအုံး ကင်ဂူရိနော်ပါလပ်တာရား သီဒိမစ်ဆေ့ဘာရားဂျောဘီ […]

 12 total views,  1 views today

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် လို ANP ဒင်ဂွမာနကျုံမောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဒါစကာရှင်ဂူလက်

Arakan Yoma| ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဒင်ဂွမာနုလို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝါးမောက် ဂေါဒါ့တ် လိုက် ဒါစကာရှင်ဂူလက်ဆမ့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတုံး ဧပြီဆာမ် (30)ဒိန်နဲ့ မစ်ဆေ့နယ် လာလက် အွင်လိုင်းတုံးဂူရိထူ ယစ်တယ် Online Video Conference သောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးလို အမျိုးသားပါတီ တုံးမူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်ဝါးဒေါ်အေးနုစိန်၊ […]

 12 total views,  1 views today

နော်ဝါဘောဆောရောနိုင်ငံတော်သမ္မတတယ်ဇေအောလ်ပူရိညှာမာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီးအီရီဒီလော့.

ArakanYoma| (2020)ဘောဆောဧပြီဆာမ်(17)ဒိန်သောပူရီဘော်တယ်နော်ဝါဘောဆောရောနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တယ်ဒါတ်တင်နော့ဇေအောလ်ပူရီအာသပ်တယ်မာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီအီရီဒီလောဒါတ်တင်နော့ဘူဂျူရစ် ဇေအောလ်ပူရိအာသပ့်တဲ့ဒါတ်တော်မာနု(24846)စောင်လိုဥညာဒါတ်တုံး(87)စောင်အီရီဒီလောနော်ဝါဘောဆောရောဒါ့တ်တော်မာနုကျုံမော်ဆာမ်တီအောဖင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒပုဒ်​မ(204)လိုပုဒ်​မခြဲ(က)ဲရစ်ဆာယောရစ်အီရီဒီလောတယ်ဧပြီဆမ်(17)ဒိန်နောလူမိဂျပ်တူဒီဇေအောလ်ပူရိအာသပ်တယ်သောမာချောလောဒီထူယစ်တယ်မာနုရဲ့ဘောဆောထီဂါဘောဆောထီဂါပူရီအာသပ်တယ်မာနု ရဲ့(40)ဘောဆော၊(40)ဘောဆောပူရီအာသပ်တဲ့မာနုရဲ့(10)ဘောဆောသီဒူလာဂူရိဒိန်ကောမာလော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တယ်ကိုဗစ်နိုက်တင်၊ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဇူးဒီဒါတ်တင်သောပူရီအာယစ်တဲ့ဘီဇူးကာမာစ်အာဂယ်ဘောဆောဒူလာဂူရိနော်ပလက်တယ်ယာဝန်းမော်နော်ဆမ်တီနော်အောဒူလာကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာဒါဇာဖင့်ဂူရိအာစောင့်တယ်ဒေါ်ဝါးရဲ့ယောမော်နော်ချုပ်ကူရီယာအောဘီလီကူလောနော်ဝါဘောဆောအက်ဒိန်သော အီရီဒီလောတယ်ဇေအောလ်မာနုရဲ့ကမ္ဘ့ကပ်ရောဂါဥအာသပ်တဲ့ကာလေသာဇေအောလ်မာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီရဲ့အီရီဒီလော်တယ်ယာဝန်ရဲ့ဒါတ်တော်မာနုကျုံဘီဂျောင်တယ်မ့်ယောကူလော ……….  15 total views,  1 views today

 15 total views,  1 views today