မၾကာခင္အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ေျမာက္ဦးကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ဘ်ာလ္

ေျမာက္ဦး၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ ရက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေတ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို လာဖုိ႔ စက္တင္ဘာလမွာ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ဖုိ႔ဗ်ာလ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီးဌာနက ေျပာပါေရ။ “ေဒ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာဆိုေက က်ေနာ္႐ုိ႕ Normal Nation Dossier Draft ကို တင္ဖို႔ လ်ာထားခ်က္ရွိပါေရ။ […]

မၾကာမီတြင္ ေျမာက္ဦးကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေတာ့မည္

ေျမာက္ဦး၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉ ရက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီးဌာနက ေျပာသည္။ “ဒီ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ Normal Nation Dossier Draft ကို တင္ဖို႔ လ်ာထားခ်က္ရွိပါတယ္။ […]

မုန္႔သန္းေထာင္းေရ ေဒၚျဖဴလွစိန္

ဇင္ထြန္း ျမန္မာ့႐ုိးရာ စားစရာတိ့ထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေရ မုန္႔သန္းကုိလုပ္ေရ အမ်ဳိးသမီးသမီး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပီးခ်င္ပါေရ။ သူကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ၊ သက္ကယ္ျပင္ ေက်းရြာမွာေနထုိင္ၿပီး မုန္႔သန္းလုပ္ေရာင္းခ် အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါ့အျပင္ မုန္႔သန္းက ေရငံတစ္႐ုိး ပုိင္ကာစုိးပါေရ ေစာင္းေတာ္ရွင္ ဦးရွင္ႀကီး နတ္ကုိ ပူေဇာ္ပသေရအခါမွာလည္း အဓိက ပါဝင္ပါေရ။ မုန္႔သန္းကုိ ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ အလြယ္တကူ […]

မုန္႔ဆမ္းေထာင္းတဲ့ ေဒၚျဖဴလွစိန္

ဇင္ထြန္း ျမန္မာ့႐ုိးရာ စားစရာေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ မုန္႔ဆမ္းကုိလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးသမီး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ၊ သက္ကယ္ျပင္ ေက်းရြာမွာေနထုိင္ၿပီး မုန္႔ဆမ္းလုပ္ေရာင္းခ် အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ကုိင္ေနသူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါ့အျပင္ မုန္႔ဆမ္းက ေရငံတစ္႐ုိး ပုိင္ကာစုိးပါတဲ့ ေစာင္းေတာ္ရွင္ ဦးရွင္ႀကီး နတ္ကုိ ပူေဇာ္ပသတဲ့အခါမွာလည္း အဓိက ပါဝင္ပါတယ္။ မုန္႔ဆမ္းကုိ ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ အလြယ္တကူ […]

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ဖုိ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အသုံးျပဳဖုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ လွဴဒါန္းလားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာပါေရ။ “စစ္ေတြခ႐ိုင္နဲ႔ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္မွာရွိေရ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပ့ံဖုိ႔ဆုိပနာ သူ႐ုိ႕ လာေရာက္ခ်ျပစြာပါ။ အဓိကကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္စလုံးကို ေလာေလာဆယ္ မေပးေသးဘဲနန္႔ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို အရင္ […]

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ လွဴမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အသုံးျပဳရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ “စစ္ေတြခ႐ိုင္နဲ႔ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေထာက္ပ့ံမယ္ဆိုၿပီေတာ့ သူတို႔ လာ ေရာက္ခ်ျပတာပါ။ အဓိကကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္စလုံးကို ေလာေလာဆယ္ မေပးေသးဘဲနဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကို […]

သဲခုံကၽြန္းက ငါးေျခာက္လွန္းသူ

ဇင္ထြန္း ကုိင္း ေဒတစ္ခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ငါးပိငါေျခာက္လုုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ်င္ပါေရ။ သူကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ရွိေရ သဲခုံကၽြန္းကပါ။ ေဒသအေခၚအရေတာ့ ပုိက္လုပ္ငန္းလုိ႔ေခၚေရ ငါးပိငါးေျခာက္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ “မုိးလင္းစြာနဲ႔ ငါးကုိ ထမ္းသယ္ရပါေရ။ လွမ္းရေရ။ မုိးထက္ ၁၁ နာရီကေန ၁၂ နာရီထိေပါ့။ ထမင္းစား တေအာင့္ နားေရ။ ၿပီးေက […]

သဲခုံကၽြန္းက ငါးေျခာက္လွန္းသူ

ဇင္ထြန္း ကဲ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ငါးပိငါေျခာက္လုုပ္ငန္းခြင္ထဲက အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ တစ္ဖက္ကမ္းမွာ ရွိတဲ့ သဲခုံကၽြန္းကပါ။ ေဒသအေခၚအရေတာ့ ပုိက္လုပ္ငန္းလုိ႔ေခၚတဲ့ ငါးပိငါးေျခာက္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ “မနက္ မုိးလင္းတာနဲ႔ ငါးကုိ ထမ္းသယ္ရပါတယ္။ လွမ္းရတယ္။ မနက္ ၁၁ နာရီကေန ၁၂ နာရီထိေပါ့။ ထမင္းစားခဏ နားတယ္။ ၿပီးရင္ […]