ကိုဗစ်ကာလဇူးဒီဒုတ်တယ်လိုက်သတင်းသမားဒေါ်ဝါးရဲ့မီဒီယာကာင်စီဘော်ဒီဘော်

Arakan Yoma| အီနားဒူနီယာသော အုလ်အာသပ်တဲ့ကိုဗစ်(19)ဇူဒီး ဒုတ်ပါစ်အာသပ်တဲ့သတင်းသမားရဲ့ ဘော်ဒီဘော်ဘီလီ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီတုံးမစ်ဆေ့နယ်လာလော်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာဒေါ်ဝါးသတင်းသမားရဲ့အက်ကာကျီဘော်ပါဖင့်ကိုဗစ် လိုက်ဒေါ်လာဂူရိထူယစ်တဲ့တီငါ(100) လက်ဒီ ထူးယစ်အီနားဘော်ဟော် လူအာ သပ်တဲ့ သတင်းသမားအုံးကိုဗစ်(19) ရောဂါဥလပ် Quarantine ဥအာလပ်အက်စောင်နော်ရဲ့ တီငါ(2) လက်ဘော်ဒီ နင်ကင်ဇီရာယစ်တဲ့သတင်းထောက် ကာနိရဲ့ခါဏာ ဒါဏာမာလ်ယောဒီဘော် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင်စီတုံး အီနားကူဂေတယ်ဇောဒါဝါး သတင်းသမားရဲ့နင်လီဂီယောရဲ့ သတင်းထောက်ကုံ၊ သတင်းဌာနအုံး ကင်ဂူရိနော်ပါလပ်တာရား သီဒိမစ်ဆေ့ဘာရားဂျောဘီ […]

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် လို ANP ဒင်ဂွမာနကျုံမောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဒါစကာရှင်ဂူလက်

Arakan Yoma| ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ဒင်ဂွမာနုလို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဝါးမောက် ဂေါဒါ့တ် လိုက် ဒါစကာရှင်ဂူလက်ဆမ့် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီတုံး ဧပြီဆာမ် (30)ဒိန်နဲ့ မစ်ဆေ့နယ် လာလက် အွင်လိုင်းတုံးဂူရိထူ ယစ်တယ် Online Video Conference သောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်၊ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးလို အမျိုးသားပါတီ တုံးမူဝါဒရေးရာ ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်ဝါးဒေါ်အေးနုစိန်၊ […]

နော်ဝါဘောဆောရောနိုင်ငံတော်သမ္မတတယ်ဇေအောလ်ပူရိညှာမာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီးအီရီဒီလော့.

ArakanYoma| (2020)ဘောဆောဧပြီဆာမ်(17)ဒိန်သောပူရီဘော်တယ်နော်ဝါဘောဆောရောနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တယ်ဒါတ်တင်နော့ဇေအောလ်ပူရီအာသပ်တယ်မာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီအီရီဒီလောဒါတ်တင်နော့ဘူဂျူရစ် ဇေအောလ်ပူရိအာသပ့်တဲ့ဒါတ်တော်မာနု(24846)စောင်လိုဥညာဒါတ်တုံး(87)စောင်အီရီဒီလောနော်ဝါဘောဆောရောဒါ့တ်တော်မာနုကျုံမော်ဆာမ်တီအောဖင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒပုဒ်​မ(204)လိုပုဒ်​မခြဲ(က)ဲရစ်ဆာယောရစ်အီရီဒီလောတယ်ဧပြီဆမ်(17)ဒိန်နောလူမိဂျပ်တူဒီဇေအောလ်ပူရိအာသပ်တယ်သောမာချောလောဒီထူယစ်တယ်မာနုရဲ့ဘောဆောထီဂါဘောဆောထီဂါပူရီအာသပ်တယ်မာနု ရဲ့(40)ဘောဆော၊(40)ဘောဆောပူရီအာသပ်တဲ့မာနုရဲ့(10)ဘောဆောသီဒူလာဂူရိဒိန်ကောမာလော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တယ်ကိုဗစ်နိုက်တင်၊ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဇူးဒီဒါတ်တင်သောပူရီအာယစ်တဲ့ဘီဇူးကာမာစ်အာဂယ်ဘောဆောဒူလာဂူရိနော်ပလက်တယ်ယာဝန်းမော်နော်ဆမ်တီနော်အောဒူလာကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကာဒါဇာဖင့်ဂူရိအာစောင့်တယ်ဒေါ်ဝါးရဲ့ယောမော်နော်ချုပ်ကူရီယာအောဘီလီကူလောနော်ဝါဘောဆောအက်ဒိန်သော အီရီဒီလောတယ်ဇေအောလ်မာနုရဲ့ကမ္ဘ့ကပ်ရောဂါဥအာသပ်တဲ့ကာလေသာဇေအောလ်မာနုကူရီအာဇာတုံးဘီချီရဲ့အီရီဒီလော်တယ်ယာဝန်ရဲ့ဒါတ်တော်မာနုကျုံဘီဂျောင်တယ်မ့်ယောကူလော ……….

ရခိုင်လွှတ်တော်ဥက္ကဌလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာေနကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ဝါးမောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဒါစကာရှင်ဂူလက်​​

ArakanYoma| ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှလို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂဌာနေကိုယ်စားလှယ်၊ ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ညှီနှိင်းရေးမှူး Mr.Ola Almren လို ဒါစကာရှင်အက်ကမ့်ဂူလက်ဧပြီဆာမ့်(5)ဒိန်နပ်ဂူလက်တယ်အွင်လိုင်းဒါစကာရှင်တယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဂူလက္​တယ္​အီနားဂူလက္​တယ္​ဒါစကာရွင်သောဥအာသပ်တဲ့တပ်မတော်လိုအေအေဒေါ်ဝါးလိုဘောင်ဒူလာရိုက်ပီဂျပ်တိမီဒီယာယော၊အင်တာနက်ယောကာဒီထူယစ်တယ်ဆမ်း၊ဖာရာဂေါလ်ဖီလီဇာဂျောင်တယ်မာနု၊အီဘောင်ဒူလာရိုက်အုံးဖီလီနင့်ဒါ့တ်ဆာမ်တီအောဖင့်ေဂါ်ရားပူရီဘော် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဒူလာဥအာသပ်တယ်ကိုဗစ်နိုက်တင်းယာယောပြည်နယ်အစိုးရဂေါ်ရစ်တဲ့ကင်မှုန့်ဘော်ကောင်၊ဘော်ဘစ်ဒါ့တ်(17)ဝန်နောတုံးဘော်ဒီနင်ကင်ဂူဂျောင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကင်အုံး၊ရွေးကောက်ပွဲယော၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစၥ​ေယာဒါစကာရွင္​ဂူလက္​အီဒါစကာရှင်ပို့လ်သောကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဒေါ်ဝါးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာနဲ့ညှီးနှိင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Mr.Ducan လို ဒေါ်ဝါးယောဥဒီလက်ဘီလီရခိုင်အမျိုးသားပါတီတုံးေဟာ်ဘော်နယ်လာလက်

ကိုရိုနာနော်အောဖင့်စစ်တွေဆောလ်ရောအရပ်ဖက်အဖွဲ့ဒေါ်ဝါးဇီနွိပ်​ဒီလက်​

ArakanYoma| ကိုရိုနာနော်အောဖင့်စစ်တွေဆောလ်ရောအရပ်ဖက်အဖွဲ့ဒေါ်ဝါးမူစောင်ငတ်တိဥညင်ဇီနှိပ်ဒီအာစောင့်စစ်တွေဆောလ်ဘော်ဇာကာမော်တော်ဂါရိဂိုက်တီ၊ဒေါ်ဝန်၊မေသင်္ဘောဂိုက်တီ၊ကမ့်ဇာကာသောအက်ဒွားအက်စောင်​လို အက်စောင်(3)ပေဘူဂျားပူရီဘော်၊ဂေါလ်ရောထားပူရိဘာ်နော်အော့ဖင့်ဂေါ်ရစ်တဲ့ဥပေဒရဲ့စူနာပူရိဘော်အီနားGreen Network Sittweအဖွဲ့၊CYOအဖွဲ့၊ရခိုင်လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံးRECအဖွဲ့ဒေါ်ဝါးဂူရိနင့်စစ်တွေဆောလ်ရောမော်အာသပ်တဲ့မာနုကျုံလိုဒေါ်လာဥလက်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန၊အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလို​ဒေါ်လာဥ ညင်ဥညှာဒါ့တ်တုံးဖီရီအာဂျီဂျောင်တဲ့မာနုကျုံကိုရိုနာဗိုင်းရစ်ပုဒ်နော်အာဂျပ်ပါ်ရားဆားလ်အာသပ်တဲ့အဖွဲ့လိုGreen Network Sittweအဖွဲ့လိုဒေါ်လာဥညင်ကင်ဂူရိအာသပ်ဘီလီမစ်ဆေ့နယ်လာလက်အီနားဒူနီယာသောကပ်ရောဂါဒူလာဥအာသပ်တဲ့Covid-19 ပုဒ်တယ်အာမားဘားမားဒါ့တ်တင်နော့မတ်ဆာမ့်(30)ဒိန်နော်မာန်​့​သောဥအာသပ်​တဲ့မာနု(14)​စောင်၊အာမားမောက်ဂေါဒါ့တ်သောမတ်ဆာမ်(30)ဒိန်နော်မာန့်သောအီရောဂါ အုလ်ပါရစ်တဲ့မာနု(12)စောင်ဥလက်ဘီလီပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတုံးထာမ့်ပါလာမ့်

စစ်တွေတိုးချဲ့ဇာကာသောတီငါလက်အက်ဆောလက်တုံးဘီချီပူရားညင့်ဂေါဇမ်ဂူချာဗိုက်

ArakanYoma| ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လိုကိုရိယားကုမ္ပဏီBXTဒေါ်လာဥညင်စစ်တွေတိုးချဲ့ဇာကာသောမြန်မာတီငါလက်အက်ဆောတုံဘီချီပူရားညင်ဂေါဇမ်အက်ဆူဂူချာဗိုက်ဂါဒါ့တ်၊ဥညာဒါ့တ်တုံးသာသနာပြုမဟာဇေယျသိဒ္ဒိအဓိဌာန်ဆရာတော်မူစောင်ငတ်တိဥညင်ဂူချာဂျောင်တယ်ဂေါဇမ်ရစ်ရန်ပြေမာန်ပြေဂေါဇမ်းဘီလီနင်ဒီထူယစ်သီဂေါဇမ်တယ်ဉာဏ်တော်အမြင့်(81)ပေဥညင်ဇာကာတယ်ပေ(120)တုံးဘီချီးအီနားရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လိုကိုရိယားကုမ္ပဏီBXTလိုဒေါ်လာဥညင်စစ်တွေဆောလ်ဒေါ်ဝန်နော်ရေဂါကာဇာသောအာသပ်တဲ့ဇာကာသောဂူချာဗိုက်မစ်ဆာမ်(22)ဒိန်(8)ဂေါင်းဒါသောပန္နက်တင်အုပ်မြစ်စီမင်္ဂလာဂူရိနင့်အဓိဌာန်ဆရာတော်လိုအာဆရာတော်ယောBXTကုမ္ပဏီမာနုယောရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လိုဆောလ်ရောမာနုယောအာလက်သီပို့လ်ယင်နောဇာကာဒီထူးယစ်တယ်ကိုရိယားကုမ္ပဏီတုံးမာနုကျုံ့လာဂတ်တယ်ယာဝန်းဂူရိဂျီလက်

အာဥညာအရပ်ဖက်အဖွဲ့လိုဒေါ်လာအုလ်ကင်ဂူလက်သီဒိန်နားဒေဂါး

ArakanYoma အာဥညာအရပ်ဖက်အဖွဲ့လိုဒေါ်လာအုလ်ကင်ဂူလက်သီဒိန်နားဒေဂါးလက်တယ်စားသုံးသူရေးရာဥပဒေယာဇီနွိပ်နယ်လစ်ထူယစ်တဲ့အီကုလ်ပို့လ်ဒီလက်ခါးလ်နော်ပါရစ်တဲ့မာလ်လော်တံဆိပ်လိုယာလိုဒီလက်အီကဏ္ဏာလိုဆာလပ်ဗဟုသုတပါဂျပ်ကော်ဒါယောဒီလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်၊ဘားမားဒါ့တ်တောယောခါးလ်ဂျပ်မာလ်လိုအခွှင့်အရေးကာဒီထူယစ်ယာဘီချီထာလပ်ယောဇီဇီယစ်ဒေါ်ဝါးကာဒင့်ခါးယာမာလ်ထာမ့်နော်ပိုက်ကာရစ်ကွာပူရိဘော်ကူဒီတူလားပူရိဘော်သမ့်ယောမာမာလာအာသပ့်သီပို့လ်ယင်နော့ဥဒီလက်တယ်ပေါ်ဝိုင်ညုံ့ကူလက်တယ်နယ်လစ်တယ်ခါးလ်ဂျပ်မာလ်သောခါးလ်နော်ရစ်တဲ့မာလ်ဘီချီနယ်လာဂျောင်တယ်လိုက်ဆာနိရဲ့ခါးလ်ညှာမာနုကျုံထာမ်နော်ပိုက်သီယာဝန်နောဆာယောရစ်စစ်တွေခရိုင်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသောဟောဘောဒီပါရစ်ဖင့်ဌာနခူလီထူလပ်ယောဟောဘောလ်ဒီညှာကောင်ဘီလီကူလက်…….

IRCတက်လမ်းစီမံကိန်းမောက်ဂေါဒါ့တ်ဂါဘာမန်ကင်ဂေါ်ရာဖီရီဒီလော့

ArakanYoma| အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကူညီပေးရေးအဖွဲ့IRCရဲ့တက်လမ်းစီမံကိန်းတယ်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဂါဘာမန်ယစ်ကင်ဂေါ်ရားဖီရီဒီလော့သမ့်IRCဒေါ်ဝါးကူညမ့်ထာမ့်ပါလမ့်IRCသတင်းမီဒီယာရဲ့ဒါဂါယောရစ်အာဂယ်တူဒီကော်ဒါကူယောင်MOUသောနော်အာဂျပ်တဲ့ဟော်ဘော်ရုံဘင်ယစ်ဘီလီမောက်ဂေါဒါ့တ်ဂါဘာမန်ယစ်ဇန်နဝါရီဆာမ့်(6)ဒိန်နပ်ရာဂါးလောIRCဒေါ်ဝါးယောတာရားကောင်နောဂျပ်ယာဝန်ရဲ့ဒါ့တ်ဂါဘာမန်ရဲ့ကူလက်အာဇာအက်ဘောဆောနော်ဒီလက်သီယာလိုက်မင်းပြား၊မြေပုံဆောရောအက်ဆောတုံးဘီချီမာနု၊အာဇာလ်ရောတုံးဘီချီဖာရာဒေသခံမာနုလိုတာရားသောကင်ဂူဂျောင်းတဲ့မာနုကျုံယောဂူနားဥလက်ဘီလီဟော်ဘောလ်နယ်လာလက်ဒါ့တ်ဂါဘာမန်ညှပ်ယောIRCဘဘောင်လိုဥ ဗိုက်ကူလပ်ဇီစီမံကိန်းဥကျော့သပ့်ဂေါ်ရားနော်ဒီဘော်ဘီလီကူလပ်ယောမစ်ဆေ့ဘီချီအုလ်တယ်လိုက်ဂေါ်ရားဒီလောတယ်IRCတက်လမ်းစီမံကိန်းတယ်မင်းပြား၊မြေပုံဆောလ်ရောဖာရာဝါနိယောရေငန်တာတမံလိုရေတံခါးရဲ့ဂူရိဒီလက်နုံဆားပါနီခီအောဂျပ်ထာန်ဘီဂျီလိုဇီနှီပ်ဒီနင်ဘီရီဟိုင်းရဲ့တီငါဒူရီဇာနပ်ဖင့်အီကုလ်ဒီလက်ဂေါလ်ရောလိုက်ကင်ဂူရိဇာနပ်ဖင့်ဇီနှိပ်ဒီဂျောင်ဘီလီကူလက်နာဒါနော်ခါးဂျပ်ကာလ သောသီဆောရောဖာရာ(102)ယင်ယောမာနု(5)ဖောင်ဇက်(6)အာဇာရောတုံဘီချီမာနုရဲ့(5)ဘောဆောကင်ယောဘောလ်ရောဒီလော့ဂါဘာမန်ရဲ့ကင်ဂေါ်ရားဒီလောတယ်လိုက်ဒေသမာနုကျော့လိုက်ကောင်ဥဘောဘီလီရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေသန်းကူလော့

မြန်မာလိုအိန္ဒိယသမ္မတလိုဒူယာအောဖင့်ဂေလက်တပ်သောမောက်ဂေါဒါ့တ်လိုက်ဆာမ့်တီဂူရိဘောင်ဘီလီဇီနှိပ်သောစိုင်းမာရီလက်

Arakan Yoma| အိန္ဒိယသမ္မတလိုမြန်မာသမ္မတဒေါ်ဝါးဒူယာအောဖင့်ဇာသောမော်ဆာမ့်တီအာဂျပ်ဇီနှိပ်(10)ကျင့်နောစိုင်းမာရီလော်တယ်သောမောက်ဂေါဒါ့တ်တီဥပိုက်ယောအာဂျာလ်ဥပဒေလိုနော်ခါရစ်တဲ့မာလ်၊ဘိုက်လ်၊ဇာလ်ရောတိရစ္ဆာန်ရဲ့ဒါ့တ်ဒီယင်ယာဒေါ်လာဥညင့်ကောင်အောဂျပ်ကင်၊စီမံချက်ကုံးတူလီပိုက်သောအိန္ဒိယတုံးဘော်ဒီနင်မောက်ဂေါ့ဒါ့တ်ဥဗူရစ်အောဖင့်ဂူရိဂျီပါရစ်ယောစိုင်းမာရီလက်မောက်ဂေါဒါ့တ်ဥဗူးအောဖင့်ဂူရိဂျီးပိုက်သောမြောက်ဦးဆောလ်ဟောစပိတာလ်လောသောဖီလီထူးယစ်တဲ့မာလ်လမ်နိတုံးစွမ်းအင်နယ်လစ်ပါ ရစ်ပေါ်ရားဖီလ်တိုရီဗာဏီဂျီဘော၊ဂွဆောလ်ရောလာဂိုက်ဂျပ်ဘီဂျီထူပါရစ်ဖင့်ဂူဒင်ဗာဏီဂျီဘော၊ပါနီဒီပါရစ်ပေါ်ရားဂူရိဂျီဘော်တဲ့စီမံကိန်းသောအာလ်ဆောလ်(5)သမ့်သောဗာလ်လော်ရောင်လိုလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဒီပါရစ်တဲ့ဖီလ်တိုရီဗာဏီဂျီနင့်ဖာရာအက်ကာသောဇာငင်အုံးဂူရီဂျီဘော်ဘီလီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတုံးမစ်ဆေ့နယ်လာလှော်မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးဝင်းမြင့်လိုဘီရီဝါးမူစောင့်ငတ်တိဥညင် အိန္ဒိယဒါ့တ်သောဖေဖော်ဝါရီဆာမ့်(27)ဒိန်နော်တူဒီ(29)ဒိန်မာန့်(3)ဒိန်ထားညင့်သီဒေါလ်ဝါးသောပြည်ထောင်စုဝန်ကြီမာနုလိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုယောအာလ်ဘီလီကူလက်သီဒေါလ်ဝါးအိန္ဒိယဒါ့တ်လူမိလ်လက်တဲ့ကာလသောအိန္ဒိယဒါ့တ်ဝန်ကြီးဒေါ်ဝါးဘာဆာဗာဒါယ်အိန္ဒိယသမ္မတရှရီရမ်နက်သ်ကိုဗင့်လိုလက်ပါလုပ်ပိဥလက်အိန္ဒိယဒါ့တ်သောနင်ဒင်ဂွဇာကာသောယောဘေရာလက်ကိုလ်အီဇောဒါးဝါးလက်ပါလက်တဲ့သမ်းဒါ့တ်ဒီယင်ယာဆာမ့်တီအောဖင့်ဂူရိပိုက်ယာအုံးဇီနှိပ်သောစိုင်းမာရီလက်တယ်လိုက်ဒါ့တ်ဒီယင်ယာအာဇာကောင်ဥဘော်ဘီလီမြန်မာကာကျိကူလက်တဲ့ဇောဒါးဝါးအိန္ဒိယာဒါ့တ်ကာကျိယောကူလက်

အက်ဒိန်နဲ့ဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ(38)သန်းတုံးဘီချီနယ်လစ်ပါရိဘော်တယ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဂိုလ်မောက်ဂေါဒူယာကာဇာဥဗူရစ်လက်ပါလက်

(Unicode Version)အက်ဒိန်နဲ့ဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ(38)သန်းတုံးဘီချီနယ်လစ်ပါရိဘော်တယ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဂိုလ်အက်ကမ့်မောက်ဂေါဒူယာဥဗူရစ် ကာရန်ဆီဂိုလ်A-3သောလက်ပါလောဘီလီတောင်ကိုရီးယားဒါ့တ်သောဘော်ကင်ဂေါ်ရစ်တဲ့ပေါ်စကိုအင်တာနယ်ရှင်နယ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ(17)ဒိန်နဲ့နယ်လာလော်အီနားလက်ပါလောတယ်ဓာတ်ငွေ့ဂိုလ်တယ်ပေါ်စလိုအင်တာနယ်ရှင်နယ်ကင်ဂူရိအာသပ်တဲ့ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းကီလိုမီတာ(10)လောက်ဒူဥညင့်အာဘော်တယ်(2021)ဘောဆောရောနယ်လစ်ပါရိဘော်ဘီလီကုမ္ပဏီတုံးကူလက်ဂူရီပိုက်ကူလက်(2)ဘောဆောဒီရီဥဘော် အီဓာတ်ငွေ့ဂိုလ်တွားတုံးဓာတ်ငွေ့ဟောတုံး၊ကီဒူလာကော်လတီအာသပ်ာကော်ဂျပ်ယာဝန်းထာမ့်နော်ပါစ်(2020)ဘောဆောရော(A-3)ကင်မော်ဇာကာသောလက်ပါလောတယ်ရန်အောင်ပြင်(1)လိုဂစ္ဆပနီ(1)ဘီလီရာဟာဆာလ်ဂိုလ်ကျုံ့ကူရီနင်ရန်အောင်ပြင်(1)နင္ဒီထူယစ္တဲ့ဂိုလ္တြားတုံးသဘာဝဓာတ်ငွေ့နယ်လီဘော်ဘီလီကုမ္ပဏီကာကျီကူလက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်မောက်ဂေါဒူယာဥဗူရစ္ဇာကာ(A-1)လို(A-3)တုံးနယ္လာတယ္ကာရံဆီ လိုသဘာဝဓာတ်ငွေ့(15)ရာခိုင်နုန်းရဲ့မြန်မာန်ုင်ငံအစိုးရပါညှင်း Posco; MOGE; KoGAS; GAILလို ONGC ဘီလီဥညာဒါ့တ်လိုဒေါ်လာဥကင်ဂေါ်ရစ်တယ်အီနားနော်ဝါလက်ပါစ်ထူယစ်တဲ့မဟာ(1)ဂိုလ်တွားရစ်ယောအီကုမ္ပဏီဒေါ်ဝါးလက်ပါလက်တဲ့ဘီလီကူထူးယစ်တယ်ဆမ့်ဖေဖော်ဝါရီ(18)ဒိန်နဲ့လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနလိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုလိုပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အက်ဒေါ်ဝါးဇာညှင်ဆားလက်ကိုလ်………………