ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ထဲက ကူးတို႔စက္ေလွသမားႀကီး အိပ္မက္

ကုိေအာင္ ၊ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ေဒတစ္ပါတ္မွာေတာ့ ကိုယ္ေနထိုင္ေရ ရြာကရြာသားတိကို ကိုယ္ပိုင္ေလွနဲ႔ ကူညီပို႔ေဆာင္ရင္း ကူးတို႔ စက္ေလွေမာင္း သမားျဖစ္လာသူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တင္ဆက္ပီးလားဖုိ႔ ျဖစ္ပါေရ။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဆင္အိုးႀကီးရြာစြာ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္းနားမွာရွိပါေရ။ ဆင္အုိးႀကီးရြာမွာ ေစ်းရွိေရအတြက္ ေလးၿမိဳ႕ေခ်ာင္း အထက္ပိုင္း ေက်းရြာတိက ေစ်း၀ယ္လာၾကေရပုိင္၊ ဆင္အုိုးႀကီးရြာက တဆင့္ ဆိုင္ကယ္၊ သံုးဘီး၊ ခရီးတိုလိုင္းကားတိနဲ႔ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တိကို […]

ဝန္ထမ္းအလုိရွိသည္

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈဘဝရသ သ႐ုပ္ေဖာ္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ဘဂၤလီ (၃) ဘာသာျဖင့္ တင္ဆက္ေနသည့္ မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ ဤဌာနမွ တင္ဆက္သည့္ ေရဒီယုိထုတ္လႊင့္မႈပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္သန္လ်က္ လူပုဂၢဳိလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား၊ ေဒသတစ္ခု၏ ခ်စ္စဖြယ္ ဓေလ့မ်ား၊ […]