ႀကိဳးၾကာ၊ ဘဲ႐ိုင္းဟသၤာနန္႔ ဆိုက္ေဘးရီးယားငွက္႐ုိ႕ ေဆာင္းခိုခ်ိန္

ကုိေအာင္ ၊ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ေဆာင္းရာသီ၀င္လို႔ ျမဴႏွင္းေဖြးေဖြးက်ေရ အခ်ိန္ရာသီေရာက္ဗ်ာလ္ဆို  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက လယ္ခင္းတိကို ရိတ္သိမ္းပနာ တလင္းနယ္ေရအခ်ိန္ ေရာက္ပါယာ။ လယ္ကြင္းျပင္ထဲက ရိတ္သိမ္းၿပီးစ ရိုးျပတ္တိၾကားမွာ မိုးရာသီ လက္က်န္ ေရအိုင္တိ၊ ေရကြက္တိ ဟိုနားတစ္ခု၊ ေဒနားတစ္ခု ရွိနီတုန္းပါ။ မိုးေရတင္က်န္ခေရ ေျမနိမ့္ ကြင္းျပင္တိမွာေတာ့ အင္းလို ေရျပင္က်ယ္၊ ေရအိုင္က်ယ္တိလဲ ရွိေနပါေသးေရ။ ေဒပုိင္ အခ်ိန္မ်ိဳးေရာက္တိုင္း […]

သကၠမတိုင္းရင္းသား႐ုိ႕၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားနိ႔အခမ္းအနားက်င္းပ

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ဘူးသီးေတာင္။ ။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ ၇ မ်ိဳးထဲက မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္ေတ သကၠမ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔၏ (၈) ႀကိမ္ ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခကတ္ပါေရ။ ဒိုင္းနက္လို႔ လူသိမ်ားေရ အဆိုပါ သကၠမတိုင္းရင္းသားတိစြာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ေနာက္ၿပီးေက […]

ႀကိဳးၾကာ၊ ဘဲ႐ိုင္းဟသၤာနဲ႔ ဆိုက္ေဘးရီးယားငွက္တို႔ ေဆာင္းခိုခ်ိန္

ကုိေအာင္ ၊ ႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ေဆာင္းရာသီ၀င္လို႔ ျမဴႏွင္းေဖြးေဖြးက်တဲ့ အခ်ိန္ရာသီေရာက္ၿပီဆို  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက လယ္ခင္းေတြကို ရိတ္သိမ္းၿပီး တလင္းနယ္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ပါၿပီ။ လယ္ကြင္းျပင္ထဲက ရိတ္သိမ္းၿပီးစ ရိုးျပတ္ေတြၾကားမွာ မိုးရာသီလက္က်န္ ေရအိုင္ေတြ၊ ေရကြက္ေတြ ဟိုနားတစ္ခု၊ ဒီနားတစ္ခု ရွိေနတုန္းပါ။ မိုးေရတင္က်န္ခဲ့တဲ့ ေျမနိမ့္ ကြင္းျပင္ေတြမွာေတာ့ အင္းလို ေရျပင္က်ယ္၊ ေရအိုင္က်ယ္ေတြလဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးေရာက္တိုင္း အေအးပိုင္းေဒသေတြမွာ […]

သကၠမတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ

႐ုိးမေရဒီယုိမဂၢဇင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုဝင္ ၇ မ်ိဳးထဲက မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ သကၠမ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုတို႔ရဲ႕ (၈) ႀကိမ္ ေျမာက္ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလာင္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ဇန္နဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒိုင္းနက္လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ အဆိုပါ သကၠမတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ စီးပြားေရး ေနာက္ၿပီး ေတာ့ […]