NUG တုံး ရိုဟင်​ဂျာ​သော ထူလက်​တယ်​ မော်​နုံ ALP​ ဒေါ်ဝါး​ နော်​မာဂတ်

Arakan Yoma အမျိုးသားညီညွတ်​ရေးအစိုးရ NUG တုံး ရိုဟင်​ဂျာ​သော ထူလက်​တယ်​ မော်​ မူဝါဒ အုံး ဘီချီးဘာဗာ ပူရီ​ ဘော်​ဆမ်​တီ ဥအာယစ်​တယ်​ မာမာလာ ရစ်​ဂူ လူမူလူ​ အောဖင့်​ ဂေါ်ရစ်​တယ်​ ဘီလီရခိုင်​ပြည်လွတ်​မြောက်​ရေးပါတီ ALP တုံး နယ်​လာ​လော်​။ အီဒူလာ ထိလွယ်​ရှလွယ်​ အော်​ဂျပ်​ မာမာလာ ရစ်​ဘာဗီ ဆား​ယောရစ်​ဆမ်​တီ ဥ​ဘော်​ […]

 49 total views

တင်းမ ဖာရာ မာနု ကျုံ ပြည်​နယ်​ကောင်​စီ​သော တူလီလက်​တယ်​ယာ အုံး ကီချူးအုလ် ​နော်​အာလ်​

​ Arakan Yoma ​ဘောင်​ဒူလာရိုက်​ ကလ​သော အာဂုန်​ပူရင် ​ခါလက်​တယ်​ မေက်​ဂေါဒါတ်​ ကျောက်​တော်​ ဆောလ်​တင်းမ ဖာရာမာနု ကျုံ ပြည်​နယ်​ကောင်​စီ​သော တူလီလက်​တယ်​ယာအုံး ကီချူးအုလ်​နော်​အာလ်ဘီလီ တင်းမ ဆရာ​တော်​ ကူ​ဒေဂါး​လော။ ကန့်​ညော အာ​စောင့်​တယ်​ တင်းမ ဖာရာမာနု ကျုံ ဖာရာ ဖီရီ ထာပိုက်​ လိုက်​ မိုင်း ဂူလာအုံး​ တော်​ဂိုက်​ဂျီ […]

 68 total views

ခမီး ကန့်​ညော ဘီရီရစ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​ ဂူယစ်​တယ်​ မာနု ရစ်​ဒူရီပါလက်​

Arakan Yoma ​မောက်​ဂေါဒါတ်​ မြောက်​ပိုင်း ဘူးသီး​တောင်​ဆောလ်​ ဂန္ဓာရီထာဥ​ရော်​ကျောင်း​ ဂေါလ်​ကန့်​ညောအာသပ်​တယ်​ ဘီရီအက်​စောင်​ရစ်​ မေ​ဆာမ် ​(20) ဒိန်​နပ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​ ဂူ​ယောင်​တယ်​။ အဓမ္မပြုကျင့်​ ဂေါ်ရင့်​ခါးယစ်​တယ် ​(27)​ ဘော​ဆောလ်​ ခမီဇာတ် ​ဘီရီအက်​စောင်​ ဥညင်​ မေဆာမ်​(20) ဒိန် ​ဘိန်​ညား​ဆော​ ဂေါရစ်​ထာဥ​ရော်​ကျောင်း​ ဂေါလ်​ပီဂျပ်​တိ မူရားဥဗူရစ်​ ကင်​ဂေါ်ရား​သောအဓမ္မပြုကျင့်​ ဂူ​ယောင်​ဆန့်​ ဆရာ​တော် ​ဝါးကူ​လော။ […]

 28 total views,  1 views today

စစ်တွေသော ကိုဗစ်ကူးစက် ဂူလောတယ် (5) စောင်အုလ်

Arakan Yoma | စစ်တွေသော မေဆာမ် (14) ဒိန် ဘီလ်လာမာန့် ကိုဗစ်ပုတ် ကူးစက်ဂူလက်တယ် (5) စောင်မာန့်အုလ်အာဂျီးလက်။ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန၊ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင် ကူလောတယ် ကူးစက်ဂူလက်တယ် ဒေါ်ဝါး ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်ဒါတ်တုံး ဖီရီအာလက်တယ် ဒေါ်ဝါး ဘီလီ ကူဒေဂါးလော။ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ဒါတ်တင်နော့် ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ဥအာသပ်တယ်လိုက် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်တုံး ဖီရီအာဂျီးဂျောင်းတယ် စစ်တွေ […]

 63 total views

အာဂုန်ပူရာစ်ခါ ယစ်တယ်ဘုရားပေါင်းသော ဂေါလ် (20) သပ်ဗာဏားဥညင်၊ ဇောလ်နော်ပူရီဂျပ်ဗာဏား အောဖင့်ပေါ်ရင်နပ်ကောစ်

Arakan Yoma| မောက်ဂေါဒါတ် မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်ဆောလ် ရောသောဘောင် ဒူလာရိုက်သော အာဂုန်ပူရာစ် ခါယစ်တယ် ဘုရားပေါင်း ဖာရာသော အစိုးရတုံး ဗာဏီဂျပ်တယ်ဂေါလ် (81) ကန်သော (20) သပ်ဗာဏား ဥယစ်ဘီလီဖာရာ မာနု ကျုံကူလက်။ ဘုရားပေါင်းဖာရာတယ် အာဂယ်စက်တင်ဘာဆမ် (3) ဒိန်နာ အာဂုန်ပူရာစ်ခါ ညင်သီ ဘီဂျီရာစ်ဂေါလ် (100) ဘီချီး ပူရာစ်ဂေယစ်တယ်။ ဖာရာမာနုကျုံတယ် […]

 53 total views

မောက်ဂေါတက္ကသိုလ် အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်းအုံး အီကုလ်ဥဒီ ပိုက်ဘော်လာစ်သီ ဘီအာယစ်

Arakan Yoma | တက္ကသိုလ်အုံးခူ လီဗိုက်ဟော်ဘောလ်နယ် လီပီဂျပ်အီကုလ်ဥဒီဗိုက် ဘော်လာစ်သီဘီ အာယစ်တယ်သော မောက်ဂေါ တက္ကသိုလ် အီကုလ်ပေါ်ဝိုင်ယော အာဂျီးလက်။ မေ(4)ဒိန် ရစ်ပီဂျပ်ထူညင် အီကုလ်လော်စာရင်း ဘောရာစ် လာရင်း ကျောင်းသားရေးရာဌာနတုံး။ ဟော်ဘောလ်နယ်လာစ် ထူညင်သီဒိန်ရစ်ဆားလပ် ပီဂျပ်လာမီဘော်တယ် လျှောက်လွှာအုံး ရစ်နော်ဘာဘီဘော်ဘီလီ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ သံတွဲဆောလ်ရောတုံး အီကုလ်ပေါ်ဝိုင် အက်စောင် Arakan Yoma […]

 70 total views

စစ်တွေဆောလ် ကန်တော်ကြီး ပုလ်သော ပါနိဆူဂိုက်တယ် လိုက်ဆောလ်ရော ရပ်ကွက် မာနုကျုံဒုတ်ပါ ဂျောင့်

Arakan Yoma | မောက်ဂေါဒါတ် စစ်တွေဆောလ်ရပ်ကွက် အက်ကာသော ဒီနာလ်ဥလပ် ပါနိဆူဂိုက်ဂျပ် ဒုတ်လက်ပိုက်။ ဆောလ်ရင်နောရစ်ပါနိ ဒီအာသပ်တယ် ကန်တော်ကြီးပုလ်တယ် ဂေတယ်မတ်ဆာမ်တူ ဒီ ပါနိဆူဂိုက် တယ် လိုက်ဆောလ်ရော မာနုကျုံပါနိ ဒုတ်လက်ပါလက်။ ရပ်ကွက် အက်ကာသောတယ် ကန်တော်ကြီး ပုလ်ရော ပါနိနော် အာလပ်ယော အဝီစိပါနိ တာဏီလပ်ယော အဝီစိပုလ် ကူရီနော်ပါရစ်တယ် ရပ်ကွက် […]

 61 total views

ထာဂေယစ်တယ် ဘောင်ဒူဂူလာ အန္တရာယ်လိုက် မောက်ပေါ်ဝိုင် ဘီချီး မာရာစ်ဂေလက်

Arakan Yoma | ထာဂေယစ်တယ် ဘောင်ဒူဂူလာ အန္တရာယ်လိုက်မောက် ဂေါဒါတ်သောဂူရာပေါ်ဝိုင် ဘီချီးမာရာစ် ဂေလက်ဆန့် ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ မြန်မာတုံ ဧပြီဆာမ် (5) ဒိန်နာ နယ်လာလော်။ ဘားမား ဒါတ်သောမာဒီ မူဂူဇာယာ နော် ဖူဒတ်တယ် ဘောင်ဒူ ဂူလာလိုက်မာရာစ် ဂေလက်ပီရာပါ လက်မာနုသော တိန်ဘက်အက်ဘက်တယ် ဂူရာပေါ်ဝိုင်ဥလက်။ သီဘီဂျီရစ် (47) ရာခိုင်နုန်းတယ် […]

 72 total views

စစ်တွေ ဆောလ်ရော ဖဲဇာပုံရစ် ဘာဇာလ်ယော ရစ်ကင်ဂူရိခါးလ်ညာ ဘီချီး

Arakan Yoma | မောက်ဂေါဒါတ် စစ်တွေဆောလ်ရောဖဲ ဇာပုံရစ် ဘာဇာလ်ယော ရစ်ကင်ဂူရိ ခါးလ်ညာ အက်ဒိန်ရစ် ဆားရစ် အက်ဒိန်ဘီချီး ဥအာယစ်။ စစ်တွေဆောလ်ရပ်ကွက် ကာနိယောဖဲဇာ ပုံဂေါအာဘောတယ် မာလ်ရ် ဘာဇီးနင် ဘီဂျီခါးလ်ညာ အာဂယ်အက်ကာ ဥင်အီနားဥ လပ်ဘီခီ ဥအာယစ်ဒီဂီးလာမ့်။ ဖဲဇာဘာဇီးညားမာနု ကျုံကူလက်တယ် (60) စောင် အာနိအာသပ် ထာမ်ပါလာမ့်။ အီဒူလာဘီချီး […]

 73 total views

မောက်ဂေါ ကမ့် အက်ကာ သော ဂူရာ ပေါ်ဝိုင်လိုက် ဥရစ်ပီနပ်တယ် မာလ်လိုခါလ်ဂျပ် မာလ်လာဂတ်

Arakan Yoma | မောက်ဂေါ မြောက်ပိုင်းကမ့် ညော ဘီဂျီးရစ် တုံး အက်ကန် ဥယစ်တယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းဆောလ် စက်မှုဇုန် သော အာစောင့်တယ် ဂူရာ ပေါ်ဝိုင်လိုက် ဥရစ်ပီနပ်တယ်မာလ်လိုခါးလ်ဂျပ် မာလ်လာဂီ အာသပ်။ ရန်ကုန်-စစ်တွေ ရာဆာဇာ ငင်လှော် အာသပ်တယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းဆောလ် ပုဏ္ဏားကျွန်းစက်မှုဇုန်ကမ့် တယ် အစိုးရ ယစ်ထာမ် ပါဂျပ်ကမ့် အက်ကန် […]

 116 total views